Te olette maan suola

Te olette maan suola

Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla piilossa, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja loistamaan kaikille huoneessa oleville. Samoin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. (Matt. 5:13–16)

Aamen.

Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (Gal. 1:2)

Lahjasuolan varassa

Jeesuksen vuorisaarna laittaa meidät pienelle paikalle. Kristuksen sana on terävä miekka, joka osoittaa, ettemme kukaan omassa elämässämme ja omalla vaelluksellamme ole maan suola ja maailman valo.

Sillä perisyntimme ja syntisyytemme on totta. Siksi yksikään ihminen ei voi tulla Jumalan eteen röyhistellen ja ansioitaan esitellen. Syntiin langettuaan ihmiskunta on käynyt itsessään ja teoissaan mauttomaksi suolaksi ja pimeäksi lampuksi.

Tuossa hetkessäkin Jeesuksen edessä moni painoi päänsä syntinsä muistaen ja tunnustaen. He myönsivät sen, etteivät he olleet sellaisia mitä Jeesus saarnassaan sanoi. – Mutta Kallis ystävä, huomaathan, että jos ei olisi sanomaa pelastuksesta, Jeesus ei olisi tätäkään sanaansa saarnannut. Sillä juuri sanassaan Hän tulee vierellemme, anteeksiantamukseksemme ja pelastukseksemme.

Jo vuorisaarnansa alussa Jeesus kutsui luokseen monia ihmisryhmiä aloittaen hengessä köyhistä, murheellisista ja heistä, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano.

Rakas ystävä, kuulutko sinä näihin? Kannatko murhetta lankeemuksistasi, elämästäsi tai lähimmäisistäsi? Koetko itsesi monella tapaa riittämättömäksi? Kaipaatko anteeksiantamusta ja armoa? Onko sinulla vanhurskauden nälkä ja jano?

Kuule miten juuri sinulle tässä puhuu Vapahtajamme, joka syntyi neitsyestä Veljeksemme, jotta sinulla on ikuinen pelastus. Lunastajasi eli kaikessa synnittömän elämän, kärsi ja kuoli, jotta sinulla on iankaikkinen elämä. Ja Taivaallinen Isä herätti Hänet kuolleista Esikoisena kaikista kuolemaan käyneistä, jotta Hän avasi sinulle taivaan oven ja odottaa sinua perillä.

Näin suuri on Pyhän Kaikkivaltiaan rakkaus ihmiskuntaa kohtaan. Sinulla on juuri tässä elämäsi hetkessä evankeliumin aarre. Sinulle kuuluu tänäänkin Jumalan armo, anteeksiantamus ja laupeus Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä meillä on pelastuksen varmuus ja rauha.

Siksi saarnamme kysymys ei ole ”millainen suola ja valo sinä olet?” vaan ´Millainen suola ja valo sinulla on´. Sillä sanoessaan te olette maan suola, Jeesus ei sano, että suola olisi teistä. Siis vaikka te nyt olettekin suola, ei se ole alun perin teissä syntynyt.

Tässäkin osa kuulijoista ymmärsi sydämissään, että on olemassa toinen, joka on tuo Totinen Suola. Keskellämme on Vapahtaja, joka täyttää ja täytti Jumalan kaiken lain. Siksi vuorisaarnan sanat, kuten Jumalan sana kaikkiaan, kääntää katseemme itsestämme Kristukseen.

Liitonsuola suojaa

Vanhan testamentin aikaan suola oli merkki Jumalan liitosta. Kolmannen Mooseksen kirjan toisessa luvussa, jakeessa 13, Jumala sanoo: ”Jokainen ruokauhrilahjasi suolaa suolalla äläkä anna Jumalasi liitonsuolan puuttua ruokauhristasi. Jokaiseen uhrilahjaasi sinun on tuotava suolaa.”

Suola esti uhrilihaa pilaantumasta ja siten uhri säilyi pidempään, koska suola vähentää kosteutta ja torjuu näin bakteereita. – Suola näkyi liitonsuolana myös ihmisten välisissä sopimuksissa. Se teki sopimuksesta pysyvän ja kestävän. Ulkoisella suolalla osoitettiin se mikä ihmisten välillä oli jo sovittu – tahto, sitoutuminen ja liittyminen yhteiseen asiaan.

