Paavali pakanain apostoli

Paavalin toinen lähetysmatka

Pa33.jpg
 

Pa31.jpg
Paavali purjehti yhdessä Priskillan ja Akylaan kanssa Efesoon,
josta hän jatkoi yksin matkaansa kohti Jerusalemia. Toinen lähetysmatka oli päättynyt. 

Paavali oli ollut matkalla yli kaksi vuotta. Oli aika palata. Hän hyvästeli Korintton seurakunnan ja matkusti Akylaan ja Priskillan kanssa.  Matkalla hän pysähtyi Kenkreassa leikkauttamassa tukkansa, sillä hän oli tehnyt lupauksen. Paavalilla oli mielessään Jerusalem ja pääsiäisjuhla. Akylas ja Priskilla jäivät Efesoon. Siellä he jatkoivat telttojen tekemistä mutta varmaan myös aloittivat lähetystyötä. Paavali ei viipynyt kauan, hän kävi synagoogassa ja vaikka juutalaiset halusivat keskustella hänen kanssaan, hän tahtoi lähteä. "Minä palaan jälleen teidän tykönne, jos Jumala suo," hän sanoi. Paavali jätti Efeson ja purjehti Kesareaan. Sieltä hän vaelsi ylös Jerusalemiin.

Tutut paikat toivat mieleen nuoruusvuodet. Jerusalemissa hän kerran nuorena lainoppineena oli kiivaillut isien perinnäissääntöjen puolesta. Ja täällä hän oli myös vainonnut Jumalan seurakuntaa. Kun Paavali nyt meni tervehtimään Jerusalemin seurakuntaa, ei hän mennyt sinne ylpeänä saavutuksistaan. Nöyrästi hän kertoi, millaisia ihmeitä Jumala oli tehnyt hänen pitkän matkansa aikana. Monesti hän oli joutunut vainon kohteeksi, mutta aina Jumala oli hänet pelastanut. Iloisesti hän myös saattoi kertoa kaikista ystävistään ja työtovereistaan, jotka olivat hänen kanssaan työtä tehneet.  Varmaankaan hän ei unohtanut Timoteusta, Lyydiaa, Filipin vanginvartijan perhettä ja Akylasta ja Priskillaa. Lääkäri Luukas oli ollut mukana osan matkasta, hän jäi Filippiin. Silas oli kotoisin Jerusalemista ja oli tullut mukaan lähetysmatkalle alusta alkaen. Kaikilta Paavali toi rakkaat terveiset Jerusalemin seurakunnalle.

Jerusalemista Paavali kiiruhti Antiokiaan. Siellä oli hänen kotiseurakuntansa. Se oli hänet lähetystyöhön lähettänyt, se myöskin kiihkeimmin odotti tietoja häneltä. Kun Paavali saapui sinne, vietettiin sydämellistä juhlaa. Ja täällä hänen täytyi kertoa kaikki matkansa vaiheet vielä seikkaperäisemmin kuin Jerusalemissa. Eikä hän nytkään kehu itseään, vaikka sellaisia seikkailuja, joita hän oli kokenut, ei varmasti kenelläkään toisella ollut. Paavali ajattelee niin kuin hän kirjoitti galatalaisille: "Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle!"