Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/luterilaicom/public_html/components/com_content/router.php on line 338
Helatorstai

Helatorstai

Kristuksen taivaaseenastuminen

Matt. 28:18-20,
Apt. 1:4-11
heto
Pääsiäisestä seuraava juhla on Kristuksen taivaaseenastumisen päivä. Sitä vietetään 40. päivänä pääsiäisestä lukien. Toinen nimi tuolle päivälle on helatorstai, sillä se on aina kuudentena torstaina pääsiäisen jälkeen.

Jeesuksen astuminen ylös taivaisiin on ilon juhla. Kun hän oli maan päällä, hän oli inhimillisen luontonsa puolesta vain niiden luona, jotka olivat hänen lähellään. Nyt hän sen sijaan istuu Isän oikealla puolella taivaissa. Tässä ei ole kyse jostain suljetusta paikasta, vaan Vapahtajan kaikkivaltiudesta. Nyt hän tosi ihmisenä eli meidän veljenämme ja tosi Jumalana eli meidän Herranamme hallitsee kaikkea. Hänen koko maailmaa koskevaa hallintaansa osoittavat sanat: "Joka (Jeesus Kristus) on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut." (1 Piet. 3:22)
Aivan erityisesti Vapahtaja varjelee seurakuntaansa täällä maailmassa. Ennen taivaaseen astumistaan hän sanoi: "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt. 28:20) Tämän hän sanoi meille hänen uskovilleen turvaksi ja lohduksi. Hän ei ole jättänyt meitä, vaan suojaa ja varjelee niin, ettei maailman pahuus ja houkutukset voi ryöstää Vapahtajan omia hänen kädestään.

Jeesuksen läsnäolo seurakunnassaan liittyy myös lähetystyöhön. Vapahtaja puhui läsnäolostaan siinä yhteydessä, kun hän käski apostoleja tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Tähän työhön Jeesus antoi välineiksi kasteen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen sekä sen, että ihmisiä opetetaan pitämään kaikki, minkä Jeesus oli käskenyt opetuslasten pitää. Näin ollen siinä, että olemme tulleet kastetuiksi ja saamme Jumalan sanan opetusta, toteutuu Jeesuksen läsnäolo meidänkin luonamme. Jeesus tahtoo, että me myös osaltamme viemme evankeliumia hänestä eteenpäin. Sitä voimme tehdä kertomalla hänestä toisille ja tukemalla seurakunnan toimintaa.

Raamattu kertoo yhden lohduttavan asian siitä, millainen Jeesus on. Apostoli Johannes kirjoitti: "Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas." (1 Joh. 2:1) Jumalan tahto on, että me vältämme syntiä ja pidämme hänen käskynsä kunniassa. On varottava elämästä maailman väärän menon mukaan ja tekemästä sillä tavoin syntiä. Toiselta puolen se, joka tahtoo tehdä Jumalan tahdon, kuitenkin erehtyy ja on syntinen. Tätä varten Jeesus on meidän puolustajamme Isän tykönä. Hän puhuu meidän puolestamme. Tästä on suuri lohdutus. Hän on täyttänyt meidän sijassamme Jumalan lain. Hän on kärsinyt synnistä tulevan rangaistuksen. Hän on astunut ylös taivaisiin. Hän voi siis täysin valtuuksin puhua meidän puolestamme, sillä hän on ansainnut kaiken sen, mitä meidän pelastukseemme tarvitaan.

Juuri ennen kuin Jeesus astui ylös taivaisiin, hän sanoi opetuslapsilleen: "Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." (Apt. 1:4,5) Jeesus oli luvannut lähettää opetuslapsilleen Pyhän Hengen. Hän käski heidän odottaa sen lupauksen täyttymistä. Näin ollen Kristuksen taivaaseen astuminen liittyy yhteen helluntain kanssa, joka on kymmenen päivää myöhemmin. Myös tämä asia liittyy yhteen lähetystyön kanssa. Helluntaina ja sen jälkeen apostolit saarnasivat myös pakanoille evankeliumia. Jumala osoitti, että Vapahtajan sovitustyö koskee koko maailmaa, ja kaikkien on saatava kuulla evankeliumi.

Jeesuksen astuminen ylös taivaisiin liittyy yhteen myös viimeisen päivän kanssa. Kun apostolit katselivat taivaalle, Jumalan sanansaattajat sanoivat heille: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." (Apt. 1:11) Viimeisenä päivänä Jeesus on tuleva takaisin. Silloin hän tulee kunniassaan ja kirkkaudessaan. Hänen tulemisensa on samanlainen kuin taivaisiin astuminen ainakin kolmessa mielessä: 1) hän astui ylös taivaisiin, hän on tuleva alas taivaasta; 2) hän astui ylös näkyvällä tavalla, hän myös palaa näkyvällä tavalla; 3) hän meni pois ruumiillisesti, hän myös palaa ruumiillisesti. Hänen paluussaan on yksi ero verrattuna taivaisiin astumiseen. Kun hän palaa, hänet saavat nähdä kaikki ihmiset eikä vain pieni joukko.

Vapahtajan maanpäällisen elämän myötä alkoi Uusi liitto, jonka aikaa mekin elämme. Tämä on samalla viimeinen aika, joka päättyy Vapahtajan palatessa takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Tänä aikana hän ei siis kuitenkaan ole poissa meidän luotamme, vaan on omiensa kanssa ja on meidän Puolustajamme taivaassa.

Tehtäviä:

1. Millä tavoin Jeesus astui ylös taivaisiin?
2. Ketkä näkivät tämän tapahtuman?
3. Miten Jeesuksen taivaisiin astuminen ja lähetystyö liittyvät yhteen?
4. Miksi Vapahtajan astuminen ylös taivaisiin on meille lohduttava asia?
5. Miten helatorstai ja viimeinen päivä liittyvät yhteen?
Päivän laulu:

Sä olet Isäs' kunniaan oi, Jeesus, mennyt multa.
Mä vähäks' aikaa maailmaan jäin vielä tänne sulta.
Jäin kulkemaan mä vieraana, Isäni maasta kaukana.

Se isänmaa on ylhäällä, on taivahassa aina.
Ei siellä suru sydäntä, ei murhe mieltä paina.
Ja Herra itse ainiaan sen täyttää kirkkaudellaan.

Ei täältä sinne silmäni voi kantaa luokses vielä.
Vaan kuitenkin mun ääneni jo nytkin kuullaan siellä.
Ja usein, kun mä huokaan vaan, jo vastauksen sieltä saan.
VK 88