Luterilainen 2013
 • Luterilainen 1/2013

  Image

  Lue lehti pdf-muodossa (3,3 M)

  Sisällys:

  • Varmuus armontilasta, Martti Luther
  • Varma armo – varma pelastus, MS
  • Jeesuksen lunastustyö koskee koko maailmaa, MS
  • Evankeliumi on Jumalan keksintö, MS
  • Lunastustyö on yksin Kristuksen teko Se ei ole Kristuksen ja kirkon yhteistyön tulos, MS
  • Perkele ei voinut estää Kristuksen lunastustyön toteutumista, MS
  • "Niin on Jumala maailmaa rakastanut", VH
  • Oikea oppi vanhurskauttamisesta antaa pelastusvarmuuden, MS
  • Pyhitys ei ole osa vanhurskauttamista, MS
  • Pelastus on varma, koska se perustuu Jumalan omille lupauksille hänen sanassaan, MS
  • Kaste on Jumalan tekemä armoliitto syntisen hyväksi, MS
  • Herran pyhä ehtoollinen on uusi liitto Kristuksen veressä
  • syntien anteeksiantamiseksi, MS
  • Ripissä saatu synninpäästö on voimassa taivaassa, MS
  • Pelastus on varma, koska Jumalalle on kaikki mahdollista, MS
  • Jumalan iankaikkinen armovalinta on autuuden tae, MS
  • Pelastus on varma, koska lain tarkoitus ei ole saada meitä pelastamaan itse itseämme, vaan saattaa synnintuntoon ja olla kasvattajana Kristukseen, MS
  • Pelastus on varma, koska evankeliumin tarkoitus on paljastaa
  • Jumalan rakkaus ja viedä meidät armon alle Kristuksen tykö, MS
  • Pelastus on varma, koska laki ja evankeliumi ovat toistensa vastakohtia
  • eikä laissa ole evankeliumia eikä evankeliumissa ole lakia, MS
  • Jumalan yleinen ja vakava armotahto tekee meidät varmoiksi pelastuksesta, MS
  • Pakota heitä tulemaan sisälle, Marttu Luther
  • Armo on varma, koska Jumala ei sulje siitä pois suurintakaan syntistä, MS
  • elastus on varma, koska sen puolesta puhuu koko Pyhän Kolmiykseyden toiminta, MS
  • Armonvälineiden vaikutus tekee pelastuksen varmaksi, MS
  • Autuuden varmuuden seurauksia uskovan elämässä, MS
  • Luther ja Raamattu,WMO/MS jatkoa
  • Sinun käsiisi, Jeesus, Pisara
  • Sataa lunta, Mummi
  • Lapsille, CMZ
  • Lain alta armon alle, nuorille, MS
  • Lisäselvitystä ihmisen luomisesta ja paratiisiin asettamisesta, MS
  • Kansi: Joulun Lapsi, Kimmo Pälikkö
 • Luterilainen 2-3/2013

  Image

  Lue lehti pdf-muodossa (3,3 M)

  Sisällys:

  • Kristuksen ylösnousemuksen voima, Martti Luther
  • Pyhän Kolmiykseyden pelastusteot, MS
  • Jeesus Getsemanessa, VH
  • Juudas kavaltaa Jeesuksen, MB
  • Jeesus vangitaan, KN
  • Jeesus Kaifaan edessä, VH
  • Pietari kieltää Jeesuksen, MB
  • Jeesus Pilatuksen edessä, KN
  • Barabbas ja me, VH
  • "Älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne", MB
  • Katso äitisi, katso poikasi, KN
  • Kristuksen haavat, VH
  • Ristin ryövärit, VH
  • "Jumalani, Jumalani; miksi minut hylkäsit?" MB
  • Se on täytetty, KN
  • "Totisesti, tämä oli Jumalan Poika", KN
  • Risti, kirouksen puu, MB
  • Nuoren usko Kristuksen ristin äälellä, VH/Nuorille
  • Nuoren tunnustus Jeesuksen ristin juurella, MB/Nuorille
  • Lisäselvitystä ihmisen luomisesta ja paratiisiin asettamisesta, MS
  • Luther ja Raamattu,WMO/MS jatkoa
  • Lapsille, CMZ
  • Via dolorosa, Pisara
  • Harmaina hetkinä, Mummi
  • Tässä numerossa, toimitus
  • Toimintatietoja
  • Kansi: Ristin paino, Kimmo Pälikkö
 • Luterilainen 4/2013

