Paavali palaa Jerusalemiin

Paavali saapui seuralaisineen Kesareasta Jerusalemiin. Hänen kanssaan tuli veljiä, jotka tiesivät sopivan majapaikan Mnasonin, erään vanhan opetuslapsen tykönä. Luukas kirjoittaa, että veljet ottivat heidät iloiten vastaan.

Pa41.jpg 

Heti seuraavana päivänä Paavali ja kaikki mukana olleet menivät Jaakobin tykö ja kaikki seurakunnan vanhimmat kokoontuivat sinne. Paavali kertoi heille kaikesta, mitä viimeisellä lähetysmatkalla oli tapahtunut. Efeson seurakunta oli vahvistunut. Korintton seurakunnan ongelmat olivat ratkenneet. Monet sekä juutalaiset että pakanat olivat tulleet kristityiksi. Ehkäpä hän kertoi Eutykuksestakin, joka putosi ikkunalta, kuoli ja virkosi eloon. Pakanaseurakuntien edustajat saattoivat vahvistaa kertomuksen. Matkalaisilla oli mukanaan myös lahja, joka oli pakanaseurakuntien rakkauden osoitus Jerusalemin alkuseurakunnalle.

Ilo Jerusalemin alkuseurakunnassa oli suuri. Sitä kuitenkin varjosti huoli, joka täälläkin heti Paavalille kerrottiin. Juutalaisten jopa kristittyjenkin joukossa oli paljon lainkiivailijoita ja heille oli levitetty huhua, ettei Paavali kunnioittanut Vanhan Testamentin säädöksiä. Uskonveljet tiesivät, että Paavali noudatti Jerusalemissa aikaisemmin tehtyä sopimusta. Sen mukaan pakanakristityille ei opetettu juutalaisten tapoja. Heitä oli kuitenkin kehotettu välttämään epäjumalille uhrattua lihaa ja verta ja lihaa, josta verta ei oltu laskettu.

Seurakunnan vanhimmilla oli ehdotus. Jos Paavali maksaisi kulut neljän nasiirilupauksen tehneen miehen puolesta, juutalaiset ehkä ymmärtäisivät, että Paavalikin kunnioittaa isien perimmäissääntöjä. Paavali teki ehdotuksen mukaan. Hän otti miehet seuraavana päivänä luokseen. He puhdistautuivat sääntöjen mukaan ja Paavali meni temppeliin ilmoittamaan,  milloin heidän puhdistautumispäivänsä tulisivat täyteen ja että sitä ennen jokaisen puolesta suoritettaisiin uhri.

Pa42.jpg
Paavali ja nasiirilupauksen tehneeet menossa temppeliin.

 Kun määrätyt seitsemän päivää olivat menneet, Paavali meni pyhäkköön. Hän oli matkalla tavannut kaupungilla efesolaisen Trofimuksen ja keskustellut hänen kanssaan. Aasiasta kotoisin olevat juutalaiset olivat nähneet hänet ja luulivat nyt, että Paavali oli tuonut Trofimuksen mukanaan pyhäkköön. He alkoivat huutaa: "Israelin miehet auttakaa! Tämä on se mies, joka kaikkialla opettaa kaikkia ihmisiä meidän kansaamme ja lakiamme vastaan ja tätä paikkaa vastaan." He hyökkäsivät Paavalin kimppuun syyttäen Paavalia, että hän oli saastuttanut pyhäkön tuomalla sinne pakanoita. Väkeä juoksi paikalle kaikkialta. Paavali raastettiin ulos porttien ulkopuolelle ja pyhäkön portit suljettiin.

Väkijoukko halusi tappaa Paavalin. Paikalla oli joku Paavalin ystäväkin, sillä sotaväen osaston päällikölle vietiin kiireesti sana, että koko Jerusalem on kuohuksissa. Hän lähti heti paikalle mukanaan sotilaita ja sadanpäämiehiä. Kun sotilaat tulivat, juutalaiset lakkasivat lyömästä Paavalia. Päällikkö ei saanut mitään selvää ihmisjoukon metelistä ja niin hän käski sitoa Paavalin ja viedä hänet kasarmiin. Sotilaiden täytyi kantaa Paavalia, etteivät raivoisat ihmiset päässeet häneen kiinni. Kun Paavalia kannettiin, huusi väkijoukko: "Vie pois hänet!" Samalla tavoin oli huudettu Pilatuksellekin, kun hän totesi Jeesuksen syyttömäksi: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!" Epäusko hyökkää aina Jeesusta ja hänen uskollisia todistajiaan vastaan. Sen Paavali tiesi. Hän tiesi myös, että nytkin hänen rinnallaan seisoi Jeesus.

Pa43.jpg
Sotilaat suojasivat Paavalia.