Missä Jumalan valtakunta on

Missä Jumalan valtakunta on

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Fariseusten kysyessä häneltä [Jeesukselta] milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, hän vastasi heille ja sanoi: "Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, eikä sanota: 'Katso, täällä se on', tai: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä." Hän sanoi opetuslapsilleen: "Tulee aika, jolloin te haluaisitte nähdä edes yhden Ihmisen Pojan päivän, mutta ette näe. Teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä. Sillä niin kuin salaman leimaus loistaa taivaan äärestä taivaan ääreen, niin on Ihmisen Poika päivänään oleva. Mutta sitä ennen pitää hänen kärsiä paljon ja joutua tämän sukupolven* hylkäämäksi. Luuk. 17:20 – 25.

Aamen.

Armo meille ja rauha Jumalalta, Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (Gal. 1:2)

Kallis kuulija,

Oletko odottanut jotakin asiaa elämässäsi niin, että olet seurannut kalenteria päivä toisensa jälkeen ja toivonut tuon toivomasi asian ja ajankohdan tulevan pian? Näin uuden kirkkovuoden alussa ja adventtiaikana varsinkin moni lapsi odottaa jo kovin Joulua, Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Kyllä monen aikuisenkin katseet kääntyvät jo vähitellen tulevaan juhla-aikaan ja sen sanomaan keskellemme syntyneestä Jumalan Pojasta.

Juutalaisella kansalla oli ollut ennen Jeesuksen syntymää jo pitkä odotuksen aika.
Jumalan lupaamaa Messiasta oli odotettu jo vuosisatojen ajan. Monet olivat jo unohtaneet lupauksen ja elivät miten halusivat, mutta oli vielä joitakin uskollisia, kuten vanha Simeon ja Hanna, joista kuulemme Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa.

Meidän aikanamme on samoin. Jumalan armosta aikanamme on vielä uskollisia, jotka odottavat Vapahtajaa – nyt Hänen toista tulemistaan. Uskossa Häneen Raamatullinen odotus on ”jo nyt – ja kohta toisin” -odotusta. Sen osoittavat Jeesuksen sanat ja Hänen koko elämänsä. Hänessä Jumalan valtakunta jo tuli ja jäi ihmisten keskelle. Maan päällä vaeltaessaan Hän oli kärsivä Ihmisen Poika, Pyhästä Hengestä siinnyt ja neitsyt Mariasta syntynyt Jumalihminen – Hän, jonka otamme uskossa vastaan.

Ja kerran Jumalan valtakunta tulee yhtäkkiä kaikille näkyvällä tavalla. Silloin Herramme on Voittoisa Jumalan Poika, Kristus, joka osoittaa valtansa ja voimansa kaikille näkyvällä tavalla. Kristuksen toinen tuleminen perustuu Hänen ensimmäiselle tulemiselleen. Silloin kuitenkin armonaika on ohitse. Silloin ei tarvitse enää kertoa kenellekään Jumalan valtakunnasta, koska silloin jokainen käy ylösnousemuksessa Kaikkivaltiaan eteen viimeiselle tuomiolle.

Meidän tehtävämme ei ole ennustaa Hänen toisen tulemisensa ajankohtaa. Vaan otamme sen levollisesti uskossa vastaan Raamatun sanassa ja sakramenteissa. Ja niin saamme käydä sinne oman ajallisen vaelluksemme päättyessä tai sitten eläessämme vielä täällä ajassa Herramme palatessa.

Kaaviokuva

Evankeliumitekstissämme on nähtävissä ajallemme tuttu nelikenttäopetus. Siinä on vaakasuoralla akselilla aika: vasemmalla mennyt ja oikealla tuleva. Pystyakselilla taas on sisäinen ja ulkoinen: siinä alhaalla on sisäinen eli silmiltä vielä peitetty, ja ylhäällä taas ulkoinen eli jo täällä ajassa nähtävä. Näin akselien ympärille jää neljä kenttää: kaksi ylhäällä ja kaksi alhaalla, sekä niistä vastaavasti kaksi vasemmalla ja kaksi oikealla. Tarkastelkaamme jokaista näitä kenttää tai osiota erikseen.

