Jeesus on laupias tuomari

Jeesus on laupias tuomari

Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

"Hän [Jeesus] puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ketään ihmistä. Siinä kaupungissa oli naisleski, joka tuli hänen luokseen ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.' Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tule ja lyö minua kasvoihin.'" Herra sanoi: "Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö Jumala toimittaisi oikeutta valituilleen, jotka huutavat häntä avuksi yötä päivää, ja olisi pitkämielinen heitä kohtaan? Sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?" Aamen.

Armo teille ja rauha Jumalalta, Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.

Rakkaat Ystävät Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa, tänään erityisesti te kalliit rippikoulunuoret.

Minkä varassa sinulla on elämäsi perusta? Onko se asemassa, työssä tai omaisuudessa? Kestävätkö ne vielä iankaikkisuuden alkaessa?

Herramme Jeesus Kristus kutsuu seuraamaan tahtoaan joka päivä ja pyytämään Hänen siunaustaan matkallamme ikuiseen taivaan kotiin. Hän kertoo tässäkin missä on elämämme kestävä perusta. Ja samalla Hän opettaa mitä Hänen seurakuntansa elämän tulee olla.

Lesken osa herättää meissä myötätuntoa. Varsinkin raamatunajan naisleskillä oli yleensä
vaikea tilanne. Surun lisäksi heitä vaivasi köyhyys, koska naiset olivat tuolloin usein
miehensä tuloista riippuvaisia. Ja jos he olivat lapsettomia, puuttui heiltä lisäksi omaisten turva. Siihen aikaan kun ei ollut nykyajan sosiaaliturvaa. Siksi Jeesus kutsuu seurakuntaansa pitämään huolta kärsivistä ja apua tarvitsevista.

Mutta Herramme nuhtelee siitä, että leski käytti ahdinkoaan hyväksi. Hänen vaatimuksensa laillisuus oli epäselvä, koska hän toistamiseen vaivasi vain tätä yhtä tuomaria, kun muitakin auttajia olisi ollut. Leski teki väärin myös siinä, ettei hän kääntynyt Taivaallisen Tuomarin puoleen. Hänellä oli tavoitteena vain mahdollisimman suuri ajallinen hyöty, eikä siten Jumalan tahdon oikeudenmukaisuuden toteutuminen. Leski pyysi vain itselleen, eikä yhteistä sopua ja asioiden ratkaisemista oikeuden mukaan ja siten itselleenkin parasta ajallista osaa. Jeesus ei kerro suoraan riidan syytä, koska näin Hän puhuttelee tällä sanallaan meistä jokaista.

Muistakaamme Herramme sanat: ”Sillä mitä ihminen siitä hyötyy, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi sielulleen vahingon? Tai mitä ihminen voi antaa sielunsa lunnaiksi?” (Matt. 16:26)

Jumala ei kiellä sanassaan turvautumasta tarvittaessa ajalliseen oikeuden ja virkavallan apuun, mutta Hän kehottaa ennen kaikkea etsimään sovintoa ja rauhaa kaikkien kanssa niin, ettei riitoja olisikaan. Sillä ainoa kestävä apu ja omaisuus tulee ainoastaan Kaikkivaltiaalta Jumalalta. Sen tähden, kalliit kuulijat, Herramme seurakunnan elämä ei ole ajallisten rikkauksien tarjoamista, ei menestystä, eikä ajallista kunniaa. Niitä täältä etsivät joutuvat pettymään. Sen sijaan Kristuksen seurakunnalla tulee olla sopu ja ystävällinen vaellus kanssauskovien veljien ja sisarien kanssa – ja jos meistä riippuu, niin rauha myös kaikkien muidenkin ihmisten kanssa.

Entä sitten tuo tuomari? Hän oli saanut paljon. Tuomarilla oli arvostettu asema, mutta siitä huolimatta Jeesus sanoi tuomarin olevan väärä tuomari. Hän ei ollut väärä siinä merkityksessä, etteikö hänellä olisi ollut yhteiskunnassa juuri tuota korkeaa oikeudellista asemaa, sillä eihän leski olisi muuten hänen puoleensa kääntynyt.

Mutta tuomari oli väärä sen vuoksi, että hän kielsi epäuskossaan yläpuolellamme olevan Jumalan ja siten myös Hänen tahtonsa oikeudenmukaisesta ja avuliaasta palveluksesta. Tuomari oli nostanut omat etunsa ja asemansa Taivaallisen Tuomarin tahdon ja sanan edelle. Siitä kertovat Jeesuksen vakavat sanat tuomarin häpeämättömyydestä, ja siitä, ettei tämä pelännyt Jumalaa.

Jos tuomari olisi ollut rehellinen ja oikeudenmukainen Jumalan edessä, hän olisi joko torjunut heti lesken vaatimuksen vääränä tai sitten auttanut häntä nopeasti sääliä ja myötätuntoa tuntien. Jeesus kutsuu omansa oikeudenmukaiseen ja tunnolliseen palvelemiseen. Siksi Herramme ilmoittaa selvästi, ettei tämä väärä tuomari ole kuva Kaikkivaltiaasta Jumalasta. Taivaallinen Isämme on armollinen, säälivä ja ymmärtävä. Sellaista Jumalaa tulee myös Hänen omiensa seurata ja julistaa.

Kristuksen seurakunta palvelee Herraansa

Tekstimme alussa Jeesus antaa Kirkkonsa seitsemästä tuntomerkistä kuudennen, joka on yhteinen julkinen rukous ja jumalanpalvelus. Sen yhteydessä oleva Uuden testamentin alkukielen kreikan ”väsymistä” tarkoittava sana voidaan kääntää myös ´lannistua´ tai ´luovuttaa´. Sitä käyttämällä Herramme kehottaa meitä olemaan lannistumatta. Hän haluaa, ettemme milloinkaan luovu Hänen sanastaan ja siinä kuuluvasta Hänen tahtonsa mukaisesta uskostamme, opistamme ja tunnustuksestamme. Niissä pysyen Herramme Itse vahvistaa meitä, ja niin tästäkin Jeesuksen sanasta avautuu Jumalan armon varmuus, tuki ja turva.

Käännymme siksi Pyhän Kaikkivaltiaan puoleen niin kuin Jumalan lasten tulee – kunnioittaen, rehellisesti ja Jumalan tahdon mukaisia tarpeitamme pyytäen. Teemme niin yhdessä ja yksittäin, seurakuntina, sukukuntina ja perheinä tuoden hänelle elämämme raskaimmatkin asiat. Hänelle tunnustamme syntimme ja heikkoutemme, koska muistamme, ettei meillä itsellämme ole mitään, mitä voisimme tuoda Pyhälle Jumalalle sillä ansaitaksemme Hänen armonsa ja iankaikkisen elämän.

Siksi myös rukouksemme perusta on yksin Jumalan armollisuuden ja Hänen sanansa varassa. Meidän rukouksemme on monella tapaa vajaa, hapuileva ja epävarma. Mutta Raamatun sana on aina varma, ehjä ja kokonainen, koska Rakas Vapahtajamme Jeesus on kaiken aikaa läsnä sanassaan ja seurakuntansa keskellä. Kristuksen seurakunnan rukous jatkuu aikojen loppuun asti, koska liitymme siinä Hänen Kalliin Poikansa rukoukseen puolestamme. Siksi uskoa löytyy aina Herramme paluuseen asti, koska Hän on sanassaan luvannut olla aina omiensa keskellä.

Tämä on kallis lupauksen sana meille kaikille, tänään erityisesti teille rakkaat rippikoululaiset. Teillä on käytössänne monet tämän päivän tiedonhakupalvelut, lukuisat sovellukset ja monipuoliset apuvälineet, mutta mitään niistä ei voi verratakaan Taivaallisen Isän Pyhän Raamatun sanaan. Hän johtaa sillä teidätkin päättymättömään iankaikkiseen elämään, ja antaa myös parhaimman ajallisen elämän, siunauksen ja johdatuksen.

