Perhe–elämä
 • Avioliitto on miehen ja naisen välinen

  Jumala asetti avioliiton miehen ja naisen välille jo Paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Se kuuluu siis yleiseen siveyslakiin, joka koskee kaikkia ihmisiä. Näin Jumalan sana, Pyhä Raamattu, ilmoittaa.

  Kun Jumala loi ihmisen, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi. Hän myös siunasi heidät. Tähän siunaukseen perustuu miehen ja naisen keskinäinen avioelämä. Sen vakiintuneena nimityksenä on avioliitto. Yhden miehen ja yhden naisen uskollinen ja lopunikäinen aviosuhde vastaa Jumalan luomistyön tarkoitusta.

  Avioliiton eräs, vaikka ei suinkaan ainoa, tarkoitus on jälkeläisten saaminen, mikäli Jumala heitä suo. Tämäkin vahvistaa, että avioliitossa on kysymyksessä miehen ja naisen välinen suhde.

  Jumalan sana todistaa selvästi, että kahden samaa sukupuolta olevan keskinäinen sukupuoliyhteys on Jumalan käskyn vastainen. Jumala on sen nimenomaisesti kieltänyt. Avioliiton käsitteen laajentaminen kahta samaa sukupuolta oleviin on Jumalan sanan ja kristillisen avioliittoetiikan vastainen asia, vastoin Jumalan tahtoa ja siis synti.

  Jumalan sana myös vertaa aviopuolisoiden välistä suhdetta Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen, jossa perustana on Kristuksen tuoma syntien anteeksiantamus. Miehen erityinen tehtävä on rakastaa vaimoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Vaimon asemaan kuuluu kunnioittava, rakastava alamaisuus mieheen nähden. Niin Raamattu opettaa (Ef. 5:1,33). Tässä tulee esille sukupuolten luomiseen perustuva erilaisuus. Tästäkin käy ilmi avioliiton luonne miehen ja naisen välisenä suhteena.

  Kristityt, jotka ovat oppineet tuntemaan Jumalan armon, noudattavat mielellään Herransa tahtoa tässäkin asiassa.

  Seurakuntamme torjuvat avioliiton käsitteen laajentamisen tarkoittamaan muuta kuin miehen ja naisen välistä suhdetta. Samoin torjumme Jumalan nimen väärinkäyttönä sen, että homoseksuaalisia suhteita siunattaisiin Jumalan sanalla ja rukouksella. Sen sijaan oikeana pidämme sitä, että seurakunnat rukoilevat miehen ja naisen välisten avioliittojen puolesta ja että aviopuolisot turvaavat Jumalaan ja luottavat siihen, että Jumala siunaa heitä heidän avioliitossaan.

  Lahdessa 2.11.2013

  Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko, Johtokunta