Mennyt ja ulkoinen – Jumalan on aika

Kun siis vaakasuoralla akselilla on aika ja pystysuoralla alla sisäinen ja ylhäällä ulkoinen, niin vasemmassa yläkulmassa on mennyt ja ulkoinen. Tätä osiota voisi kuvata sanalla tieto. Jeesus varoittaa arvioimasta uskon asioita ihmisymmärryksen mukaan. Niin tekee Jumalan kieltävä tiede. Sille Jeesus on korkeintaan kerran elänyt ihminen, ei Jumalan Poika. Pelkkä historiallinen tieto Jeesuksesta ei kuitenkaan pelasta ketään. Hän sanoo ”Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla”. Kaikkivaltias ei alistu ihmisten tieteellisten tai muiden muuttuvien käsitysten alle, vaan antaa uskon pelastuksen vastaanottamiseksi. Tiede voi yrittää monella tavalla nähdä Jeesuksen ajallisen elämään, mutta vain uskossa Hänet nähdään Pelastajana ja Vapauttajana, ja silloin Hänen kanssaan katsotaan uskossa jo päättymättömään Ihmisen Pojan päivään.

Puhumalla Jumalan valtakunnan tulemisesta Jeesus osoittaa myös ajalla olevan loppu, kuten sillä oli alkunsakin luomisessa. Tiede ja ihmisymmärrys voivat jopa harhaisesti väittää maailman olevan ikuinen. Sen kuitenkin kumoavat jo ihmiselämän lyhyys ja muutokset luomakunnassa, jotka kiihtyvät vuosisata ja vuosikymmen toisensa jälkeen. On ylistettävä osoitus Jumalan suuresta viisaudesta, että tieteellisten löytöjen on ollut kerta toisensa jälkeen alistuttava Raamatun ilmoituksen alle. Yhä uudelleen kuulemme tunnustuksen, että kyllä tämä tai tuo totuus olikin jo Jumalan sanassa ilmoitettu aivan tarkasti ja oikein.

Jumala on sama eilen, tänään ja huomenna. Hän tietää ihmiskunnan vaiheet, niin menneet kuin tulevatkin. Niin Hän tuntee myös meidän koko elämämme. Mutta Hän on armollinen ja Hänen pelastuksensa on ollut valmistettuna jo ennen kaiken luomista. Jumala siis paitsi tietää, Hän myös johdattaa maailmanhistorian tahtonsa mukaan. Siksi kukaan ei ole myöskään toivottamassa tilassa eikä asemassa iankaikkisen pelastuksen osalta. Saamme sen tähden kutsua kaikkia pois harhauskoista ja virhekäsityksistä uskomaan vapauttavaan Raamatun evankeliumiin. Siksi meidän tulee pysyä uskollisesti Jumalan sanassa ja sen ilmoittamissa tosiasioissa. Sillä Jumalan on kaikki ajat, eikä niistä mikään ole ihmisen varassa.

Jätämme siksi tämän nurkan nelikentässämme ja jatkamme matkaa.

Mennyt ja sisäinen – Jumalan on viisaus

Seuraava nelikenttämme osio on vasemmalla ja alhaalla. Sen tunnussana on viisaus.

On vaarana, että ihmiskunta sokeutuu omalle viisaudelleen. Ajassammekin korostetaan monia itsensäkehittämis- ja parantamisoppeja. Silloin kuitenkin helposti unohtuu Jumalan sana ja Hänen Majesteettinsa. Silloin kielletään helposti myös armon ajan lyhyys ja kerran koittava viimeinen tuomio. Silloin myös Jeesus jää vain viisaaksi opettajaksi ja hyvän ajallisen elämän neuvojen antajaksi.