  Image

  Lue lehti pdf-muodossa (0.9 M)

  Sisällys:

  • Pyhän Hengen saamisesta, Martti Luther
  • "… että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme" (Room. 1:10)t, MS
  • Pyhä Kolmiykseys, MB
  • Pyhän Hengen persoona, KN
  • Pyhä Henki Vanhassa Testamentissa, VH
  • Pyhän Hengen virka, MB
  • Pyhän Hengen päätehtävä,MS
  • Pyhä Henki ja Jumalan sana, KN
  • Pyhä Henki rakentaa Kristuksen Kirkon apostolien laskemalle perustukselle, MS
  • Kenellä on Pyhä Henki, VH
  • Pyhän Hengen välineet, MB
  • Jumalan johdatuksesta, MS
  • Voiko ihmisellä olla pelastava usko ilman Pyhää Henkeä, VH
  • Ihmelahjojen tarkoitus, KN
  • Tämän päivän ihmeet ja apostoliset ihmelahjat. KN
  • Ovatko ihmelahjat Pyhän Hengen omistamisen edellytys, MB
  • Henkien erottamisen lahja, VH/Nuorille
  • Pyhä Henki varoittaa harhoista ja harhaopettajista, MB/Nuorille
  • Lapsille, CMZ
  • On olemassa myös väärää herätystä ja väärää hengellisyyttä, KN
  • Miten vältämme eksytykset, MS
  • Mitä meidän on ajateltava ihmeistä ja Jumalan kaikkivaltiudesta, MS
  • Vakaa kristillisyys on sanan ja sakramenttien kristillisyyttä, MS
  • Etsimmekö Jumalan valtakuntaa vai ajallisia etuja, MS
  • Kuka kertoi luomiskertomuksen? MS
  • Luther ja Raamattu,WMO/MS jatkoa
  • Ikkunoita pesemässä, Mummi
  • Tuuli puhaltaa saa, Pisara
  • Aamunkajossa, Pisara
  • Tässä numerossa, toimitus
  • Toimintatietoja
  • Kansi: Pyhän Hengen vuodatus (Apt.2), Kimmo Pälikkö
 • Luterilainen 5/2013

  Image

  Lue lehti pdf-muodossa (2.0 M)

   Sisällys:

  • Kääntymyksestä Martti Luther
  • Kadonneita etsimään! MS
  • Mitä on uskoon tuleminen? VH
  • Miten uskoon tullaan, MB
  • Haluatko uskoa ja pelastua, MS
  • Onko uskoontulo ja kääntymys sama asia, KN
  • Kääntymyksen synonyymejä Raamatussa, KN
  • Lapsen uudestisyntyminen, VH
  • Langenneen paluu, MB
  • Onko uudestisyntyneessä vielä syntiä, MB
  • Mitä on parannus, MB
  • Kaste ja uudestisyntyminen, VH
  • Onko uudestisyntyminen pysyvä tila, KN
  • Kääntymys elämän viime hetkillä, MS
  • Miten kääntymystä on julistettava? VH
  • Pimeys kirkkaudessa - kirkkaus pimeydessä, VH
  • Mitä kääntyneille tulee saarnata, KN
  • Parannus ja uudestisyntyminen,KN
  • Lapsille, CMZ
  • Eräitä alkukertomuksiin liittyviä huomioita, MS
  • Silmiä avaava, Pisara
  • P s a l m i 4 0
  • Luther ja raamattu, WMO/MS
  • Kuulumisia, MS
  • Kesäamppeli, Mu m m i
  • Tässä numerossa, toimitus
  • Toimintatietoja
  • Kansi: Langennen paluu, Kimmo Pälikkö
 • Luterilainen 6/2013

  Image

  Lue lehti pdf-muodossa (1.2 M)

  Sisällys:

  • Jumalan armo Mar t t i Luther
  • Minkä merkkejä ovat moraalin murentaminen ja opista luopumus, MS
  • Mitä on Jumalan armo, MB
  • Tarvitseeko ihminen armoa, VH
  • Synti: perisynti, tekosynnit ja epäusko, MS
  • Matt. 7:13-23
  • Mitä synnin poisottaminen vaati, KN
  • Syntiuhrit - Kristuksen uhri, MB
  • Millä perusteella Jumala on armollinen tahtonsa rikkoneelle, KN
  • Armon seurauksena on synnin vihaaminen ja syntisen rakastaminen, MB
  • Armon vaikutuksia, MS
  • Antinomismi ja armollisuus, MS
  • Saanko minäkin uskoa armoon? VH
  • Pelastus yksin armosta, KN
  • Armo on pelkkää Jumalan lahjaa, VH
  • Vain armo voi auttaa syntistä, MB
  • Löydän armon kas tees ta,VH
  • Löydän armon Raamatun sanasta, VH
  • Löydän armon luetusta ja lauletusta Jumalan sanasta, MS
  • Löydän armon muistellusta Jumalan sanasta, MS
  • Löydän armon ripistä, MB
  • Löydän armon ehtoollisesta, KN
  • Löydän armon uskovien keskinäisestä lohdutuksesta, KN
  • Apostolit Kirkon perustuksena, MS
  • Usko ottaa armon vastaan siihen turvaamalla,VH
  • Ryövärin armo, MB
  • Paavalin armo, KN
  • Lapsille, CMZ
  • Elämän pienet ilot/Nuorten palsta, MB
  • Kristitty ja sosiaalinen media/Nuorten palsta, VH
  • Pyhän puun antimet, Mummi
  • Tässä numerossa, toimitus
  • Toimintatietoja
  • Kansi: Katso Jumalan Karitsa (Joh. 1:29), Kimmo Pälikkö
 • Luterilainen 7-8/2013

  Image

   Lue lehti pdf-muodossa (3.2 M)

  Sisällys:

  • Vanhasta Testamentista Martti Luther
  • Miten löydän oikean joulun, MS
  • Ensimmäinen evankeliumi on lupaus pelastuksesta langenneille, MB
  • Aabrahamin vanhurskauttava usko, DP
  • Tähti Jaakobista, KN
  • Tähti oli tietäjille annettu näky, MS
  • Joosef - Jeesuksen esikuva, VH
  • Viisaus Sananlaskujen kirjan 8. luvussa, MS
  • Profeetta Jesaja näki Jeesuksen syntymään liittyviä tapahtumia, MS
  • Profeetta Miika ennusti Messiaan syntymäpaikan - todiste
  • Raamatun paikkansapitävyydestä, DP
  • "Herra, meidän vanhurskautemme" - Jeremian ennustus, MB
  • Neitsyt Marian ilo, jonka Messias -uutinen hänelle tuotti, VH
  • Joosefin, Jeesuksen kasvatusisän, usko, MB
  • Sakariaan usko, MS
  • Elisabetin usko, VH
  • Paimenten usko, KN
  • Paimenten usko ja meidän uskomme, EB
  • Jumalan Pojan ihmiseksi tulon tarkoitus ja merkitys, KN
  • Herodeksen "usko", DP
  • Israelin kansa odotti Messiasta, MB
  • Paras joululahjamme (Nuoret),DP
  • Lähimmäisrakkauden täyttämä elämä (Nuoret), MB
  • Lapsille, CMZ
  • Jouluvalot, Mummi
  • Ja silti Sinä tulit, AK
  • Lupauksen lapsia, Pisara
  • Julkilausuma - STLK
  • Luuk.2: 6-15
  • Kuulumisia ja tapahtumia, MS
  • Tässä numerossa, toimitus
  • Toimintatietoja
  • Kansi: Tähti Jaakobista, Kimmo Pälikkö