Jeesus parantaa halvaantuneen

Jeesus parantaa halvaantuneen

20200604 173526

Katso lyhyt video kertomuksesta:

Muutamien päivien kuluttua hän meni taas Kapernaumiin, ja kuultiin, että hän olikotona. Silloin kokoontui heti paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet ovenedustallekaan. Hän puhui heille sanaa.

He olivat tulossa hänen luokseen ja tuomassa halvaantunutta, jota kantoi neljämiestä. Kun he kansanjoukon tähden eivät päässeet hänen luokseen, he purkivatkaton siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jollahalvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle:"Poikani, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut."

Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään: "Kuinkatämä tällä tavalla puhuu jumalanpilkkaa! Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsiJumala yksin?" Heti Jeesus tunsi hengessään, että he mielessään niin ajattelivat, jasanoi heille: "Miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoahalvaantuneelle: 'Syntisi ovat anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse, ota vuoteesi jakävele'? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejäanteeksi, niin"

– hän sanoi halvaantuneelle– "sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi jamene kotiisi." Hän nousi heti, otti vuoteensa ja meni ulos kaikkien editse, niin ettäkaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: "Tällaista emme ole ikinä nähneet."

Mark. 2:1-12

Lue lisätietoja kertomuksesta