LIITE 5, Konfirmaatiokysymykset ja -vastaukset

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

LIITE 5, Konfirmaatiokysymykset ja -vastaukset

 

1. Tahdotko edelleenkin pitäytyä siihen liittoon, jonka kolmiyhteinen Jumala teki kanssasi, kun sinut pienenä kastettiin? - Tahdon.

2. Tahdotko siis edelleen hylätä perkeleen, kaikki hänen tekonsa ja kaikki hänen menonsa? - Tahdon.

3. Uskotko Isään Jumalaan? - Uskon, minä uskon Isään Jumalaan ... (Lausu ensimmäinen uskonkappale).

4. Uskotko Jeesukseen Kristukseen? - Uskon, minä uskon Jeesukseen Kristukseen ... (Lausu. toinen uskonkappale).

5. Uskotko Pyhään Henkeen? - Uskon, minä uskon Pyhään Henkeen (Lausu kolmas uskonkappale).

6. Tahdotko pysyä tunnustuksellisen luterilaisen seurakunnan jäsenenä? - Tahdon.

7. Pidätkö pyhän Raamatun, Vanhan ja Uuden Testamentin kaikki kanoniset kirjat Jumalan omana, ilmoitettuna, erehtymättömänä sanana. - Pidän.

8. Pidätkö niistä kirjoista otetun evankelisluterilaisen opin, niin kuin olet oppinut sen tohtori Martti Lutherin Vähästä Katekismuksesta, ainoana oikeana oppina. - Pidän.

9. Tahdotko myös aina pysyä tässä evankelisluterilaisessa opissa ja tunnustuksessa ja mieluummin kärsiä kaikki, jopa kuoleman, kuin luopua siitä? - Tahdon, Jumalan avulla.

10. Tahdotko tarkoin ojentaa koko elämäsi Jumalan Sanan mukaan, vaeltaa Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti ja uskossa, sanoissa ja teoissa pysyä kolmiyhteiselle Jumalalle uskollisena kuolemaan asti? Tahdon, Jumalan armon avulla.

Huomio 1: Tunnustuksellisella luterilaisella seurakunnalla ja kirkolla tarkoitetaan sellaista seurakuntaa ja kirkkoa, joka käytännössä opettaa liitteessä 3 lueteltujen tunnustuskirjojen opin mukaan.

Huomio 2: Raamatun kanonisilla kirjoilla tarkoitetaan niitä kirjoja, joilla alkukirkon todistuksen mukaan on apostolinen arvovalta, jotka ovat syntyneet Pyhän Hengen vaikutuksesta ja ovat siis ohjeellisia (kaanon, ohje). Kanoniset kirjat muodostavat Raamatun varsinaisen kirjakokoelman.

Huomio 3: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko ja sen seurakunnat ovat evankelisluterilaisia, vaikka sana evankelinen ei esiinny nimessä. Oikea tunnustuksellisuus on oikeata evankelisuutta.

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus