5. paastonajan sunnuntai (Judica)
 • Filadelfian seurakunnan enkelille

  Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä ja Tosi, jolla on Daavidin avain, se, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa: Tiedän tekosi. Katso, olen pannut eteesi avoimen oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä voimasi on vähäinen, ja olet pitänyt sanani etkä ole kieltänyt nimeäni. Katso, annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Katso, olen pannut heidät tulemaan ja kumartumaan jalkojesi eteen ja tietämään, että minä olen sinua rakastanut. Koska olet pitänyt kärsivällisyyteni sanan, minäkin otan vaarin sinusta ja varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä. Katso, tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Sen, joka voittaa, teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta Jumalani luota, ja uuden nimeni. Jolla on korva, kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.' Ilm. 3:7–13

  Armon Armonruhtinaalta, rauhaa Rauhanruhtinaalta!

  Vapahtajamme Jeesus Kristus sanoo: ”Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20) Kristuksen ylösnousemuksesta ja Pyhän Hengen vuodattamisesta oli tässä vaiheessa kulunut vasta muutama vuosikymmen, mutta silti tunnistamme näistä sanoista Kristuksen kirkon myös meidän aikanamme ja aina Herramme paluuseen asti.

  Uskonpuhdistajamme Martti Luther opettaa kirkon seitsemän tuntomerkkiä kirjassaan Kirkolliskokouksista ja kirkosta, jossa hän kysyy: ”Mutta mistähän voi köyhä, erehtyväinen ihminen huomata, missä tuota kristillistä, pyhää kansaa on maailmassa?” Kristus opettaa Itse tässä päivän epistolassamme nuo kirkon tuntomerkit.

  Sana

  Hän toteaa Filadelfian seurakunnasta: ”olet pitänyt kärsivällisyyteni sanan.” Tunnistamme Kristuksen kirkon siitä, että sillä on Jumalan pyhä sana Raamattu. Pelastuva seurakunta saarnaa, lukee ja muistelee Jumalan puhdasta ja väärentämätöntä sanaa. Omistaa sen ja elää siitä. Kristuksen kirkko pitää Raamattua erehtymättömänä, elävänä, voimallisena ja iankaikkisesti muuttumattomana totuutena, jonka varassa voi turvallisesti elää ja autuaasti kuolla.

  Raamattu on näin kirjoitettu Kristus. Sillä Hän Itse pyytää Isältään ylipapillisessa rukouksessaan omilleen: Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. (Joh. 17:17) Kehotus Jumalan sanaan uskomisesta koskee kaikkia seurakuntia kuin niiden seurakuntalaisiakin. Tämä on perustava kirkon piirre myös myöhemmille tuntomerkeille, koska Pyhä Jumala on läsnä sanassaan ja vaikuttaa sen kautta. Jos vieraannumme siitä, vieraannumme Kaikkivaltiaasta Jumalasta.

  Raamattu opettaa merkityksestään monessa kohdin. Apostoli Johannes ilmoittaa evankeliuminsa luvussa 20, jakeessa 31: ”Nämä ovat kirjoitetut, jotta te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja jotta teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään.” Sanallaan Jumala synnyttää uskon ja siksi se on Kristuksen omille Hengen miekka, joka torjuu kiusaukset ja harhaopit, ja johdattaa ikuiseen elämään. (Room. 10:17; Ef. 6:17) Näin oli tapahtunut myös Filadelfiassa kristittyjen pysyessä poissa synagoogista ja harhaopeista.

  Filadelfian seurakunta on ainoa Ilmestyskirjan seitsemästä Kristuksen kirjeen saaneesta seurakunnasta, joka ei saa nuhteita. Sen rinnalla voidaan mainita ainoastaan Smyrnan seurakunta, joka sekin oli joutunut Kristuksen kieltäneiden juutalaisten ahdistamaksi. Jumalan sana osoittaa, että tällaiset uskolliset seurakunnat ovat Pyhän Hengen tekoa. Kukaan ihminen, eikä mikään ihmisryhmä, voi päättää luoda sellaisia.