Jeesus sanoo, että Hän joutuu tämän sukupolven hylkäämäksi. Tässä oleva alkukielen kreikan sana ”sukupolvi” merkitsee myös sukukuntaa. Jeesuksen hylänneet juutalaiset toteuttivat ja osoittivat koko syntisen ihmiskunnan epäuskon hylättessään ja tuomitessaan Jumalan Pojan. – Se tapahtuu uudelleen myös silloin, kun ihmisviisaus yritetään nostaa Jumalan sanan yläpuolelle. Mutta Jumalan sanan viisaus ei ole vain yksi monien joukossa, vaan ainoa kaiken kestävä viisaus ja totuus. Se ei alistu ihmisfilosofioiden orjaksi, ei vain yhdeksi tietolähteeksi, vaan se on armon ja pelastuksen lähde iankaikkiseen elämään.

Toiseksi tässä nelikenttämme vasemmassa alakulmauksessa on kristittyjen parissa vaarana, että Jumalan valtakunnasta yritetään tehdä viisauskilpailu ja vääristellään pelastus jonkinlaiseen kuviteltuun ihmisymmärrykseen ja kasvuun perustuvaksi. Kilvoittelemme ainoastaan rakkauden lain toteutumiseksi lähimmäistemme parhaaksi kaikella ystävällisyydellä, avulla ja osaamisellamme, muttemme yhden yhdelläkään sydämenliikahduksella, ajatuksella eikä teolla niillä pelastuaksemme. Näin annamme sekä pelastuksen että pyhityksen olla Jumalan tehtävänä.

Tässä kohtaa on hyvä todeta Jeesuksen puhuvan sekä Jumalan valtakunnan ulkoisesta että sisäisestä tulemisesta. Ulkoisesta tulemisesta Jeesus käyttää teonsanaa ’tarkkailla’. Jumalan valtakuntaan ei voi kulkea ulkonaisesti ja pakolla, kuten voisimme kulkea johonkin ajalliseen paikkaan tai rakennukseen. Ovi Jumalan valtakuntaan ei ole siten avoinna. Tällä Jeesus ilmoittaa myös sen, ettei koko ihmiskunta pelastu.

On kuitenkin erityisenä rohkaisun sanana huomattava tässä kohtaa, että tekstimme jakeen  sana ”sisäisesti” (kreikaksi entos) voidaan kääntää myös ”keskellä, keskuudessa ja joukossa”. Eli saamme lukea: ”Jumalan valtakunta on teidän keskellänne ja sisäisesti teissä.”

Ja juuri tämä järjestys on tärkeä, sillä huomaathan rakas ystävä, että juuri Jeesus oli tuolloin kuulijoittensa keskellä, ja niin Hän on tänään täällä meidänkin keskellämme. Uskossa otamme vastaan sen, että Jumala on tahtonut vain Poikansa kautta tuoda valtakuntansa ihmisten luokse. Ja vain siten Jumalan valtakunta on sisäisesti uskovissa, että Hän sen toi ja yhä ylläpitää uskonsa heidän keskuudessaan. Perustus ja suunta on vain tämä, muuten ei Jumalan valtakunta voisi meissä ollakaan. Mitään muuta ihmissilmin tai ihmisajatuksin havaittavaa, todettavaa tai todistettavaa Jeesus ei tässä tarkoita, koska sellaista ei ole olemassa. Vain Hän tuntee valtakuntansa rajat ja syvyyden, eikä kenenkään pidä korottaa itseään sen vuoksi, että saa uskoa. Sillä sellainen on merkki siitä, ettei ole vielä alkuunkaan uskonut ja siinä käynyt nöyrälle syntisen paikalle Jumalan lain edessä.

Jeesus herättää Pyhän Henkensä kautta uskon Raamatun sanassaan ja sakramenteissaan. Ja niiden kautta Hän ylläpitää sen. Jumalan valtakuntaa ei siis voi koskaan erottaa niistä, koska niissä Kristus on Itse läsnä. Siksi Hän ei ole nyt löydettävissä tietystä maantieteellisestä paikasta, kuten Hän oli maan päällä vaeltaessaan. Nyt Hän on kaikkialla läsnä ja tulee nyt luoksemme sanassaan, kastevedessä ja ehtoollisensa viinissä ja leivässä.

