Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko

Mitä usko on?

"Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy."

Kirje heprealaisille 11:1

Usko on luottamusta sellaiseen, mikä ei ole aisteilla havaittavissa. Se on osallisuutta näkymättömään armon todellisuuteen.

Usko ei ole sokeaa luottamusta mihin tahansa. Sillä on syy ja tietty sisältö. Sen perustana on evankeliumin sana ja kohteena Jeesus. Usko ei ole myöskään pelkkä henkilökohtainen mielipide, vaan se on jaettu asia. Kristillinen kirkko tunnustaa yhdessä: ”Me uskomme yhteen Jumalaan…”

Mihin uskoa tarvitaan? Pelastukseen. ”Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen [Jumalalle]”, sanotaan Heprealaiskirjeessä (Hepr. 11:6). Synnin takia kukaan ei ole Jumalalle mieluinen, vaan jokainen on kadotettu. Kuitenkin Jumala on antanut Jeesuksen syntisten Vapahtajaksi. Elämällään ja kuolemallaan Jeesus on sovittanut synnit. Jeesukseen uskova pelastuu. Usko on turvautumista Jeesukseen Vapahtajana.

 

Kuuntele uusimmat saarnat ja hartaudet

  • All
  • Vesa Hautala
  • Dani Puolimatka
  • Saarna
  • Loppiainen
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Efesolaiskirjeen Selitys

Uusin Luterilainen

Luterilainen 1/2017

Kansi 2017 01 NET

Lue lehti pdf-muodossa

 

 • Tyydy esivaltaan, joka sinulla on Martti Luther
 • Kristittynä tämän päivän Suomessa MB
 • Oikeusmurhassa toteutui oikeus MB
 • Kaksi regimenttiä KN
 • Todellinen isänmaaamme ei ole täällä DP
 • Maallinen isänmaa VH
 • Monet isämme DP
 • Jumala ennen keisaria KN
 • Kristuksen valtakunta ei ole tästä maailmasta EB
 • Tuleva teokratia MB
 • Asiat oikeaan järjestykseen KN
 • Esivalta on Jumalan asettama VH
 • Rukoilusta esivallan puolesta KN
 • Voiko kristitty olla sotilas VH
 • Vuorisaarna kristityn elämän ohjeena KN
 • Luther ja talonpoikaiskapinat DP
 • Luther ja turkkilaisvaara MB
 • Valan vannomisesta DP
 • Kuolemantuomio MB
 • Aikamme suurin ihmisoikeusrikos MB
 • Avioliitto – vain maallinen järjestys? DP
 • Miehen ja naisen kutsumukset MB
 • Valtiokirkollisuus Raamatun valossa VH
 • Iso katekismus, Neljäs käsky
 • Miksi kristittyjä vainottiin Rooman valtakunnassa MB
 • Omaisuuden vastuullinen käyttö DP
 • Vanhan testamentin kovat rangaistukset KN
 • Hartaus MB
 • Rukous esivallan puolesta MA
 • Kirjamyynti
 • Lapsille MM-T
 • Ilmoituksia ja toimintatietoja
 • Kansi: Laki ja evankeliumi, Kimmo Pälikkö

 

Lue uusimmat saarnat

  • All
  • Mika Bergman
  • Vesa Hautala
  • Saarna
  • Kristillinen Elämä
  • Kristityn Risti
  • Lohdutus
  • Oikea Oppi
  • Johannes Kastaja
  • 3. Adventtisunnuntai
  • 4. Adventtisunnuntai
  • 1. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
 • Niin hän tuli Sykar nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle. Ja oli noin kuudes hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle: "Anna minulle
  Read More
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Saarna
  • Vesa Hautala
 • Joh. 7:14–18 Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?» Jeesus vastasi heille ja sanoi: ”Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa,
  Read More
  • 1. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Mika Bergman
  • Oikea Oppi
  • Saarna
 • Joh. 3:22–36: Sen jälkeen Jeesus meni opetuslapsineen Juudean maaseudulle ja oleskeli siellä heidän kanssaan ja kastoi. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä; ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Sillä Johannesta ei vielä oltu heitetty vankeuteen. Niin Johanneksen opetuslapset rupesivat väittelemään erään juutalaisen kanssa puhdistuksesta.
  Read More
  • 4. Adventtisunnuntai
  • Kristillinen Elämä
  • Kristityn Risti
  • Lohdutus
  • Mika Bergman
  • Saarna
 • Matt. 11:11-19 Totisesti minä sanon teille: ei ole vaimoista syntyneitten joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja; mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. Sillä kaikki profeetat ja laki ovat ennustaneet Johannekseen asti; ja jos
  Read More
  • 3. Adventtisunnuntai
  • Johannes Kastaja
  • Mika Bergman
  • Saarna

