Jumalan perheväki on Uuden liiton seurakunta

Jumalan perheväki on Uuden liiton seurakunta

Jumalan perheväki on Uuden liiton seurakunta Apt. 10

Cornelius

Kun Uuden liiton seurakunta syntyi, Jumala osoitti, että evankeliumi Jeesuksesta on tarkoitettu kaikille kansoille. Tämä kävi ilmi, kun eri kieliä puhuvat ihmiset kuulivat apostolien julistuksen omalla kielellään. Kun seurakunnan toiminta jatkui ja laajeni, tuli pian kysymys siitä, kuinka Vanhan liiton määräyksistä on ajateltava. Vanha liitto oli voimassa ennen Jeesuksen tuloa ihmiseksi. Tuona aikana Jumala oli antanut Israelille monia jumalanpalvelukseen, juhlapäiviin ja ruokiin liittyviä käskyjä. Tällaisia säädöksiä sanotaan seremonialaiksi. Niiden tehtävä oli varjella Jumalan sanan säilymistä ja Israelin kansan pysymistä erillään muista kansoista. Kun Vapahtaja on tullut, ei enää ole tarvetta säilyttää Vanhan liiton väliaikaisia säädöksiä. Raamattu osoittaa tämän selvästi: "Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään." (Hebr. 8:13)

Kun jotkin vanhat tavat tulevat tarpeettomiksi, ei muutos suinkaan aina ole helppo. Ihmiset ovat tottuneet tiettyihin asioihin ja määräyksiin. Näin oli myöskin alkuseurakunnan aikana. Oli syntyperältään juutalaisia, jotka olivat kasvaneet Vanhan liiton seremonialain sääntöjen noudattamiseen. Kaikkien ei suinkaan heti ollut helppo käsittää, ettei niistä säädöksistä enää tarvitse pitää kiinni. Tämän Raamattu osoittaa monellakin tavalla. Yksi tällaisista kohdista on Apt. 10.

Ensiksi Apt. 10:ssä kerrotaan Korneliuksesta, joka asui Kesareassa. Hän ei ollut juutalainen, mutta hän kuitenkin luotti Vanhan testamentin lupauksiin Vapahtajasta. Hän tahtoi myös tehdä hyvää ja vaeltaa Jumalan käskyjen mukaan (jakeet 2-4). Hänestä oli tuleva mies, jonka välityksellä Jumala opetti monille ihmisille Uuden ja Vanhan liiton eroa. Jumala käski Korneliuksen lähettää miehiä hakemaan Pietari luoksensa. Tämä oli huomionarvoinen asia. Vanhan liiton aikana juutalaisten tuli pysytellä erossa vierasheimoisista. Nyt Pietarin kuitenkin tuli mennä Korneliuksen luo. Tämä oli merkki siitä, että evankeliumi kuuluu pakanoillekin.

Kun Pietari oli matkalla Joppesta Kesareaan, Jumala antoi hänen nähdä näyn. Hän näki kaikenlaisia eläimiä, ja hän sai käskyn: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö." (jae 13) Pietari hämmästyi tästä ja vastustelikin. Siinä, mitä hänen käskettiin syödä, oli sellaista, mikä Vanhan liiton säädösten mukaan oli saastaista. Jumala kuitenkin opetti Pietaria tarkoin ja sanoi: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi." (jae 15) Tämä on yksi kohta, jossa Jumala osoittaa sen, että kaikkien ruokien syöminen on sallittua.

Se, että kaikki ruoat ovat sallittuja, liittyy yhteen evankeliumin kanssa. Jeesus on tullut kaikkien ihmisten Vapahtajaksi. Hänen sovitustyönsä koskee kaikkia kansoja. Jumalan lapseus ei riipu syömisestä tai juomisesta, ei tietyistä jumalanpalvelustavoista, vaan usko Jeesukseen on ainoa tärkeä asia. Sitä Pietari saarnasi ja sanoi: "Hänestä (Jeesuksesta) kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." (jae 43) Pietarin puhuessa Pyhä Henki annettiin pakanoillekin, jotka kuulivat hänen saarnaansa. Hengen vaikutuksesta he puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa. Vanhan ja Uuden liiton murrosaikana tämä oli merkki siitä, että Jumala ottaa omakseen myös pakanat. Tämä hämmästytti Pietarin mukana tulleita juutalaisia uskovia (jakeet 44-45). Näin heillekin tuli selväksi, että Jumalan valtakuntaan kuuluvat kaikki Jeesukseen uskovat kansallisuudesta riippumatta. Niinpä uskovat pakanat kastettiin ja heistä siis tuli seurakunnan jäseniä.

Tämän kerran opetusaiheemme on nykyäänkin tärkeä. Jotkut kuvittelevat vieläkin, että Vanhan liiton seremonialain säädöksiä tai ainakin osaa niistä olisi noudatettava. Näin ei kuitenkaan ole, vaan niiden aika on päättynyt. Apostoli Paavali kirjoitti: "Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen." (Kol. 2:16,17) Seremonialain säädökset olivat kuin varjo, jotka ennakoivat Vapahtajan tulemista. Kun hän on tullut, ei varjoon enää tarvitse kiinnittää huomiota, vaan tulee turvata yksin Jeesukseen.

Kysymyksiä:

1. Minkälainen mies Kornelius oli?
2. Minkälainen hän oli sydämeltään?
3. Mitä hän sen tähden varmaan rukoilikin?
4. Miten Jumala vastasi näihin rukouksiin?
5. Mitä Pietari sai oppia matkallaan Korneliuksen luokse?
6. Millä perusteella ihminen on Jumalan perheväen jäsen?

Opetellaan ulkoa:

"Jeesuksesta kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta." (Apt. 10:43)

Päivän hengellinen laulu:

Virsi 298 = Jeesus armon soi, voiton meille toi...