Tämä on jumalallinen viisaus – Kristus, joka on suurempi kaikkia ihmisoppeja ja -ymmärrystä. Siksi Hän kutsuu myös kaikkien filosofioiden ja ajallisten oppien parista terveeseen raamatulliseen uskoon. Jätämme Herramme turvissa myös tämän nurkkauksen ja jatkamme matkaamme.

Tuleva ja ulkoinen – Jumalan on kunnia

Nelikenttämme kolmas osio on oikealla ylhäällä. Sitä voisi kuvata sanalla moraali ja jopa ulkokultaisuus. Se kuvaa tulevaa ja ulkoista. Jeesus sanoo, että Hänen mukanaan tuli Jumalan valtakunta. Se ei siis ole ihmisten valtakunta. On siksi suuri harha odottaa ihmiskunnan menestyksen nousua ja valtaa, oli se sitten verhottu talouden tai politiikan tavoitteisiin. Meidän on oltava maailmassa erityisen varovaisia, sillä Jeesus varoittaa: ”Teille sanotaan: 'Katso, tuolla hän on!' 'Katso, täällä!' Älkää menkö sinne älkääkä juosko perässä.” Jeesusta siis yritetään ottaa mukaan milloin mihinkin harhaoppiin, väärään elämäntapaan tai jopa korskeaan ihmispalvontaan. Monet päättäjät lainaavat Jeesuksen sanoja vakuuttaakseen oman asemansa ja luodakseen kuvaa kaiken jatkumisesta omassa hallinnassaan. Tätä ei pidä sekoittaa siihen, että ajallisten lakien ja hallitusten tulee hoitaa uskollisesti Jumalalta saamaansa tehtävää. Jumala sanassaan sanoo, että ”se ei kanna miekkaa turhaan, koska se on Jumalan palvelija”. (Room. 13:4)

Mutta Jeesuksen sanoja otetaan myös hallitusten ja valtojen vääräksi oikeuttamiseksi. Tällöin ei seurata Hänen koko pyhää Raamatun sanaansa ja saatetaan myös ryhtyä sille alueelle, joka kuuluu yksin kirkon tehtävään ja Jumalan sanan sanomaan. Pahimmillaan tämä näkyy Jumalan sanan vastaisten lakien säätämisenä ja Hänen tahtonsa kieltävien elämäntapojen edistämisenä yhteiskunnassa. – Sitä valitettavasti tapahtuu myös kirkkojen parissa, kun perimmäiseksi tavoitteeksi on noussut ihmisen halut ja ajallinen elämä, eikä Jumalan pelastustahto, armollisuus ja iankaikkinen elämä.

Mutta kuten mennyt oli Jumalan, on myös kaikki tuleva. Varoittamalla harhateistä Jeesus ilmoittaa ensinnäkin, että on olemassa oikea tie ja sen kautta pelastus. – Ja toiseksi Hän kertoo juuri olevansa Se Tie. Ja siksi Jeesus on läsnä tänäänkin kaikissa huolissamme ja murheissamme. Hän näkee, ymmärtää ja lohduttaa. Lunastajamme sanat ovat kaikki totta tänäänkin. Eikä Hän koskaan hylkää, koska Hän juuri sitä varten syntyi Jumalihmiseksi ja eli synnittömän ja joka hetkessä lainkuuliaisen elämän, jotta meillä Hänessä on elämä ja autuus. Eli varma pelastus, turva ja tulevaisuus.

Näin myöskään tulevaisuutemme ei ole peitetty Jumalalta. Hän ei ole voimaton sen suhteen, vaan kuljettaa meitä uskollisesti myös vaikeiden aikojen läpi luokseen iankaikkiseen valtakuntaan.

Tuleva ja sisäinen – Jumalan on pelastus

Saavumme saarnavaelluksemme viimeiseen osioon. Se on nelikenttämme oikeassa alareunassa kuvaamassa sisäistä ja tulevaa. Sellaisena se jo osoittaa Kristuksen seurakunnan nöyrän paikan – monessa asiassa viimeisenä ja hiljaisena, muttei koskaan Herransa unohtamana eikä hylkäämänä. Hän lohduttaa yhä, ettei Hän heitä yhtäkään luokseen tullutta pois.