  On tärkeä kuulla Herramme kutsuvan Raamattua juuri ”kärsivällisyytensä sanaksi”. Tämä saarnaa meille ensinnäkin Vapahtajamme pitkämielisyydestä ja armollisuudesta. Toiseksi se ilmoittaa sen, etteivät Filadelfian seurakuntalaiset olleet itsessään sen pyhempiä kuin muutkaan kristityt, mutta he pitivät kiinni Kristuksen sanasta ja siinä uskottavista lupauksista.

  Kaste

  Toiseksi Kristus sanoo epistolassamme: ”Katso, olen pannut eteesi avoimen oven, eikä kukaan voi sitä sulkea.” (Apt. 14:27; 1 Kor. 16:9; 2 Kor. 2:12) Tässä on pyhä kasteen sakramentti. Se on ovi seurakuntaan ja iankaikkiseen elämään, eikä kukaan voi sulkea sitä, koska se on Jumalan Pojan asettama. Hän antaa ja tekee sen. Jeesus käskee: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.” (Matt. 28:19)

  Kasteessa vesi liittyy Jumalan käskyyn ja yhdistyy Hänen sanaansa. Näin kasteen ja uskon kautta Jumalan kansa liitetään Kristuksen kirkkoon. (Tiit. 3:5; 1. Piet. 3:21) Tämän vuoksi Kristukselle uskollinen seurakunta tunnetaan siitä, että se toimittaa Jumalan sanan mukaisesti kasteen. Se on julkinen tuntomerkki ja hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. (1 Piet. 3:21)

  Kaste on myös taivaallinen kruunu ja voitonseppele, jonka rinnalla kaikki maallinen kunnia menettää merkityksensä. Niistä Jumalan seurakunta joutuu ajassa luopumaan. Mutta kaste lupaa monin verroin suurempaa. Kristus oli Itse vetänyt juutalaisten synagoogista tulleet polvistumaan eteensä. Aikuisikäiset ottavat juuri polvistuen kasteen vastaan ja tunnustavat näin Kristuksen.

  Ehtoollinen

  Kolmanneksi Herramme opettaa päivän epistolassa: ”Sen, joka voittaa, teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja kirjoitan häneen Jumalani nimen.” Kristus on Pysyvä Pylväs taivaan temppelissä. Hän vakuuttaa Sinullekin Kallis Kuulija: "Älä itke! Katso, leijona Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut.” (Ilm. 5:5) Hän on voittanut kaikki vihollisemme ja on armollisesti ottanut meidätkin voittajiksi omaan voittoonsa.

  Ja Vapahtajamme kutsuu juhlistamaan voittoaan juhla-aterialle. Tässä on pyhä ehtoollisen sakramentti, joka on Kristuksen kirkon kolmas tuntomerkki. Asetussanoissa ja ehtoollista jaettaessa meihin kirjoitetaan Jumalamme nimi, sillä me uskomme ristillä edestämme kärsineeseen ja kuolleeseen Jumalan Poikaan, Jumalihmiseen, joka sanoo: ”Minä ja Isä olemme yksi.” (Joh. 10:30)

  Ehtoollisen leivässä ja viinissä otamme vastaan Kristuksen tosiruumiin ja tosiveren. Ja osallistuessamme ehtoollisellemme tunnustaudumme yhteiseen Raamatun mukaiseen oppiimme. (Apt. 2:42) Saadessamme ehtoollisen sakramentin otamme vastaan Itsensä Kristuksen, joka johdattaa sakramentillaan parannukseen ja pyhitykseen. Ja kun uskomme Häneen, ei mikään mahti voi ajaa meitä ulos Hänen armon pelastuksestaan, kunhan emme sitä itse kiellä.

  Huomaathan rakas ystävä, että tässäkin kohtaa epistolamme on levollisen rauhoittava: Kristus on kaikessa ensisijainen toimija. Hän sanoo: ”minä teen pylvääksi” ja ”minä kirjoitan häneen Jumalani nimen”. Ensin ei siis ole meidän ponnistelumme, vaan aina ensin on Kristuksen armo. Se on lahjavoiton varma perusta.