Kelvottomaksi käyneellä suolalla taas Jeesuksen aikana puhdistettiin lattiapintoja, koska se sitoo vielä kosteutta, muttei kelpaa enää ruokiin. Pilaantunut suola on joutunut väärien aineiden sekaan tai kosteuden voittamaksi.

Meidän ihmisten laita on samoin. Siksi Jeesus varoittaa siitä, että kieltäessämme Hänet ja Hänen sanansa teemme suolamme mauttomaksi eli kelpaamattomaksi. Jumalan meille antama suola on Raamatun oppi ja siinä kestävä sopimuksemme Jumalan kanssa.

Myös sen tehtävä on puhdistaa. Kaikkivaltiaan sanan laki osoittaa syntisyytemme ja silloin se satuttaa, kuten suola tekee haavassa. Mutta oikein säilytettynä uskon suola myös suojelee. Jumala opettaa meitä sanassaan, Galatalaiskirjeen kolmannen luvun, jakeissa 24–26 seuraavasti:

”Niin ollen laista on tullut meille kurittaja Kristukseen, että meidät julistettaisiin uskosta vanhurskaiksi. Mutta uskon tultua me emme enää ole kurittajan alaisia. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.” Näin apostoli Paavalin kirjeessä Galatalaisille.

Kuvaavaa on se mistä suolaa Israelissa löytyy. Sitä saadaan satoja metrejä syvästä laaksosta. Elintärkeiden ruoka-aineiden säilöminen lähtee kuolleesta ja karusta ympäristöstä. Samoin mekin itsessämme kuolleet ja alhaalla kuoleman laaksossa vaeltavat voimme vain ottaa uskossa vastaan ylhäältä Jumalan puhdistavan ja säilyttävän suolan.

Siksi emme saa sekoittaa myöskään Raamatun ja luterilaisten Tunnustuskirjojen oppia harhateiden, ihmisviisauksien eikä lihan omavanhurskauteen, muuten suolamme pilaantuu ja se ei kelpaa Jumalan edessä.

Suolaton merkitsee siis luopumista Jumalan tahdosta ja Hänen pelastuksensa viisaudesta. Sellainen on suolattomuutta, joka voidaan kääntää alkukielestä sanoilla ”puhua hulluutta”.

Uskonpuhdistajiemme jalanjäljissä meidän on kysyttävä itseltämme: Julistammeko me puhtaasti koko Jumalan pyhää sanaa. On pidettävä huolta siitä, ettei kristillisyytemme ole ajassa vaihtelevaa muotikristillisyyttä, joka on ihmisoppien hapattama. Siinä vaietaan synnistä ja Jumalan tahdon vastaisesta elämästä, mutta silloin peittyy myös evankeliumin valo ja suola. Sellainen ei enää kristillisyyttä olekaan.

Muistakaamme Herramme sana Luukkaan evankeliumin luvusta 6, jae 26: ”Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.” Ja Jaakobin kirjeen neljännen luvun neljännestä jakeesta: ”Maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan.” Vaarallisin synneistä on epäuskon ja kieltämisen synti, koska se paaduttaa ja kadottaa. Sen merkkinä on Lootin vaimo. Hän muuttui suolapatsaaksi, koska ei totellut Jumalan varoitusta kääntyä ja katsoa miten Herra hävitti Sodoman kaupungin.

Siksi meidänkään ei tule katsoa taaksemme yrittääksemme paeta mennyttä. Meidän tulee luottaa, että aivan kaikki syntimme, myös nykyiset ja tulevatkin, ovat jo anteeksiannetut. Jätämme siksi kaiken elämämme Herramme huomaan.

Luterilaisen uskonpuhdistuksen toiseen sukupolveen kuulunut teologi Martin Chemnitz opettaa teoksessaan Enchiridion, joka on vastikään käännetty suomeksi nimellä Taivaallisten opinkohtien käsikirja seuraavasti Jumalan aikaansaamasta kutsusta uskoon:

”Kutsuminen tapahtuu siis sanan kautta todellisessa Kirkossa. Tämän takia uskontunnustuksessakin yhdistyvät kaksi uskonkohtaa: uskominen yhteen, pyhään ja katoliseen eli yhteiseen kirkkoon sekä pyhien yhteyteen. Ihmisiä on siis alati kehotettava eroamaan väärästä kirkosta. Heidän tulee julkisesti tunnustautua ja liittyä sen seurakunnan jäseniksi, jolla on todellisen Kristuksen Kirkon tuntomerkit.” Näin Martin Chemnitz.