Ja tuo nelikenttämme viimeinen piste osoittaa myös uskon sisäisen paikan. Usko ei ole kuitenkaan piilossa, vaan näkyy jo monella tavalla täällä ajassa. Usko turvautuu Vapahtajamme anteeksiantamukseen ja armoon. Ja niin se kirkastaa Kristuksen kirkkautta ja valtaa, jotka näkyivät jo Hänen kärsimyksessään ja kuolemassaan. (Fil. 2:9) Uskossa kirkastuu se, että Kristus on ottanut sovitus- ja lunastusuhrillaan jo täysin pois koko ihmiskunnan tuomion. Ja niin on Taivaallinen Isä lukenut Pyhän Poikansa synnittömyyden, pelastuksen ja autuuden meidän hyväksemme.

Täältä nelikenttämme viimeisestä osiosta julistamme kaikille, että Jeesus on koko ihmiskunnan Vapahtaja. Näin tämä nelikenttämme viimeinen kulma ei ole viimeinen eikä vähäisin nurkkaus, vaan kaikkein tärkein. Siitä säteilee armon evankeliumi kaikkiin muihinkin ihmiselämän nurkkiin ja loukkoihin. Tämä pelastuksen ilouutinen kutsuu jokaista luokseen ehdoitta ja vaatimuksitta. Sillä Jumala lohduttaa ja suostuttelee turviinsa sanoen: "nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” (Luuk. 21:28)

Siksi rakas ystävä, kun sinua vaivaavat syntisi, epävarmuus tai epäilykset, niin muista, että Kristus on anteeksiantamuksesi ja voimasi silloin kun sinä et jaksa. Hän on vahvuustesi, kun sinä olet heikko. Hän on kärsivällisyytesi, kun sinä olet kärsimätön. Ja Hän on synnittömyytesi, kun sinä lankeat. Nosta siksi pääsi ja katso. Vapahtajasi Jeesus on moninkertaisesti voimakkaampi kuin kaikki syntisi, vastoinkäymisesi ja vaikeat asiasi. Hän on sinut jo lunastanut ja sen vakuutena ovat Hänen sanansa, jotka pysyvät iankaikkisuuteen asti.

Siksi huomaa, että Kristuksella on armon valta myös jokaisessa saarnamme nelikentän osassa. Syvyyden pystyakselilla Vapahtajasi tuli taivaan autuudesta ja kävi niin alhaalla, ettei kukaan ihminen voi sen alempana käydä. Ja Hän palasi taivaiden taivaisiin, jotta jokaiselle on sinne tie avoinna.

Ajan vaaka-aksellilla Hän on Isästä ennen aikojen alkua syntynyt. Hänen kauttaan on kaikki luotu. Ja Hän elää aina ja ikuisesti. Näin Kristus on tehnyt jo kaiken valmiiksi, Hän on joka hetki vierelläsi tukemassa ja taluttamassa. Ja Hän odottaa huomisessa ja saattaa sinut taivaaseen asti.

Näethän siis rakas ystävä, miten kahden akselin risteyksessä on Jeesuksen risti. Sillä Hän uhrasi Itsensä tehden rauhan Pyhän Kaikkivaltiaan Isän kanssa jotta jokaisella, joka uskoo Häneen olisi iankaikkinen elämä.

Käy ja jää siksi uskossa Hänen turviinsa. Tänään on Ihmisen Pojan päivä. Näe, turvaa ja usko Häneen – Pelastajaasi ja Vapahtajaasi.

Aamen.

************

Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Aamen.