  Avaintenvalta

  Tekstimme alussa Vapahtajamme sanoo: 'Näin sanoo Pyhä ja Tosi, jolla on Daavidin avain´. Jeesus on Luvattu Messias, Daavidin Poika, joka on aina istuva kunniansa valtaistuimella. Siksi Hänellä on myös Daavidin avain. Tässä on neljäs Kristuksen kirkon tuntomerkki – avaintenvalta.

  Herramme antoi itse tämän vallan apostoliensa kautta kirkolleen ja sen seurakunnille. Hän sanoo: ”Olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.” (Matt. 16:19)

  Kristuksen omat tunnetaan siitä, että he käyttävät julkisesti ja yksityisessä ripissä näitä side- ja päästöavaimia, jotta syntejään katuvalle julistetaan synninpäästö Jeesuksen avaintenvallan voimassa ja turvissa. (Apt. 3:19) Saamme tunnustaa luottavaisin mielin syntimme niin yhteisessä kuin yksityisessäkin ripissä, ja ottaa vastaan Itsensä Jumalan anteeksianto. Tähän Kristuksen armon evankeliumin sanaan perustuu koko pelastuksemme ja autuutemme. Sen Hän julisti tässä Filadelfian seurakunnalle ja sen Hän julistaa myös meidän seurakunnillemme.

  Saarnavirka

  Tekstissämme Lunastajamme kertoo olevansa: ”Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa.” Tämä on Kristuksen kirkon viides tuntomerkki. Hän sanoo seurakuntiensa paimenille: ”Ottakaa siis vaari itsestänne ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Jumalan seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut.” (Apt. 20:28)

  Tunnistamme Kristuksen kirkon siitä, että se kutsuu ja vihkii pyhään saarnavirkaan Jumalan sanan ja luterilaisen opin mukaisesti Pyhän Hengen johdatuksessa siihen Herramme kutsumia ja viran hoitoon koulutuksen saaneita miehiä. Tämä virka ei ole heidän omansa tehdäkseen siinä ja sillä mitä haluavat, vaan se on aina Kristuksen virka. Sen kautta Hän avaa eikä kukaan sulje.

  Herramme kehottaa paimentaan: ”Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehota, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.” (2 Tim. 4:2; vrt. 1. Tim. 2:11–12; Ef. 5:21–33; 1. Tim. 3:1–7) Siksi saarnaviran palvelijan tulee julkisesti ja yksityisesti saarnata ja opettaa Raamattua, käyttää seurakunnan hänelle suomin oikeuksin Kristuksen avaintenvaltaa ja toimittaa uskollisesti kirkollisia toimituksia. Päivän tekstissämme kuulimme, että pyhän saarnaviran oikea opetus ja hoitaminen olivat selvästi kunniassa Filadelfian seurakunnassa, sillä siellä oli pidetty Hänen sanansa myös tältä osin.

  Jumalanpalvelus ja rukous

  Epistolamme jakeessa kahdeksan Vapahtaja lausuu: ”olet pitänyt sanani etkä ole kieltänyt nimeäni.” Hän sanoo sanassaan myös: ”rakkaani, rakentukaa pyhimmän uskonne varaan, rukoilkaa Pyhässä Hengessä.” (Juud. 1:20) Ja lisäksi Hän kehottaa: ”Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä hänen voimansa taivaanvahvuudessa.” (Ps. 150:1)

  Tässä on kuudes Kristuksen kirkon tuntomerkki. Se rukoilee, kiittää ja ylistää Pyhää Kaikkivaltiasta. Jumalanpalveluksen ja rukouksen sanoin pyydämme elämäämme Jumalan läsnäoloa ja johdatusta, apua ja tukea sekä voimia taisteluun vihollisten voimia vastaan. Tämä kuului myös Filadelfian seurakunnan elämässä. Kristus kehottaa sitä: ”Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on.”

