Jumalan perhe oli uskollinen totuudelle

Jumalan perhe oli uskollinen totuudelle

Jumalan perhe oli uskollinen totuudelle Apt. 2:42-47

uskollinen
1. Jumalan perhe pysyi apostolien opetuksessa

Helluntaina syntyi uuden liiton seurakunta. Apostoli Pietarin saarnan vaikutuksesta oli kääntynyt 3000 ihmistä. Vähitellen uskovien joukko kasvoi. Raamattu sanoo, että "miesten luku nousi noin viiteentuhanteen." (Apt. 4:4). Jerusalemissa oli silloin niin suuri uskovien joukko. He kaikki tunnustivat Jeesuksen Vapahtajakseen. Heidän keskuudessaan vallitsi uskonveljellinen rakkaus. Toiset myivät omaisuuttaan, että sitten saattoivat auttaa tarvitsevia. Kellään ei ollut puutetta. Se oli ihanteellista aikaa. He olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä. Jerusalemin temppelissä oli esipihoja ja pylväskäytäviä, joihin kansa saattoi kokoontua. Siellä apostolit saattoivat myös opettaa. Kun Raamattu sanoo (Apt. 2:46), että uskovat olivat pyhäkössä, tarkoitetaan juuri näitä esipihoja ja pylväskäytäviä, ei varsinaista temppeliä. Niissä voitiin rauhassa saarnata ja kuunnella. Ehtoollista siellä ei kuitenkaan voitu viettää. Siihen tarvittiin oma rauha. Alkukristityt viettivät sitä kodeissa. Tarvittiin monenlaisia järjestelyitä, joista Raamattu ei lähemmin kerro. Mutta olihan siellä 12 apostolia johtamassa.

Näistä kristityistä sanotaan: "He pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessa yhteydessä ja leivän murtamisessa (ehtoollisen vietto) ja rukouksissa." Apt. 2:42

Seurakunnalla ei ollut oppiriitoja. He olivat yksimielisiä. Mistä se johtui? Se johtui siitä, että apostolit opettivat oikein Jumalan Sanaa, ja seurakuntalaiset kuuntelivat heidän opetustansa. Jeesus oli antanut sanansa apostoleille. Siinä sanassa meidänkin tulee pysyä. Missä se sana on nyt? Se on Raamatun sana. Sitä sanaa meidän tulee lukea ja tutkia, syventyä siihen. Mutta se ei vielä riitä. Meidän tulee myös "pysyä keskinäisessä yhteydessä" eli kokoontua kuulemaan Jumalan sanaa, laulamaan ja rukoilemaan. Sen sanan, jota meidän tulee kuulla, tulee olla myös todella Raamatun sanalle perustuvaa julistusta. Raamatun vastaista opetusta meidän ei pidä kuunnella.

2. Jumalan perhe ei kuunnellut harhaoppeja

Kristityt pysyivät siis apostolien opetuksessa. Samaan aikaan oli toisenkinlaista opetusta. Juutalaiset opettivat yleisesti, ettei Jeesus ollut Jumalan Poika. He jopa kielsivät apostoleita saarnaamasta Jeesuksesta. Mutta niitä ääniä apostolit eivät kuunnelleet, eivät myöskään seurakuntalaiset. Jeesus oli sanonut: "Kavahtakaa vääriä profeettoja!" Jeesuksen perhe teki, niin kuin Jeesus oli käskenyt.

Kysymyksiä:

1. Mainitse muutamia alkuseurakunnan ominaisuuksia.
2. Miten uskovat saattoivat pysyä yksimielisinä?
3. Keneltä apostolit olivat saaneet Jumalan Sanan?
4. Missä meillä on nyt apostolien sana?
5. Saako seurakunnassa opettaa omia mielipiteitänsä?
6. Kuka on kieltänyt kuuntelemasta väärää oppia?
7. Onko opin yksimielisyys kirkossa mahdollista? Miten?

Mikä vastaus on oikea?

1. Milloin uuden liiton seurakunta syntyi?

a) jouluna
b) pääsiäisenä
c) helatorstaina
d) helluntaina
e) juhannuksena

2. Mitä tapahtui noina muina päivinä? Minkä tähden niitä vietetään?
(Vastaus löytyy aina linkin takaa)

3. Oliko alkuseurakunta

a) innokas kuulemaan apostolien opetusta
b) opissa yksimielinen
c) riitaisa
d) köyhistä huolehtiva
e) rakkaudeton
f) Jumalan perustama

4. Pysymmekö me apostolien opetuksessa, jos

a) käymme kuuntelemassa mitä tahansa hengellistä julistusta
b) luemme Raamattua, mutta emme tule oikeinopettavan seurakunnan tilaisuuksiin
c) tutkimme Raamattua ja kuuntelemme sen mukaista julistusta
d) kuuntelemme oikeata julistusta, muuta emme itse tutki Raamattua

Oppikaamme ulkoa:

Jeesus sanoo: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi." Joh. 8: 31,32

Päivän hengellinen laulu:

  • Virsi 160 = On, Herra; pyhä Sanasi niin usein unohdettu... tai
  • Siionin Kannel 95 = Jumalan Sana vain on pysyvä...