Pastori Marko Kailasmaan saarna 2. adventtisunnuntaina 10.12.2023 Helsingissä

 


Tyhjä vasen

Lue saarnoja

  • All
  • Mika Bergman
  • Vesa Hautala
  • Kimmo Närhi
  • Dani Puolimatka
  • Markku Särelä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
  • Rippisaarna
  • Puhe
  • Hartaus
  • Matt. 5:1 12
  • Matt. 7:13 14
  • Matt. 7:15 21
  • Matt. 21:1 9
  • Luuk. 16:1 9
  • Luuk. 17:11 19
  • Luuk. 19:41 47
  • Joh. 4:5 26
  • Anteeksiantamus
  • Armonvälineet
  • Evankeliumi
  • Ilo
  • Ikuinen Elämä
  • Israel
  • Jaakob
  • Jeesuksen Kärsimys
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Job
  • Jumala
  • Jumalan Poika
  • Jumalan Rakkaus
  • Jumalan Sana
  • Kadotus
  • Kaksiluonto–oppi
  • Kaste
  • Katumus
  • Kiitos
  • Kiusaukset
  • Kristillinen Elämä
  • Kristillinen Seurakunta
  • Kristityn Risti
  • Kärsimys
  • Lohdutus
  • Lopunajat
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Oikea Oppi
  • Omaisuus
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Rauha
  • Sovitus
  • Suru
  • Synti
  • Usko
  • Vanhurskauttaminen
  • Koettelemukset
  • Synninpäästö
  • Kristuksen Taivaaseen Astuminen
  • Johannes Kastaja
  • Rukous
  • Pääsiäissunnuntai
  • Toinen Pääsiäispäivä
  • 1. Sunnuntai Pääsiäisestä (Quasi Modo Geniti)
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • 3. Sunnuntai Pääsiäisestä (Jubilate)
  • 4. Sunnuntai Pääsiäisestä (Cantate)
  • 6. Sunnuntai Pääsiäisestä (Exaudi)
  • Marianpäivä
  • Laskiaissunnuntai (Esto Mihi)
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • 3. Paastonajan Sunnuntai (Oculi)
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Palmusunnuntai
  • Kiirastorstai
  • Pitkäperjantai
  • 1. Adventtisunnuntai
  • 2. Adventtisunnuntai
  • 3. Adventtisunnuntai
  • 4. Adventtisunnuntai
  • Jouluaatto
  • Ensimmäinen Joulupäivä
  • Joulun Jälkeinen Sunnuntai
  • Uudenvuodenaatto
  • Uudenvuoden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Septuagesimasunnuntai
  • Seksagesimasunnuntai
  • Loppiainen
  • 1. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 4. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 5. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 6. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Kynttilänpäivä
  • Helluntai
  • Pyhän Kolmiykseyden Päivä
  • 2. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 9. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 10. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Helatorstai
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 17. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Mikkelinpäivä
  • 20. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 21. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 22. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 26. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Pyhäinpäivä
  • Kirkkovuoden Lähinnä Viimeinen Sunnuntai
  • Tuomiosunnuntai
  • Maallinen Ja Hengellinen Uskovan Elämässä
  • Pyhä Saarnavirka
  • Harha
  • Antaminen
  • Etsikkoaika
  • Lähimmäinen
  • Kiitollisuus
  • 22.Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 1. Vuosikerta
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
  • Luuk. 5:1 11
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. "Hän [Jeesus] puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ketään ihmistä. Siinä kaupungissa oli naisleski, joka tuli hänen luokseen ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.' Mutta pitkään
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Rippisaarna ja kehotus synnintunnustukseen 7.7.2024 Siitamajalla Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. Nyt eritoten te kalliit rippikoulunuoret. Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu apostoli Paavalin kirjeessä kolossalaisille, sen luvussa 3, jakeissa 12 ja 13: "Pukeutukaa siis te, jotka
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. "Kulkiessaan siitä ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Noustuaan tämä seurasi häntä.10. Hänen aterioidessaan tämän kodissa tapahtui, katso, että tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.11. Kun fariseukset näkivät
  Read More
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Rippisaarna ja kehotus synnintunnustukseen 16.6.2024 Siitamajalla Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. – Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu Toisessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 20, jakeessa 12: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun
  Read More
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Fariseusten kysyessä häneltä [Jeesukselta] milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, hän vastasi heille ja sanoi: "Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, eikä sanota: 'Katso, täällä se on', tai: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä." Hän sanoi opetuslapsilleen: "Tulee aika, jolloin te haluaisitte
  Read More
  • 2. Adventtisunnuntai