  Käyttäessämme ahkerasti Jumalan sanaa rukouksessa ja hengellisessä elämässämme Kristus pitää kiinni meistä ja me Hänestä. Siksi seuraamme Filadelfian seurakunnan tavoin uskollisesti myös tuttua jumalanpalveluskaavaamme, jonka monet osat ovat periytyneet meille tuolta apostolien ajalta asti.

  Sillä tässä rukouksen tuntomerkissä meitä opetetaan myös siitä, että olemme kolminkertaisesti osa Jumalan temppeliä. Ensinnäkin Kristuksen kirkko on Hänen ruumiinsa (1 Kor. 12:13; Ef. 1:23). Toiseksi yksittäinen kristitty on tämän seurakuntaruumiin jäsenenä Pyhän Hengen temppeli. Ja kolmanneksi: ne molemmat sulkee omikseen Jumala, joka itse on Ikuinen Temppeli. Toteaahan apostoli Johannes Ilmestyksensä lopulla ihaillen uutta Jerusalemia: ”Temppeliä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa.”

  Ristin kantaminen

  Kristus toteaa Filadelfian seurakunnan olevan voimiltaan vähäinen ja Hän puhuu myös koetuksen hetkestä. Kristuksen seurakunnissa ei useinkaan ole paljon jäseniä, voimavaroja on vähän ja jaksaminenkin saattaa olla heikkoa. Herransa jalanjäljissä Hänen kirkkonsa kärsii myös vainoa ja pilkkaa. Kaikki tämä on ristin kantamista, joka Kristuksen kirkon seitsemäs tuntomerkki.

  Jeesus sanoi opetuslapsilleen ja heidän kauttaan koko kirkolleen: "Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.” (Matt. 16:24) Ristin kantaminen ja sen kanssa eläminen ei ole helppoa, mutta jos eläisimme seurakunnissamme vain onnen ja helpon elämän aikoja, tulisi meidän olla syvästi huolissamme siitä olemmeko lainkaan osa Kristuksen kirkkoa.

  Autuaaksijulistuksissaan Jeesus toteaa: ”Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat, vainoavat ja valehdellen puhuvat teistä kaikenlaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.” (Matt. 5:11–12) Ja juuri kaiken tämän ristin kantamisen tähden Rakas Vapahtajamme sanoo näiden sanojensa edellä: ”Sen teille käsken, että rakastatte toisianne.” (Joh. 15:17) Tämä ei ole Herramme toivomus eikä pyyntö, vaan se on Hänen käskynsä. Hänen omiensa tulee rakastaa toisiaan – pitää huolta ja kantaa toisten murheita, hoitaa ja vaalia, antaa anteeksi ja armahtaa. Rukouksemme olkoon, että tämä toteutuu myös meidän seurakuntiemme elämässä niin kuin se oli totta Filadelfian seurakunnassa kaikista raskaista ajoista huolimatta.

  Sillä Kristus vakuuttaa Kaikkivaltiaan voimalla: ”varjelen sinut koetuksen hetkestä.” Tämän varmempaa turvaa ei ole. Kristuksen sana kestää niin ikuisuudessa kuin ajassakin. Hän lupaa tulla pian ja sanallaan Hän yhdistää kaikki nämä kirkkonsa tuntomerkit, säilyttää kirkkonsa ja pitää sen elävänä. Siitä on osoituksena epistolamme sanat, jotka ovat väkivahva ja ikuisesti kestävä sidos niin Kristuksen kirkon olemuksen, sen vaelluksen kuin taivaan päämääränkin välillä, koska se kaikki on totta Vapahtajassamme.

  Pitäessämme uskollisesti kiinni Jumalan sanasta seuraa myös meitä tässä kuultu Jeesuksen lupaus:
  ”otan vaarin sinusta ja varjelen sinut.” Ne Herramme sanoo tänään sinullekin rakas ystävä.

  Aamen.