Tämän opetuksen perusteena ja tavoitteena on se, että Jumalan sana puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Tämä on välttämätöntä, jotta evankeliumin armo olisi avoinna kaikille. Sillä koko maailman autuus on totta tänäänkin ja ajan loppuun asti.

Tämä oli luovuttamattoman suuri omantunnon kysymys myös sata vuotta sitten kirkkomme ensimmäisten seurakuntien perustajille. Armon evankeliumi ja siinä luoksemme tuleva Vapahtajamme on kallis arvoisin aarteemme. Siksi evankeliumia ei saa peittää millään, vaan se tulee säilyttää ja julistaa puhtaana ja kirkkaana myös tuleville sukupolville.

Kukaan ei tule Jumalan suolaksi itsensä tähden, vaan aina Jeesuksen tahdosta ja armosta. Hänen vuokseen saamme kutsua myös lähimmäisiämme pelastukseen. Sillä Vapahtajamme liittosuola ei erota, vaan yhdistää yhteisenä seurakuntaruumiina Häneen. Myös tämä on suuri kiitoksen aihe näin Pyhäinpäivänä ja Uskonpuhdistuksen juhlassa.

Siksi emme saa luopua toivosta kenenkään kohdalla, vaan kutsua uskollisesti kaukana ja lähellä eläviä Jeesuksen pelastustyön turviin Hänen lampaikseen, Hänen seurakuntansa jäseniksi. Sillä lopullinen suolan poisheittäminen ja jalkoihin tallominen tapahtuu vasta kerran iankaikkisuuden alkaessa. Yhä on armon aika.

Jeesuksen suola ei ole katkeruutta eikä kiivautta vihassa, vaan uskon suola on rukousta, ahkeruutta ja vaivannäköä Herramme ja lähimmäistemme tähden. Kristuksen suola on annettu armollisuudeksi rakkauden sanoissa ja töissä, uuden toivon löytämiseksi siellä missä toivoa ei näytä olevan, lempeydeksi Hänen armonsa julistamisessa, polvistumiseksi itkevien ja surevien kanssa, rohkaistumiseksi uupuneiden vierellä.

Kristuksen valo pitää omanaan

Siksi Jeesus antoi nämä ja kaikki sanansa uskon herättämiseksi – kaikkien Häneen uskossa turvautuvien suolaamiseksi Hänen synnittömyydellään ja pyhyydellään.

Hän yllätti armollaan nämäkin kuulijansa, jotka olivat monien vaatimusten rasittamat. Samalla Jeesus valmisti seuraajiaan myös siihen, että epäuskoinen maailma vainoaa Hänen omiaan. Kristuksen lamppu loistaa kirkkaasti juuri siksi, että maailman pimeys hyökkää sitä vastaan.

Sodat kyllä jatkuvat maailmassa ja Hänen seurakuntaansa vainotaan aina Hänen paluuseensa asti, mutta lohtumme on Hänen valossaan. Siinä, että kuten ajallisetkin lamput loistavat vain siihen laitetun valon avulla, niin mekin olemme lamppuja, joille Jumala antaa uskon valonsa. Tämä valo perustuu yksin Kristuksen täydellisyyteen ja Hänen uhrikuolemaansa meidän edestämme.

Jumala opettaa sanassaan apostoli Paavalin kirjeessä roomalaisille, kuudennen luvun jakeissa 3–5 seuraavasti: ”Vai ettekö tiedä, että kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että kuten Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, mekin samalla tavalla vaeltaisimme uudessa elämässä. Sillä jos olemme hänen kanssaan kasvaneet yhteen yhtäläisessä kuolemassa, samoin olemme myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa” Näin Jumalan sanaa Roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa.

