Toinen rukous

Kristinoppi ja vähäkatekismus

Vähä Katekismus ja Kristinoppi, Martti Luther, Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

 

 

Tohtori Martti Lutherin Vähä katekismus esittää lyhyessä muodossa uskon perusasiat.
Kristinoppi selittää niitä tarkemmin ja soveltaa niitä nykyaikaan helposti luettavassa
muodossa. Esitys perustellaan raamatunlausein.

Toimittaja Markku Särelä, kuvitus Kimmo Pälikkö, Julkaisija STLK.

Toinen rukous

 

Tulkoon Sinun valtakuntasi. Mitä se on? Jumalan valtakunta tulee tosin itsestään ilman meidän rukoustamme, mutta me anomme tässä rukouksessa, että se tulisi meidänkin tykömme. Kuinka tämä tapahtuu? Se tapahtuu, kun taivaallinen Isä antaa meille Pyhän Henkensä, niin että me hänen armonsa kautta uskomme hänen pyhän sanansa ja elämme Jumalan tahdon mukaan täällä ajassa ja sitten iankaikkisuudessa.

273.
Mitä toisessa rukouksessa tarkoitetaan Jumalan valtakunnalla?
 
Jumalan valtakunnalla ei tässä rukouksessa tarkoiteta maallista valtakuntaa, vaan Kristuksen armonvaltakuntaa täällä ajassa ja kunnianvaltakuntaa taivaissa.

Room. 14:17: Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
 
 
Luuk. 17:20: Jumalan valtakunta ei tule nähtävällä tavalla.
 
 
Joh. 18:36: Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta.
 
 
Fil. 3:20-21: Mutta meidän yhdyskuntamme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaiken itsellensä alamaiseksi.
274.
Mitä pyydämme toisessa rukouksessa?
 
Me pyydämme Jumalalta, että

1. Oikea usko ja Jumalan tahdon mukainen vaellus vahvistuisi ja Kristuksen armonvaltakunta kasvaisi ja leviäisi.

2 Piet. 3:18: Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.
 
 
2 Tess. 3:1: Rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niin kuin teidän keskuudessanne.
 
 
Matt. 9:38: Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.

2. Kristuksen kunnianvaltakunta tulisi pian.

Luuk. 12:32: Älä pelkää sinä piskuinen lauma. Sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.
 
 
Ilm. 22:20: Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti minä tulen pian." Aamen, tule, Herra Jeesus!

Tyhjä vasen

Kristinoppi ja vähäkatekismus