Jumala on armossaan oikeudenmukainen

Toisin kuin Jeesuksen vertauksen väärä tuomari, Kaikkivaltias Jumala odottamalla odottaa, että Hänen omansa kääntyvät Hänen puoleensa. Hän halajamalla halajaa kuulla tuntomme ja tulee rakastavasti vierellemme, koska Hän on meitä kohtaan pitkäminen, armollinen ja hyvä. Sitä enemmän Taivaallinen Isämme iloitsee mitä enemmän Hänen rakkaat lapsensa kääntyvät Hänen puoleensa pyhää Raamatun sanaansa lukien, jumalanpalveluksessa, rukouksessa ja kaikessa tahtonsa seuraamisessa.

Toisin kuin tuo omaa etuaan etsivä leski, Pyhä Jumala ei etsi omaansa, vaan Hän luopui Kalliimmastaan, Ainoasta Pojastaan, jotta kaikilla olisi iankaikkinen elämä. Sen vuoksi aivan jokaista ihmistä odotetaan taivaan kodissa. Joka ainoalle on jo nimellä varattuna oma iankaikkinen autuuden leposijansa ja taivaallinen kotinsa. Sinne uskossa käyvät saavat Häneltä kulumattomat kukkarot ja ikuisesti pysyvän taivaan aarteen.

Ja toisin kuin nämä, leski ja tuomari, Jumala suree, kun Hänen totuutensa: Hänen anteeksiantamuksensa ja lahja-armonsa torjutaan, kun ihmiset kieltävät Hänen sanansa ja seuraavat kaikkea muuta. Kukaan ei kuitenkaan elä ilman Tätä Taivaallista Tuomaria, vaikka nyt armon aikana näyttäisikin siltä, ja moni niin epäuskossaan väittäisikin. Nyt Hän tuntuu viipyvän, mutta aivan varmasti Hän tulee. Vapahtajamme on armossaan pitkämielinen, mutta hetkeäkään Hän ei viivyttele, vaan koko maailmanhistoria on Hänen vallassaan.

Sillä Kristuksella on kaiken aikaa tuomiovalta ja ajan päättyessä se tulee koko ihmiskunnalle nähtäväksi. Silloin Hän käy tuomarin istuimelleen ja ihmiskunnan kirjat avataan. Kerran se tapahtuu, arvaamatta ja odottamatta. Siitä kertoo tässä jakeen kahdeksan sana ”pian”. Mutta Rakkaat Ystävät, yhä on armon aika, vielä kaikuu anteeksiantamuksen evankeliumi, edelleen on taivaan ovi avoinna ja sinne käy Jumalan armon kutsu: ”tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat”, kuten kuuluu Psalmin 100 sana armoon ja pelastukseen. (Ps. 100:2–3)

Kallis Kuulija, kuule siksi armollisesti tämäkin päivän evankeliumimme. Sillä sekä tällä tuomarilla että leskellä on yksi ominaisuus, joka Herrallamme Jeesuksellakin on. Hän on siinä kuin tämä leski, ettei Hän anna periksi meistä, vaan rukoilee hellittämättä omiensa puolesta Jumalan edessä. Viimeiseen asti Hän etsi jokaista eksynyttä lammasta, saattaakseen tämän suojiinsa armoon ja pelastukseen. Tässä on meille jokaiselle varma armon sana käydä Laupiaan Vapahtajamme turviin joka hetki.

Meillä oli tämän vuoden rippikoulussamme tapana usein kerrata kallis armon evankeliumimme ja vanhurskauttamisoppimme. Siinä katsoimme Jumalan jo kaksituhatta vuotta sitten pitämän oikeusistunnon päätöstä. Tuomarin valtikka on pamahtanut. Syyttäjä on hävinnyt. Tuomio on laadittu, allekirjoitettu ja sinetöity. Sali on tyhjennetty ja sen ovet muurattu umpeen, eikä tätä oikeustapausta voida enää avata uudelleen. Ei ole korkeampaa oikeusastetta, johon valittaa, eikä syyttäjällä ole enää virkaakaan.

Sillä Lunastajamme ja Sovittajamme kärsi kaiken meidän tuomiomme ja rangaistuksemme. Siksi Jumala ilmoittaa profeetta Jesajan kautta:  ”Rangaistus oli hänen päällään, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.” (Jes. 53:5)

Meillä on nyt edessämme tämä maailmankaikkeuden ja maailmanhistorian Kaikkein Korkeimman Oikeuden päätös Kaikkivaltiaan sanan ilmoitustaululla. Se on sieltä kaikkien luettavissa. Ja nyt tämä Jumalan armopäätös on Kristuksen vallan ja voiman panssarilasin turvissa. Siksi sitä ei voi muuttaa, peittää, varastaa eikä vääristää. Se on Taivaallisen Tuomarin sydämeen lähtemättömästi kaiverrettu, koska siellä on Hänen Pyhä Kallis Poikansa, jota ei mikään voita.

Kallis kuulija, tämä armopäätös on sinullekin laadittu jo silloin kun Kristus eli, kärsi ja kuoli edestäsi. Tämä päätös sai Isän Jumalan hyväksyvän allekirjoituksen, kun Hän herätti Poikansa kuolleista. Se lähetettiin Sinullekin Kristuksen allekirjoituksella kasteessasi ja Hän painoi siihen omistajan sinettinsä uskonlahjassaan. Älä siksi koskaan hylkää, tuhoa, äläkä hukkaa tätä Kaikkivaltiaan Tuomarin päätöstä, vaan anna Hänen näyttää se aina Sinulle ja kehystää oman kappaleesi uskon kultaraamein elämäsi ja sielusi kunniapaikalle. Sille sijalle, josta se saa näkyä muillekin, koko maailmalle. Ei Sinun suorituksenasi, vaan armon lahjana, josta saat iloita, enemmän kuin koskaan mistään mitä saisit ajassa aikaan tai voisit täällä omistaa.

Missä siis on elämäsi kaiken ja aina kestävä perusta? – Se on Vapahtajassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Mistä sen tiedät? – Koska Hän ilmoittaa sen muuttumattomassa sanassaan. Mihin saat varmasti luottaa? – Kristuksen armoon. – Hänen, joka sanoo teillekin tänään:

”Älä pelkää, sinä pieni lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” (Luuk. 12:31–32) Aamen.

Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Pastori Marko Kailasmaan saarna 6. Kolminaisuudenpäivän jälkeisenä sunnuntaina 7.7.2024 aikuistenleirin ja rippikoululeirin konfirmaatiojumalanpalveluksessa Siitamajalla.