Pelastus ei siis ole kasvuprosessi eikä täydellistyminen. Se ei ole Jumalan ja ihmisen yhteistyö, vaan yksin Jumalan teko alusta loppuun. Tämä vanhurskauttamisopin kallis aarre oli uskonpuhdistuksen keskeisin opetus ja siinä uskovien palauttaminen siihen Raamatulliseen apostoliseen oppiin, joka kestää kaiken synnin ja elämämme painolastin.

Jumala antaa ja vaikuttaa ajallaan myös pyhittymisen. Me saamme turvautua yksin uskossa Kristukseen ja elää Hänen sanansa ja sakramenttiensa suojassa.

Muistakaamme siksi erityisesti tänään Pyhäinpäivänä Jumalan sana Hebrealaiskirjeen luvusta 12, jakeista 1 ja 2: ”Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjolla olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja istuutui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.”

Lapsiamme varten

Suolalla on uskossamme vielä laajempikin merkitys. Jeesuksen seuraajat ovat suolana, jotta Herran tahto ja johdatus saisivat tapahtua koko ihmiskunnan elämässä. Se tulee julistaa joka sukupolvelle ja kaikissa maailmanhistorian vaiheissa, jotta kaikki Isän valitsemat olisivat lopulta valmiit Herramme paluun hetkeen.

Tämä Jeesuksen sanoma antaa meille kutsun ja tehtävän julistaa Häntä myös tuleville sukupolville. Siinä meidän on torjuttava kaksi ensisijaista kiusausta: Ensimmäinen on se, että nostamme kieltämisen ja epäuskon vastustuksessa kätemme pystyyn ja vaikenemme Herran totuudellisista sanoista. Toinen taas on se, että mukaudumme aikamme harhaoppeihin.

Siksi on tuikitärkeää kuulla oikein nämä Jeesuksen sanat suolasta ja valosta. Sillä juuri sanassaan Jumalan Poika herättää uskon ja pelastuksen. Sanoessaan, ettei lamppua sytytetä ja panna vakan alle, Jeesus osoittaa, ettemme voi sytyttää uskon lamppua itse, vaan Hän tekee sen Pyhän Henkensä kautta.

Lisäksi meille kirkastuu, että uskovien hyvät teot ovat vain ja ainoastaan Jeesuksen hyviä tekoja. Kristus on se valo, joka saa ihmisiä maailmasta kääntymään ja uskomaan Häneen. (Joh. 15:8; Fil. 1:11; 1. Piet. 2:12!)

Kristus ottaa uskovat niin läheisesti omikseen, että Hän saa julistaa meille nämä sanansa: ”Te olette maan suola… Te olette maailman valo.”

Huomaathan, ettei tässä ole kysymystä eikä kehotusta, vaan Jumalallinen ja levollinen toteamus: ”Te olette.” – Tämä on varma rauha siitä, että Kristuksen uskon suola johdattaa taivaaseen. Vapahtajamme on liitonsuolamme ja armonsuolamme, joka puhdistaa ja pitää meidät suojassa synnin ja kuoleman kelvottomuudelta sekä harhateiden kosteudelta.

Kristuksen seurakunta on valoa antava huoneen lampunjalka. Se on osa lahjaksi saamaamme palvelutehtävää uskomme tunnustamisessa ja viemisessä lähimmäistemme luokse. Niin toteutuu Raamatun lupaus Jumalan armosta kaikkialle loistavana lamppuna.

Rakas ystävä, saat omistaa Kristuksen uskossa Vapahtajanasi. Hänen valonsa paljastaa kyllä vaikeitakin asioita, mutta ne on armollista kohdata Valon Herran armollisessa läsnäolossa, koska Hän on jo kaiken anteeksiantanut.

Saat Lunastajasi kanssa lohduttaa lähellä eläviäsi sanoen: Älä pelkää, kaikki on sinun puolestasi sovitettu ja anteeksiannettu. Kanssasi on Hän, joka totisesti on koko maailman valo, ja niin olette yhdessä valkeus Herrassa. Vaeltakaa siis valkeuden lapsina. (Ef. 5:8)

Siksi rakas ystävä, sinä saat olla suola, koska sinulla on Kristuksen armon suola. Sinä olet armosta maailman valo, koska sinulla on Vapahtajamme anteeksiantamuksen valo.

Sillä Hän yksin on pelastuksen suolasi ja valosi.