 

 

Ajankohtaisia artikkeleita

Ordinaatio

  • All
  • Kirkollisia Uutisia
  • Ehtoollinen
 • Pyhäinpäivänä 5.11. Lahdessa vihittiin pastoriksi teologian maisteri Markus Mäkinen-Taina. Virkaanvihkimys toimitettiin uskonpuhdistusjuhlan avausjumalanpalveluksen yhteydessä Rajakadun kirkolla. Virkaanvihkimyksen toimitti kirkkokunnanjohtaja pastori Mika Bergman. Vihkimyksessä avustivat muut STLK:n pastorit ja Luterilaisen Ristin Seurakunnan pastori Risto Relander. Markus Mäkinen-Tainan oli kutsunut pastoriksi Helsingin Tunnustuksellinsen Luterilainen seurakunta. Helsingin seurakunnassa palvelevat tällä hetkellä lisäksi pastorit
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Siitamajan leirikeskuksella pidettiin 23.–24.9. teologinen konferenssi, jonka aiheena oli saarnavirka. Konferenssin puhujina oli teologeja STLK:sta ja sisarseurakunnistamme Saksasta ja Suomesta. Osanottajia saapui näiden kirkkojen lisäksi myös muista suomalaisista kirkoista, sekä teologeja että maallikkoja. Konferenssi oli onnistunut. Se antoi eri maista oleville teologeille tilaisuuden tutustua uskonveljiinsä paremmin ja lujittaa sisarkirkkojen välisiä
  Read More
  • Kirkollisia Uutisia
 • Jeesus muslimi? Koraanissa puhutaan Jeesuksesta enemmän kuin kenestäkään toisesta henkilöstä. Koraani kertoo, että Jeesus paransi sairaita ja herätti kuolleita (3:49). Hän syntyi neitsyt Mariasta (3:45–47), julisti evankeliumia juutalaisille (3:49) ja oli Jumalan profeetta (6:85–90). Koraani liittää vain Jeesukseen sen, että Pyhä Henki tuki häntä hänen työssään (2:87, 253). Ainoastaan Jeesusta
  Read More
 • Raamatun opetus reliqua-kysymyksestä Sinä yönä, jona hänet kavallettiin, Vapahtaja asetti pyhän ehtoollisen sakramentin. Raamattu kertoo meille, että asettaessaan ehtoollisen Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini” (Matt. 26:26). Sitten hän otti maljan, kiitti, antoi opetuslapsilleen ja sanoi: ”Juokaa tästä kaikki;
  Read More
  • Ehtoollinen

 

 

Ajankohtaisia kirjoja

  • All
  • G. A. Aho
  • Rupert Efraimson
  • Martti Luther
  • Markku Särelä
  • Saarnakirjat
  • Hartauskirjat
  • Raamatunselitys

Osallistu toimintaan

 • Helsinki Fabianinkatu 13 A 1
  Jumalan-
  palvelus

  Joka sunnuntai klo 11.

  Pyhäkoulu

  su 22.1. klo 10.

  Read More
 • Tampere Marttala, Hämeenpuisto 39 A

  Jumalan-
  palvelus

  (HPE kuukauden 2. ja 4. sunnuntai)

  Jumalanpalvelus joka sunnuntai klo 11.

  Nuorten
  aikuisten
  illat

  Noin joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 18:30

  Paikasta lisätietoja Vesa Hautalalta
  (ks. yhteystietosivu)

  Raamattu-
  tunnit

  Joka kuukauden kolmas torstai klo 18, paikka vaihtelee.

  Paikasta lisätietoja Vesa Hautalalta 
  (ks. yhteystietosivu)

  Naisten-
  ilta

  Perjantai 27.1. klo 18 Helena Luomaketurilla os. Saarenmaantie 82 Kangasala

  Read More
 • Lahti Rajakatu 7
  Jumalan-
  palvelus
  (HPE)

  Joka sunnuntai klo 16.

  Raamattu-
  tunti
  ke 11.1. ja 25.1. klo 14.
  Read More
 • Jyväskylä  
  Jumalan-
  palvelus

  Parillisten viikkojen sunnuntaisin klo 16:00.
  Osoitteessa Ansaritie 5 A 21.

  Read More