Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/luterilaicom/public_html/components/com_content/router.php on line 338
Pääsiäinen

Pääsiäinen

PÄÄSIÄINEN

Matt.28:1-10, Mark.16:1-8, Luuk.24:1-12, Joh.20:1-10

UT1 47
Jeesus nousi ylös haudasta
Pääsiäisen aihe on Jeesuksen ylösnousemus kuolleista. Tämä tapahtuma ilahdutti suuresti Jeesuksen opetuslapsia ja muita uskovia. Maria Magdaleena, Maria Jaakobin äiti ja Salome menivät varhain sunnuntaiaamuna haudalle voidellakseen Jeesuksen ruumiin. Mennessään he ajattelivat, kuinka he saisivat haudan suulle laitetun kiven vieritetyksi pois. Hämmästys oli suuri, kun enkeli vieritti kiven pois. Kivi, salvat ja vartijat eivät voineet sulkea Jeesusta hautaan, vaan hän nousi ylös. Naiset saivat tehtävän viedä ilosanoman Jeesuksen opetuslapsille. Sillä matkallaan he saivat nähdä Jeesuksen. Kun opetuslapset kuulivat Jeesuksen ylösnousemisesta, Pietari ja Johannes lähtivät kiiruhtaen haudalle. He näkivät, ettei Jeesus ollut haudassa, mutta käärin- ja hikiliinat olivat siellä. Hän oli siis noussut haudasta.
 
Jeesuksen ylösnousemus johti opetuslapsia ja muita uskovia entistä selkeämpään uskoon. Jeesuksen kuoleman jälkeen he olivat olleet pettyneitä. He eivät olleet vielä ymmärtäneet Jumalan sanaa. Oman järkensä varassa he olivat onnettomia eivätkä käsittäneet Vapahtajan ylösnousemusta, vaikka Jeesus oli sanonut heille useaan kertaa, että hän voittaa kuoleman. Tämä lupaus kuului näin: "Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös." (Matt. 16:21, ks. myös Matt. 17:22,23 ja 20:18,19)

 

Kun opetuslapset näkivät, että Jeesus oli noussut haudasta, heidän uskonsa selkiintyi. Ennen he olivat olleet omien ajatustensa vallassa. Nyt tähän tuli muutos. He pääsivät ihmisjärjen pettävistä ajatuksista Jumalan sanan varaan. Jeesuksen opetukset avautuivat heille syvemmällä tavalla kuin ennen. Hänen valtakunnassaan on kysymys syntien anteeksiantamuksesta ja kuoleman voittamisesta, ei suinkaan maallisesta menestyksestä.

 

Mitä Jeesuksen ylösnousemus merkitsi? Se osoitti, että Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman vallan. Raamattu sanoo: "Synnin palkka on kuolema." (Room. 6:23) Jeesus ei ollut tehnyt syntiä, eikä siis ansainnut kuolemaa. Kuitenkin hän alistui kuolemaan, mutta ei omien syntiensä, vaan meidän syntiemme tähden. Kun hän nousi kuolleista, hän osoitti kokonaan maksaneensa synnin palkan. Hänen sovitustyönsä meidän puolestamme on siis täysin pätevä.

 

Jeesuksen sovitustyön pätevyyden voimme ymmärtää Raamatun sanoista: "Hänet (Jeesuksen) Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista." (Apt. 2:24) Jeesus päästettiin kuoleman kivuista ja vaivasta, kun hän nousi kuolleista. Tämä osoittaa, että hän on päässyt vapaaksi siitä syystä, jonka tähden hän kuoli. Se syy oli meidän syntimme. Koska Jeesus kantoi syntimme meidän sijassamme, merkitsee hänen vapauttamisensa kuoleman kivuista sitä, että hänen antamansa uhri meidän synneistämme kelpaa Jumalalle. Vapahtaja on maksanut jokaisen ihmisen kaikista synneistä riittävän sovitushinnan. Jokainen, joka tämän uskoo, on synneistään vapaa.

 

Raamattu teroittaa Jeesuksen ylösnousemuksen merkitystä meidän iankaikkisuutemme kannalta. Tästä asiasta oli aikanaan Korinton seurakunnassa epäselvyyttä. Jotkut eivät uskoneet kuolleiden herättämiseen. Apostoli Paavali joutui opettamaan tiukasti: "Jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne." (1 Kor. 15:16,17) Toiselta puolen Kristuksen ylösnousemus osoittaa, että jokaisella Vapahtajan omalla on iankaikkinen elämä. Apostoli kirjoitti: "Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista." (1 Kor. 15:20)

 

Vapahtaja on noussut kuolleista esikoisena. Hänen voittonsa kuolemasta on perustus sille, että kuolema ei voi meitäkään vahingoittaa. Kun Vapahtajamme ja Välimiehemme on voittanut kuoleman, hän myös vie jokaisen omansa perille saakka iankaikkiseen autuuteen.

 

Tehtäviä:

 

1. Mitä naiset huomasivat, kun he tulivat Jeesuksen haudalle?
2. Miten opetuslapset saivat tiedon Jeesuksen ylösnousemuksesta?
3. Mitä meidän synneillemme on tapahtunut Jeesuksen ylösnousemuksen perusteella?
4. Painakaa mieleenne Jeesuksen sanat: "Minä olen tie ja totuus ja elämä." (Joh. 14:6). Keskustelkaa näiden sanojen merkityksestä Jeesuksen sovitustyön ja ylösnousemuksen valossa.