Aamen.

Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Pastori Marko Kailasmaan saarna ehtoollisjumalanpalveluksessa pyhäinpäivänä 4.11.2023 Lahdessa.


Tyhjä vasen

Lue saarnoja

  • All
  • Mika Bergman
  • Vesa Hautala
  • Kimmo Närhi
  • Dani Puolimatka
  • Markku Särelä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
  • Rippisaarna
  • Puhe
  • Hartaus
  • Matt. 5:1 12
  • Matt. 7:13 14
  • Matt. 7:15 21
  • Matt. 21:1 9
  • Luuk. 16:1 9
  • Luuk. 17:11 19
  • Luuk. 19:41 47
  • Joh. 4:5 26
  • Anteeksiantamus
  • Armonvälineet
  • Evankeliumi
  • Ilo
  • Ikuinen Elämä
  • Israel
  • Jaakob
  • Jeesuksen Kärsimys
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Job
  • Jumala
  • Jumalan Poika
  • Jumalan Rakkaus
  • Jumalan Sana
  • Kadotus
  • Kaksiluonto–oppi
  • Kaste
  • Katumus
  • Kiitos
  • Kiusaukset
  • Kristillinen Elämä
  • Kristillinen Seurakunta
  • Kristityn Risti
  • Kärsimys
  • Lohdutus
  • Lopunajat
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Oikea Oppi
  • Omaisuus
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Rauha
  • Sovitus
  • Suru
  • Synti
  • Usko
  • Vanhurskauttaminen
  • Koettelemukset
  • Synninpäästö
  • Kristuksen Taivaaseen Astuminen
  • Johannes Kastaja
  • Rukous
  • Pääsiäissunnuntai
  • Toinen Pääsiäispäivä
  • 1. Sunnuntai Pääsiäisestä (Quasi Modo Geniti)
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • 3. Sunnuntai Pääsiäisestä (Jubilate)
  • 4. Sunnuntai Pääsiäisestä (Cantate)
  • 6. Sunnuntai Pääsiäisestä (Exaudi)
  • Marianpäivä
  • Laskiaissunnuntai (Esto Mihi)
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • 3. Paastonajan Sunnuntai (Oculi)
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Palmusunnuntai
  • Kiirastorstai
  • Pitkäperjantai
  • 1. Adventtisunnuntai
  • 2. Adventtisunnuntai
  • 3. Adventtisunnuntai
  • 4. Adventtisunnuntai
  • Jouluaatto
  • Ensimmäinen Joulupäivä
  • Joulun Jälkeinen Sunnuntai
  • Uudenvuodenaatto
  • Uudenvuoden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Septuagesimasunnuntai
  • Seksagesimasunnuntai
  • Loppiainen
  • 1. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 4. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 5. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 6. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Kynttilänpäivä
  • Helluntai
  • Pyhän Kolmiykseyden Päivä
  • 2. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 9. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 10. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Helatorstai
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 17. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Mikkelinpäivä
  • 20. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 21. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 22. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 26. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Pyhäinpäivä
  • Kirkkovuoden Lähinnä Viimeinen Sunnuntai
  • Tuomiosunnuntai
  • Maallinen Ja Hengellinen Uskovan Elämässä
  • Pyhä Saarnavirka
  • Harha
  • Antaminen
  • Etsikkoaika
  • Lähimmäinen
  • Kiitollisuus
  • 22.Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 1. Vuosikerta
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
  • Luuk. 5:1 11
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. "Hän [Jeesus] puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ketään ihmistä. Siinä kaupungissa oli naisleski, joka tuli hänen luokseen ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.' Mutta pitkään
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Rippisaarna ja kehotus synnintunnustukseen 7.7.2024 Siitamajalla Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. Nyt eritoten te kalliit rippikoulunuoret. Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu apostoli Paavalin kirjeessä kolossalaisille, sen luvussa 3, jakeissa 12 ja 13: "Pukeutukaa siis te, jotka
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. "Kulkiessaan siitä ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Noustuaan tämä seurasi häntä.10. Hänen aterioidessaan tämän kodissa tapahtui, katso, että tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.11. Kun fariseukset näkivät
  Read More
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Rippisaarna ja kehotus synnintunnustukseen 16.6.2024 Siitamajalla Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. – Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu Toisessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 20, jakeessa 12: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun
  Read More
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Fariseusten kysyessä häneltä [Jeesukselta] milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, hän vastasi heille ja sanoi: "Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, eikä sanota: 'Katso, täällä se on', tai: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä." Hän sanoi opetuslapsilleen: "Tulee aika, jolloin te haluaisitte
  Read More
  • 2. Adventtisunnuntai
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, hän näki hänen anoppinsa makaavan kuumeessa. Hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä, ja hän nousi ja palveli heitä. Illan tultua hänen luokseen tuotiin monta riivattua. Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi, jotta
  Read More
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Armoa Armonruhtinaalta, rauhaa Rauhanruhtinaalta! Kalliit kristityt, Isäni opetti minut naulaamaan vasaralla, kun olin lapsi. Poika ei kuitenkaan oikein taitoa oppinut. Milloin löin ohi, milloin taas naula meni vinoon ja joskus napautin sormeenikin. Kärsivällisesti isä kuitenkin neuvoi kerta toisensa jälkeen. Ja joutuipa hän joskus
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Puhe
  • Pyhäinpäivä
 • Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. – Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu Jesajan näyn luvussa 6, jakeissa 1–7: ”Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pyhäinpäivä
  • Rippisaarna
 • Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla piilossa, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja loistamaan kaikille huoneessa
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pyhäinpäivä
  • Saarna
 • Jeesus sanoi hänelle: "Jospa voisit uskoa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Heti lapsen isä huusi ja sanoi kyynelin: "Minä uskon, auta minua epäuskossani." Mark. 9:23-24 Erästä poikaa riivasi mykkä henki. Pojan isä oli ymmärrettävästi tuskainen ja hädissään poikansa tilanteesta. Mutta tässäkin Jeesus toimi ensin ja määrätietoisesti. Herramme antoi tällekin
  Read More
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Heidän vaeltaessaan hän meni erääseen kylään. Eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa. Hänellä oli sisar, nimeltään Maria, joka asettui istumaan Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli hänen sanaansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, tuli ja sanoi: "Herra, etkö sinä välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksin palvelemaan? Sano siis
  Read More
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Sen tähden, kaikki, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on Laki ja Profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie leveä, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Mutta tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu niille, jotka ovat lain alla, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä, sen tähden, ettei mitään lihaa julisteta hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnintunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta Laki ja Profeetat
  Read More
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yksimielisesti yhdessä. Silloin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt kova tuulenpuuska, ja se täytti koko talon, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat
  Read More
  • Helluntai
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Jos maailma teitä vihaa, tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska ette ole maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maailmasta, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pääsiäisestä (Exaudi)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kalliit ystävät, Nykyisin jotkut varttuneemmatkin suomalaiset kysyvät: miksi maassamme vietetään kirkollisia juhlapyhiä. Niihin liittyvät vapaapäivät ansiotyöstä kyllä kelpaavat, mutta vain harva etsiytyy silloin Jumalan sanan kuuloon ja ehtoolliselle. Aikaisemmin pyhäkoulu- ja rippikoulutyö piti suurimman osan kansaa edes tietoisina pyhäpäivien merkityksistä. Jo suomen kielessämme
  Read More
  • Helatorstai
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Marko Kailasmaa
  • Puhe
 • Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas." Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani." Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä tiedät,
  Read More
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka eräät teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Mutta jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, Kristuskaan ei ole noussut ylös. Mutta jos Kristus ei ole noussut ylös, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pääsiäissunnuntai
  • Saarna
 • Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, hän sanoi äidilleen: "Nainen, katso, poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet luokseen. Sen jälkeen,
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pitkäperjantai
  • Saarna
 • Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka aterioivat hänen kanssaan. Maria otti naulan oikeaa, kallisarvoista nardusvoidetta, voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Palmusunnuntai
  • Saarna
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki

Muista myös saarnakirjat

  • All
  • G. A. Aho
  • Rupert Efraimson
  • Markku Särelä
  • C. F. W. Walther
  • Saarnakirjat
  • Hartauskirjat
 • Oletus
 • Otsikko
 • Päivämäärä
 • Satunnainen