Koko kaupunki kuulee

Paavali ja Barnabas olivat Kyproksella saarnanneet Jumalan sanaa. Pafossa käskynhaltija oli tullut uskoon. Oli syntynyt pieni kristittyjen seurakunta. Nyt näytti siltä, että työtä kannattaisi jatkaa muualla. He hyvästelivät ystävät ja suuntasivat matkan pohjoiseen, nykyistä Turkkia kohti.

 

Kun sopiva kauppalaiva lähti Pafon satamasta, he pur­jehtivat pois sen mukana. Laiva  saapui Vähän-Aasian rannikolle, Pamfylian maakuntaan Kestros-joen suulle. Ehkä laiva purjehti vielä jokea pitkin 11 km Pergeen asti, koska Raamattu mainitsee ensimmäisenä paikkana juuri Pergen.

 

Pergessä nuori Johannes, joka oli ollut heillä apulaisena, halusi palata kotiin Jerusalemiin. Apostolien matka jatkui eteenpäin pohjoiseen Taurus-vuoristoon. Tie olisi hankala ja matka saattaisi olla vaarallinenkin. Markuksen apua olisi juuri nyt tarvittu, mutta Markus purjehti kotiin. Ehkä ymmärrämme häntä. Hän oli vielä nuori, seikkailunhalu oli laantunut, kun todelliset hankaluudet tulivat. Koti-ikävä voitti.

Pergessä ei lähetystyötä aloitettu, vaan Paavali ja Barnabas lähtivät kohti Pisidian Antiokiaa.

 

Pa14.jpg 

 

Pisidian Antiokiassa sapatinpäivänä Paavali ja Barnabas menivät synagoogaan. Kun lakia ja profeettoja oli luettu, pyysivät synagoogan esimiehet heitä puhumaan kan­salle. Niin Paavali nousi ja saarnasi Jumalan Sanaa. Hän aloitti siitä, miten Jumala johdatti Israelia Egyptin orjuudesta. Ja miten Vapahtaja syntyi lupausten mukaan Daavidin jälkeläisistä. Kaikki lupaukset tulivat täytetyksi Jeesuksessa, joka kuoli ja nousi ylös. Hänen kauttansa julistetaan kaikille synnit anteeksi.

Ihmiset ihmettelivät kuultuaan Paavalin puhetta ja pyysivät häntä seuraavanakin sapattina puhumaan.

 

Kun Paavali ja Barnabas lähtivät synagoogasta, tuli monia juutalaisia ja jumalaapelkääviä heidän mukaansa ja he kuuntelivat heidän opetuksiaan ja uskoivat. Tieto levisi koko kaupunkiin niin, että seuraavana sapattina melkein kaikki kaupungin asukkaat kokoontuivat kuulemaan Jumalan Sanaa. Mutta oli juutalaisia, jotka tulivat vihaisiksi ja halusivat ajaa pois Paavalin ja Barnabaan. He väittelivät Paavalia vastaan. Mutta Paavali julisti rohkeasti, että jos juutalaiset eivät ota evankeliumia vastaan, hän kääntyy pakanoiden puoleen, joita varten Jumala on hänet lähettänytkin. Niin pakanat iloitsivat ja Herran sanaa levitettiin koko maakuntaan. Mutta juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät kaupungin johtohenkilöitä Paavalia ja Barnabasta vastaan. Niin heidät ajettiin pois kaupungista. Mutta he eivät siitä masentuneet, olivathan monet tulleet uskoon. He pudistivat tomun jaloistaan ja jatkoivat matkaansa Ikonioniin.