Jumalan perhe syntyi

Jumalan perhe syntyi

Jumalan perhe syntyi Apt. 2

syntyi

Te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa." Gal. 3:26. Jokainen Jeesukseen uskova kuuluu Jumalan suureen perheväkeen. Sitä löytyy kaikkialta, missä Jumalan sanaa käytetään. Sitä on ollut maan päällä kaikkina aikoina maailman alusta asti, sillä jo Aadamille ja Eevalle annettiin lupaus Kristuksesta. 1. Moos. 3:15. Kuitenkin on olemassa pelastushistorian hetki, jolloin Jumalan perhe syntyi aivan erityisellä tavalla. Se tapahtui helluntaina, kun taivaallinen Isä ja Jeesus lähettivät Pyhän Hengen opetuslapsille opettajaksi ja puolustajaksi. Silloin syntyi alkuseurakunta.
 
Helluntaina vietettiin Jerusalemissa lain antamisen muistoa joka vuosi. Silloin juutalaiset tulivat kaukaa vieraista maista kunnioittamaan Israelin Jumalaa. Kaupungissa oli vilskettä ja hälinää, mutta Jeesuksen opetuslapset pysyivät yksimielisesti koolla ja rukoilivat. Mitä he pyysivät Jumalalta? Jeesus oli kehottanut heitä jäämään Jerusalemiin taivaaseen astumisensa jälkeisiksi päiviksi. Juuri helluntaipäivänä tapahtui jotakin suurta ja ihmeellistä. Tuntui siltä kuin voimakas tuulen puuska olisi tullut suoraan ylhäältä (etsi vertauskohtia samantapaisista ilmiöistä). Tuliset kielet jakautuivat opetuslasten päälle. Pyhä Henki oli saapunut. Eri maista tulleet juutalaiset ja jumalaapelkääväiset (= pakana, joka kunnioitti Israelin Jumalaa) kuulivat hämmästyksekseen opetuslasten julistavan Jumalan suuria tekoja oman maansa kielellä. (Mistä he varmaankin puhuivat?) Pyhä Henki osoitti tällä tavalla, että Jumalan sanaa tultaisiin julistamaan kaikilla kielillä. Jumalan perheeseen koottaisiin väkeä kaikista kansoista.

Kun väkeä kerääntyi paikalle eikä tarkalleen tiedetty, mistä oikein oli kysymys, niin Pietari astui esiin rohkeasti (Millainen Pietari oli ennen?) ja alkoi puhua: "Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon teille tämä tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne..." Hän todisti Jeesuksen ylösnousemisesta ja taivaaseen astumisesta (Apt. 2: 22-36). Jeesus nasaretilainen, jonka surmaamista monet kuulijoista olivat vajaat kaksi kuukautta sitten vaatineet, istui Jumalan oikealla puolella ja oli sieltä vielä kerran tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. "Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: 'Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän!" Näin Pyhä Henki sai kuulijoissa aikaan katumusta. He kauhistuivat syntiään ja siitä syntyi pelokas kyselevä mieli. Pietari sanoi: "Tehkää parannus" (parannus = mielenmuutos, katumus synnin tähden ja usko Vapahtajaan). "Ottakoon kukin teistä kasteen." Kaste pesee ihmisen synnistä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Vanhalle ihmiselle annetaan kuolemantuomio ja uusi ihminen syntyy. Näin ihminen syntyy sisäisesti uudelleen. Kun synnymme tähän maailmaan emme vielä ole Jumalan lapsia. Jeesus sanoo, että pitää syntyä uudelleen vedestä ja Hengestä (tarkoittaa kastetta Joh. 3). Kaste on uudestisyntymisen peso.

Kun Pietari oli neuvonut kauhistuneille ihmisille pelastuksen tien, useimmat ottivat hänen sanansa vastaan ja ottivat kasteen vastaan. Niin hekin saivat Pyhän Hengen lahjan, Jumalan lapsen aseman ja perinnön. Nyt he tunsivat Jeesuksen uudella tavalla. Hän oli heille rakas Vapahtaja, perheen esikoinen, joka oli käynyt kärsimykseen meidän tähtemme ja noussut kuolleista ylösnousemuksen esikoisena. (vrt. Gal. 4:4-7). Me muut olemme tulleet Jumalan lapsiksi Hänen kauttaan. Siksi sanotaan, että olemme Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa.

Kun tarkastelemme lähes kahden vuosituhannen takaa helluntain tapahtumia ja ajattelemme niitä kolmea tuhatta henkeä, jotka silloin liittyivät Jeesuksen opetuslasten joukkoon, havaitsemme Jumalan perheen syntyneen omana yhteisönä. Juuri Pyhän Hengen tulemisesta alkoi kristillisen seurakunnan aika.

Kysymyksiä:

1. Kuka Pyhä Henki on?
2. Mitä Hän tekee?
3. Mitä Hän osoittaa katumattomille?
4. Mitä katuvaisille luvataan?
5. Kuinka ihminen pääsee Jumalan lapseksi?
6. Mitä parannus tarkoittaa?
7. Mikä voima kasteella on?
8. Kuinka moni otti kasteen helluntaina?

Oppikaamme ulkoa:

Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. (Apt. 2:38)

Päivän hengellinen laulu:

  • Virsi 104:1-3,8 = Pyhä Henki, Lohduttaja, ole mulle ainoa... tai
  • Virsi 475 = Totuuden Henki, johda Sinä meitä...