  Pastori Marko Kailasmaan saarna Tampereella 26.3.2023

 • Jumalanpalvelus 29.3.2020

  Virret VK38: 49:1,4,6,  57:5,8,  63:3,4,5,  65:1,3,5,  68:1-3,5

 • Uuden liiton välimies

   5. paastonajan sunnuntai (judica) I vsk

  Mutta kun Kristus tuli esiin tulevaisen hyvän ylipappina, hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan pyhään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkien veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää pihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava omantuntonne kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! Sen tähden hän on Uuden liiton välimies, että ne, jotka ovat kutsutus, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikaisista rikkomisista.”Hebr. 9:11-15

   

  Kalliit kristityt Vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa! Millainen Vapahtaja meillä on? Pyhässä Raamatussa hän kutsutaan muun muassa Jumalan Pojaksi, Herraksi, ja tosi Jumalaksi. Tämän päivän tekstissä hänestä puhutaan ilmauksella Uuden liiton välimies. Mitä sellaista hän on tehnyt, että häntä kutsutaan tällä nimellä ja mitä hänen tekonsa meille merkitsee?

   

  Kristus hankki iankaikkisen lunastuksen

   

  Pyhässä Raamatussa puhutaan paljon iankaikkisesta lunastuksesta. Miksi se on niin merkittävä asia? Kyse on siitä, että jokaisen ihmisen ja koko ihmiskunnan suurin ongelma on synti. Aadamin ja Eevan syntiinlankeemus merkitsee, ettei heillä ja heidän jälkeläisillään voi olla mahdollisuutta vapauttaa itseään synnin ja kuoleman alta. Tämä koskee myös meitä.

   

  Arkisen elämän vaikeudet muiden ihmisten kanssa, jopa perheiden ja seurakuntien sisällä, muistuttavat meitä siitä, että emme ole vailla syntiä. On kunnioittamattomuutta vanhempia kohtaan. On halua osoittautua toisia paremmaksi ja asettautua heidän yläpuolelleen. Tämä on vastoin Jumalan käskyjä ja apostolin opetusta Fil. 2:2-4:ssä: ”Tehkää iloni täydelliseksi niin, että ajattelette samoin, että teillä on sama rakkaus, että teillä on sama henki ja että teillä on yksi ja sama ajatus, ettekä tee mitään riidanhalusta tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte, ette vain omaa etuanne, vaan jokainen toistenkin parasta.”

  Vakavin ja lopullisin seuraus synnistä on, että sen palkka on iankaikkinen kuolema. Se joka ajattelee, että synti tuottaa häiriötä vain tässä elämässä, erehtyy. Sellainen kuvitelma on hyvin pinnallinen ja sellaisen vallassa oleva ihminen ei todellisuudessa tunnusta syntiään Jumalan edessä eikä käsitä tarvitsevansa lunastusta. Mutta todellisuudessa niin sinä kuin kaikki muutkin ihmiset ovat omassa varassaan synnin ja kuoleman alaisia. Ainoa toivomme on siinä lunastuksessa, jonka Kristus on hankkinut ja josta Raamattu opettaa.

   

   

  Kristus on tullut syntisten Lunastajaksi ja on hankkinut iankaikkisen lunastuksen. Apostoli Pietari kirjoitti: ”Tietäkää, ettette ole millään katoavalla, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan. Hänet oli tosin edeltä tiedetty jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hänet on ilmoitettu teitä varten.” (1 Piet. 1: 18-20)

   

  Lunastus on iankaikkinen siinä mielessä, että Jumala oli sen valmistanut sen jo ennen maailman perustamista. Se on iankaikkinen myös siksi, että sen seuraus on iankaikkinen elämä jokaiselle Jeesukseen uskovalle. Täällä ajassa Jumala on ilmoittanut sen lupauksen sanassa. Vanhan liiton aikana hän antoi siitä myös esikuvia härkien, kauriiden ja erityisesti pääsiäislampaan uhraamisen muodossa. Uuden liiton aikana hän antaa evankeliumin sanan Kristuksesta kuulua meille ja kaikessa maailmassa sekä ravitsee sieluamme Vapahtajan säätämillä kasteen ja ehtoollisen sakramenteilla. Uskon kautta lunastukseen Jumala antaa meille täällä ajassa synnit anteeksi ja tämän elämän jälkeen iankaikkisen autuuden.

