Uuden liiton lupaukset

6. Uuden liiton lupaukset

Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseenastumisen jälkeen Jumalan kansa on elänyt Uudessa liitossa. Raamatussa Jumala on antanut Kirkolleen paljon lupauksia.

UT1 52”Ja ne yksitoista opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaen rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: ’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.’” (Matt. 28:16–20)

”Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen.” (1. Piet. 5:7)

”Niin Pietari sanoi heille: ’Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.’” (Ap. t. 2:38–39)

”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. ” (1. Joh. 1:9)

”Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” 2. Tim. 1:1

”Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.”  1. Joh. 2:25

”Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.”  2. Piet. 3:13

”Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: ’Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.’ Ja valtaistuimella istuva sanoi: ’Katso, uudeksi minä teen kaikki.’” (Ilm. 21:3–5)

Jeesus lupasi olla opetuslastensa kanssa joka päivä. Jeesus on meidänkin kanssamme joka päivä ja pitää meistä huolen. Jumala on luvannut auttaa meitä kaikessa hädässä. Raamatussa, kasteessa ja ehtoollisessa Jumala on luvannut olla meidän kanssamme niin, että hän antaa niiden kautta meille synnit anteeksi. Jumala on luvannut, että kun tunnustamme syntimme hänelle, hän antaa kaikki synnit anteeksi. Jumala on luvannut antaa meille iankaikkisen elämän taivaassa. Jumala on luvannut meille, että taivaassa on kaikki hyvin, eikä meidän tarvitse murehtia siellä mistään. Taivaassa olemme onnellisia ikuisesti.

ehtoollinen