Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/luterilaicom/public_html/components/com_content/router.php on line 338
Mikkelinpäivä

Mikkelinpäivä

mikp

Syyskuun loppupuolella vietetään Mikkelin päivää. Silloin ajattelemme erityisesti enkeleitä ja heidän työtään. Heti aluksi voitte miettiä, millaisia enkeleiden hyviä tekoja Raamatusta muistatte.

 

Enkelit ovat luotuja olentoja. Jumala loi heidät kuuden luomispäivän aikana. Raamattu ei kuitenkaan ilmoita, minä päivänä heidät luotiin. Jumala loi kaikki enkelit alun perin hyviksi. Sen tiedämme siitä, että kaikki, minkä Jumala loi, oli hyvää ("Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää." 1 Moos. 1:31). Enkelit eroavat ihmisistä siinä, että heillä ei ole ruumista. He ovat siis aineettomia. Tämä käy ilmi muun muassa siinä, että Jeesus oli vastakohta aineettomalle hengelle sen jälkeen, kun hän oli ruumiillisesti noussut ylös haudasta. Hän sanoi opetuslapsilleen: "Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan." (Luuk. 24:39)

 

Nimitys "enkeli" merkitsee sanansaattajaa. Se liittyy yhteen enkelien tehtävän kanssa. He ovat tuoneet Jumalalta viestejä ihmisille. Kaksi enkeliä käski Lootia lähtemään pois Sodomasta (1 Moos. 19). Enkeli Gabriel ilmoitti Marialle ja Joosefille syntyvästä Vapahtajasta (Matt. 1:20, Luuk. 1:25-37). Myös Jeesusta sanotaan "liiton enkeliksi" (Mal. 3:1), sillä hän on aivan erityisellä tavalla Jumalan lähettiläs. Sen lisäksi, että hän on Vapahtajamme, hän myös julisti Jumalan sanaa. Julistustehtävän johdosta Raamattu sanoo myös Johannes kastajaa enkeliksi (Matt. 11:10), vaikka hän oli ihminen.

 

Vaikka kaikki enkelit oli luotu hyviksi, osa enkeleistä lankesi. Langenneiden enkeleiden johtaja on kiusaaja. Syytä kiusaajan lankeemukseen Raamattu ei ilmoita. Sen sijaan lankeemuksen seuraus on ilmoitettu: "Hän (kiusaaja) on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä." (Joh. 8:44) Nykyään kiusaajan vaikutus näkyy siinä, että kaikki ihmiset ovat luonnostaan synnin alaisia. Kiusaaja pyrkii estämään evankeliumin julistusta ja saamaan uskoviakin lankeamaan omiin valheen ja epäuskon tielle. Raamattu kehottaa vastustamaan kiusaajaa (1 Piet. 5:8,9). Omin voimin emme siihen kykene, mutta Vapahtaja on voittanut kiusaajan vallan. Uskossa häneen olemme turvassa. (Kiusaajasta käytetään Raamatussa myös nimityksiä "perkele" ja "saatana". Opetuksessa näitä sanoja voidaan asianmukaisesti käyttää. Sen sijaan muussa puheessa niin ei saa tehdä, sillä se merkitsisi kiusaajan huutamista avuksi.)

 

Hyvät enkelit olivat mukana Vapahtajan lunastustyön eri vaiheissa. Yllä oli jo puhetta siitä, että he ilmoittivat Jeesuksen syntymästä. Sen lisäksi enkeli ilmoitti Joosefille, että hänen täytyy lähteä Egyptiin, koska Herodes yritti tappaa Jeesusta (Matt. 2:13). Enkeli myös vahvisti Jeesusta, kun hän rukoili ennen suurta kärsimystä (Luuk. 22:43). Enkelit ilmoittivat, että Jeesus on noussut kuolleista (Luuk. 24:4,5) Kun Jeesus palaa, ovat kaikki enkelit hänen mukanaan (Matt. 25:31).

 

Hyvät enkelit ovat uskoville suureksi avuksi. Enkelit varjelevat uskovia koko heidän elämänsä ajan. Enkelit palvelevat lapsia. Jeesus sanoi: "Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä; sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun Isäni kasvot, joka on taivaissa." (Matt. 18:10) He suojelevat uskovia heidän kutsumustoimissaan: "Hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi." (Ps. 91:11,12) Enkelit auttavat myös kuolevia: "Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan." (Luuk. 16:22) Näin ollen saamme koko elämämme ajan turvata enkeleiden apuun.

 

Enkelit ovat annetut uskoville palvelijoiksi. On muistettava, että saamme iankaikkisen autuuden yksin Jeesuksen emmekä enkelien tähden. Tästä syystä enkelien palvominen tai rukoileminen ei ole oikein.

 

Hyvät enkelit tekevät suuria tekoja. Koska he voivat varjella ja suojella ihmisiä, he ovat voimakkaita. Näin ollen se, että enkelit kuvataan hentoina naispuolisina olentoina, ei anna oikeaa kuvaa heidän teoistaan. Myös ne enkeleiden nimet, jotka Raamatussa mainitaan, esim. Mikael ja Gabriel, ovat miehen nimiä.
Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Hänt' ihana enkeli kotihin vie.
niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä käy.

On pimeä korpi ja kivinen tie ja usein se käytävä liukaskin lie.
Oi pianhan lapsonen langeta vois, jos käsi ei enkelin kädessä ois.

Ja syntikin mustia verkkoja vaan on laajalle laskenut korpehen maan.
Niin pianhan niihinkin tarttua vois, jos käsi ei enkelin kädessä ois.

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Hänt' ihana enkeli kotihin vie.
Oi, laps' ethän milloinkaan ottaakaan vois sä kättäsi enkelin kädestä pois.

*******************sanat Immi Hellen

 

Tehtäviä:

 

1. Milloin enkelit ovat luodut?
2. Miten enkelit eroavat ihmisistä?
3. Mitä syitä sinulla on iloita enkelien teoista?
4. Lue Apt. 12:1-17. Miten enkeli auttoi Pietaria?
5. Lue enkelien teoista seuraavista kohdista: 2 Kun. 6:12-17, Jes. 6:1-7; Dan. 6:22.