Tyhjä vasen

Lue saarnoja

  • All
  • Mika Bergman
  • Vesa Hautala
  • Kimmo Närhi
  • Dani Puolimatka
  • Markku Särelä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
  • Rippisaarna
  • Puhe
  • Hartaus
  • Matt. 5:1 12
  • Matt. 7:13 14
  • Matt. 7:15 21
  • Matt. 21:1 9
  • Luuk. 16:1 9
  • Luuk. 17:11 19
  • Luuk. 19:41 47
  • Joh. 4:5 26
  • Anteeksiantamus
  • Armonvälineet
  • Evankeliumi
  • Ilo
  • Ikuinen Elämä
  • Israel
  • Jaakob
  • Jeesuksen Kärsimys
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Job
  • Jumala
  • Jumalan Poika
  • Jumalan Rakkaus
  • Jumalan Sana
  • Kadotus
  • Kaksiluonto–oppi
  • Kaste
  • Katumus
  • Kiitos
  • Kiusaukset
  • Kristillinen Elämä
  • Kristillinen Seurakunta
  • Kristityn Risti
  • Kärsimys
  • Lohdutus
  • Lopunajat
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Oikea Oppi
  • Omaisuus
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Rauha
  • Sovitus
  • Suru
  • Synti
  • Usko
  • Vanhurskauttaminen
  • Koettelemukset
  • Synninpäästö
  • Kristuksen Taivaaseen Astuminen
  • Johannes Kastaja
  • Rukous
  • Pääsiäissunnuntai
  • Toinen Pääsiäispäivä
  • 1. Sunnuntai Pääsiäisestä (Quasi Modo Geniti)
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • 3. Sunnuntai Pääsiäisestä (Jubilate)
  • 4. Sunnuntai Pääsiäisestä (Cantate)
  • 6. Sunnuntai Pääsiäisestä (Exaudi)
  • Marianpäivä
  • Laskiaissunnuntai (Esto Mihi)
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • 3. Paastonajan Sunnuntai (Oculi)
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Palmusunnuntai
  • Kiirastorstai
  • Pitkäperjantai
  • 1. Adventtisunnuntai
  • 2. Adventtisunnuntai
  • 3. Adventtisunnuntai
  • 4. Adventtisunnuntai
  • Jouluaatto
  • Ensimmäinen Joulupäivä
  • Joulun Jälkeinen Sunnuntai
  • Uudenvuodenaatto
  • Uudenvuoden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Septuagesimasunnuntai
  • Seksagesimasunnuntai
  • Loppiainen
  • 1. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 4. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 5. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 6. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Kynttilänpäivä
  • Helluntai
  • Pyhän Kolmiykseyden Päivä
  • 2. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 9. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 10. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Helatorstai
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 17. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Mikkelinpäivä
  • 20. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 21. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 22. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 26. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Pyhäinpäivä
  • Kirkkovuoden Lähinnä Viimeinen Sunnuntai
  • Tuomiosunnuntai
  • Maallinen Ja Hengellinen Uskovan Elämässä
  • Pyhä Saarnavirka
  • Harha
  • Antaminen
  • Etsikkoaika
  • Lähimmäinen
  • Kiitollisuus
  • 22.Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 1. Vuosikerta
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
  • Luuk. 5:1 11
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. "Hän [Jeesus] puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä hävennyt ketään ihmistä. Siinä kaupungissa oli naisleski, joka tuli hänen luokseen ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.' Mutta pitkään
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Rippisaarna ja kehotus synnintunnustukseen 7.7.2024 Siitamajalla Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. Nyt eritoten te kalliit rippikoulunuoret. Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu apostoli Paavalin kirjeessä kolossalaisille, sen luvussa 3, jakeissa 12 ja 13: "Pukeutukaa siis te, jotka
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. "Kulkiessaan siitä ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." Noustuaan tämä seurasi häntä.10. Hänen aterioidessaan tämän kodissa tapahtui, katso, että tuli monta publikaania ja syntistä, ja he aterioivat Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa.11. Kun fariseukset näkivät
  Read More
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Rippisaarna ja kehotus synnintunnustukseen 16.6.2024 Siitamajalla Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. – Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu Toisessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 20, jakeessa 12: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun
  Read More
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Fariseusten kysyessä häneltä [Jeesukselta] milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, hän vastasi heille ja sanoi: "Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla, eikä sanota: 'Katso, täällä se on', tai: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisäisesti teissä." Hän sanoi opetuslapsilleen: "Tulee aika, jolloin te haluaisitte
  Read More
  • 2. Adventtisunnuntai
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, hän näki hänen anoppinsa makaavan kuumeessa. Hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä, ja hän nousi ja palveli heitä. Illan tultua hänen luokseen tuotiin monta riivattua. Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi, jotta
  Read More
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Armoa Armonruhtinaalta, rauhaa Rauhanruhtinaalta! Kalliit kristityt, Isäni opetti minut naulaamaan vasaralla, kun olin lapsi. Poika ei kuitenkaan oikein taitoa oppinut. Milloin löin ohi, milloin taas naula meni vinoon ja joskus napautin sormeenikin. Kärsivällisesti isä kuitenkin neuvoi kerta toisensa jälkeen. Ja joutuipa hän joskus