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, hän näki hänen anoppinsa makaavan kuumeessa. Hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä, ja hän nousi ja palveli heitä. Illan tultua hänen luokseen tuotiin monta riivattua. Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi, jotta
  Read More
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Armoa Armonruhtinaalta, rauhaa Rauhanruhtinaalta! Kalliit kristityt, Isäni opetti minut naulaamaan vasaralla, kun olin lapsi. Poika ei kuitenkaan oikein taitoa oppinut. Milloin löin ohi, milloin taas naula meni vinoon ja joskus napautin sormeenikin. Kärsivällisesti isä kuitenkin neuvoi kerta toisensa jälkeen. Ja joutuipa hän joskus
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Puhe
  • Pyhäinpäivä
 • Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. – Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu Jesajan näyn luvussa 6, jakeissa 1–7: ”Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pyhäinpäivä
  • Rippisaarna
 • Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla piilossa, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja loistamaan kaikille huoneessa
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pyhäinpäivä
  • Saarna
 • Jeesus sanoi hänelle: "Jospa voisit uskoa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Heti lapsen isä huusi ja sanoi kyynelin: "Minä uskon, auta minua epäuskossani." Mark. 9:23-24 Erästä poikaa riivasi mykkä henki. Pojan isä oli ymmärrettävästi tuskainen ja hädissään poikansa tilanteesta. Mutta tässäkin Jeesus toimi ensin ja määrätietoisesti. Herramme antoi tällekin
  Read More
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Heidän vaeltaessaan hän meni erääseen kylään. Eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa. Hänellä oli sisar, nimeltään Maria, joka asettui istumaan Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli hänen sanaansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, tuli ja sanoi: "Herra, etkö sinä välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksin palvelemaan? Sano siis
  Read More
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Sen tähden, kaikki, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on Laki ja Profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie leveä, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Mutta tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu niille, jotka ovat lain alla, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä, sen tähden, ettei mitään lihaa julisteta hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnintunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta Laki ja Profeetat
  Read More
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yksimielisesti yhdessä. Silloin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt kova tuulenpuuska, ja se täytti koko talon, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat
  Read More
  • Helluntai
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Jos maailma teitä vihaa, tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska ette ole maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maailmasta, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pääsiäisestä (Exaudi)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kalliit ystävät, Nykyisin jotkut varttuneemmatkin suomalaiset kysyvät: miksi maassamme vietetään kirkollisia juhlapyhiä. Niihin liittyvät vapaapäivät ansiotyöstä kyllä kelpaavat, mutta vain harva etsiytyy silloin Jumalan sanan kuuloon ja ehtoolliselle. Aikaisemmin pyhäkoulu- ja rippikoulutyö piti suurimman osan kansaa edes tietoisina pyhäpäivien merkityksistä. Jo suomen kielessämme
  Read More
  • Helatorstai
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Marko Kailasmaa
  • Puhe
 • Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas." Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani." Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä tiedät,
  Read More
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka eräät teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Mutta jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, Kristuskaan ei ole noussut ylös. Mutta jos Kristus ei ole noussut ylös, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pääsiäissunnuntai
  • Saarna
 • Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, hän sanoi äidilleen: "Nainen, katso, poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet luokseen. Sen jälkeen,
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pitkäperjantai
  • Saarna
 • Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka aterioivat hänen kanssaan. Maria otti naulan oikeaa, kallisarvoista nardusvoidetta, voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Palmusunnuntai
  • Saarna
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki

Muista myös saarnakirjat

  • All
  • G. A. Aho
  • Rupert Efraimson
  • Markku Särelä
  • C. F. W. Walther
  • Saarnakirjat
  • Hartauskirjat
 • Oletus
 • Otsikko
 • Päivämäärä
 • Satunnainen