   

  Vapaus synnin ja kuoleman vallasta on lunastuksen seurausta. Lunastus merkitsee vapaaksi ostamista. Lankeemuksen ja synnin tähden olet joutunut synnin ja kuoleman valtaan. Kristuksen toimittaman lunastuksen perusteella olet tullut ostetuksi vapaaksi tuosta hirmuvallasta nyt ja iankaikkisesti.

   

  Jumala puhdistaa omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa

   

  Lunastuksen seuraus on myös se, että Jumala puhdistaa omantuntomme palvelemaan todellista elävää Jumalaa. Tällaiseen palvelemiseen kuuluu se, että vältämme kuolleita tekoja. Millaisia sitten ovat kuolleet teot?

   

  Ensiksi kaikki vanhan ihmisen teot ja siis kaikki epäuskossa tehdyt teot ovat Jumalan lain vastaisia. Ne tapahtuvat synnin vallassa, ja synnin palkka on kuolema (Room. 6:23)

   

  Toiseksi kuolleita tekoja ovat sellaiset Vanhan liiton mukaiset teot, jotka eivät Kristuksen sovitustyön jälkeen enää ole tarpeellisia ja joita tehdään kuvitellen, että niin voisi miellyttää Jumalaa. Kuolleita tekoja ovat myös kaikki muut sellaiset teot, joilla ihminen kuvittelee voivansa pelastaa itsensä.

   

  Jumalan palvelua ovat sellaiset teot, jotka tehdään uskon perustalta. Saatuasi uskon Vapahtajaasi voit todella palvella Jumalaa. Miten tämä voi toteutua? Jumalan palveleminen ilmenee rakkaudessa toisia uskovia kohtaan. Uskonveljilläsi ja –sisarillasi on tarpeita. Joskus sellaisia, jotka voidaan nimetä ja yhdessä sopia niiden hoitamisesta, esimerkiksi niin, että seurakunnassa sovitaan kyydin antamisesta jumalanpalvelukseen tai säännöllisestä avusta arkisissa askareissa. Jotkin asiat pysyvät vain harvojen tiedossa, kun autat uskonveljeä tai –sisarta vaikkapa tavanomaisen vierailun yhteydessä. Myös murheiden jakaminen, evankeliumin lohdutuksen antaminen toiselle tai varoituksen ja neuvon sana tarvittaessa on oikeaa uskonveljellistä rakkautta.

   

  Elävänä Jumalan palvelemista on myös kutsumuksen mukaiset teot lapsilla koulussa, nuorilla opiskelussa, aikuisilla työelämässä. Rehellisyys ja tunnollisuus yhdistettynä kiitolliseen mieleen merkitsee rakkautta lähimmäistä kohtaan ja koituu Jumalan nimen kunniaksi.

   

  Aivan erityinen elävän Jumalan palvelemisen muoto on Jumalan sanan levittäminen. Tärkeä osa sitä on kokoontuminen yhteiseen jumalanpalvelukseen. Tämä on rohkaisuksi toisille sanankuuloon tuleville. Kokoontuminen on myös julkista evankeliumin esillä pitämistä kaikkia ihmisiä varten. Jumala on antanut kehotuksen pitää tarjolla elämän sanaa kaikkia varten. Tätä voit toteuttaa kodissasi ja lähipiirissäsi tavanomaisen elämän keskellä. Seurakuntana voimme julkaista kirjallisuutta ja muutoin levittää evankeliumia. Tällaisella tiellä saamme kulkea Uuden liiton Välimiehen, rakkaan Lunastajamme Jeesuksen seurassa. Hän lupasi Filadelfian seurakunnalle: ”Tiedän tekosi. Katso, olen pannut eteesi avoimen oven, eikä kukaan voi sitä sulkea, sillä voimasi on vähäinen, ja olet pitänyt sanani, etkä ole kieltänyt nimeäni.”

   

  Huolimatta tämän ajan vaivoista meillä on iankaikkinen lunastus ja Jumalan sana. Ne tarkoittavat avointa ovea omantunnon rauhaan, elävän Jumalan palvelemiseen ja iankaikkiseen elämään. Amen.