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Puhe
  • Pyhäinpäivä
 • Rakkaat ystävät, veljet ja sisaret, Kristuksessa Jeesuksessa, erityisesti te, jotka tänään aiotte nauttia Herran pyhän ehtoollisen sakramentin. – Painakaamme sydämiimme Jumalan sana, joka on kirjoitettu Jesajan näyn luvussa 6, jakeissa 1–7: ”Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pyhäinpäivä
  • Rippisaarna
 • Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei enää kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla piilossa, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampunjalkaan, ja loistamaan kaikille huoneessa
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pyhäinpäivä
  • Saarna
 • Jeesus sanoi hänelle: "Jospa voisit uskoa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo." Heti lapsen isä huusi ja sanoi kyynelin: "Minä uskon, auta minua epäuskossani." Mark. 9:23-24 Erästä poikaa riivasi mykkä henki. Pojan isä oli ymmärrettävästi tuskainen ja hädissään poikansa tilanteesta. Mutta tässäkin Jeesus toimi ensin ja määrätietoisesti. Herramme antoi tällekin
  Read More
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Rippisaarna
 • Heidän vaeltaessaan hän meni erääseen kylään. Eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa. Hänellä oli sisar, nimeltään Maria, joka asettui istumaan Jeesuksen jalkojen juureen ja kuunteli hänen sanaansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa, tuli ja sanoi: "Herra, etkö sinä välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksin palvelemaan? Sano siis
  Read More
  • 15. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Sen tähden, kaikki, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sillä tämä on Laki ja Profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie leveä, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Mutta tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu niille, jotka ovat lain alla, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä, sen tähden, ettei mitään lihaa julisteta hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnintunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta Laki ja Profeetat
  Read More
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yksimielisesti yhdessä. Silloin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt kova tuulenpuuska, ja se täytti koko talon, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat
  Read More
  • Helluntai
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Jos maailma teitä vihaa, tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, maailma omaansa rakastaisi. Mutta koska ette ole maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maailmasta, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: 'Ei ole palvelija herraansa suurempi.' Jos he
  Read More
  • 6. Sunnuntai Pääsiäisestä (Exaudi)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kalliit ystävät, Nykyisin jotkut varttuneemmatkin suomalaiset kysyvät: miksi maassamme vietetään kirkollisia juhlapyhiä. Niihin liittyvät vapaapäivät ansiotyöstä kyllä kelpaavat, mutta vain harva etsiytyy silloin Jumalan sanan kuuloon ja ehtoolliselle. Aikaisemmin pyhäkoulu- ja rippikoulutyö piti suurimman osan kansaa edes tietoisina pyhäpäivien merkityksistä. Jo suomen kielessämme
  Read More
  • Helatorstai
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Marko Kailasmaa
  • Puhe
 • Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua enemmän kuin nämä?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas." Hän sanoi hänelle: "Ruoki minun karitsoitani." Hän sanoi hänelle taas toistamiseen: "Simon, Joonan poika, rakastatko minua?" Hän vastasi hänelle: "Rakastan, Herra, sinä tiedät,
  Read More
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • Marko Kailasmaa
  • Saarna
 • Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka eräät teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Mutta jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, Kristuskaan ei ole noussut ylös. Mutta jos Kristus ei ole noussut ylös, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pääsiäissunnuntai
  • Saarna
 • Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisoivat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar Maria, Kloopaan vaimo, ja Maria Magdaleena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti, seisovan siinä vieressä, hän sanoi äidilleen: "Nainen, katso, poikasi!" Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Katso, äitisi!" Siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet luokseen. Sen jälkeen,
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Pitkäperjantai
  • Saarna
 • Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui, hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria, ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka aterioivat hänen kanssaan. Maria otti naulan oikeaa, kallisarvoista nardusvoidetta, voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan, ja huone tuli täyteen voiteen
  Read More
  • Marko Kailasmaa
  • Palmusunnuntai
  • Saarna
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki

Muista myös saarnakirjat

  • All
  • G. A. Aho
  • Rupert Efraimson
  • Markku Särelä
  • C. F. W. Walther
  • Saarnakirjat
  • Hartauskirjat
 • Oletus
 • Otsikko
 • Päivämäärä
 • Satunnainen