Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/luterilaicom/public_html/components/com_content/router.php on line 338
Tietäjät - Itäisiltä mailta

Tietäjät - Itäisiltä mailta

24

Tunnetko sinä yhtään tähtikuviota? Luulisin, että kaikki tuntevat ainakin Otavan. Oletko käynyt koskaan tähtitornissa, josta pääsee näkemään, miten valtavan paljon tähtiä on.

Jumala loi tähdet neljäntenä päivänä: Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle. Tapahtui niin: Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.” 1 Moos. 1:14-16. Psalmissa 147 sanotaan: ”Hän on määrännyt tähtien luvun, hän kutsuu niitä kaikkia nimeltä. Meidän Herramme on suuri, suuri voimassansa, hänen ymmärryksensä on mittaamaton.”

Tähtien paljous kuvaa usein lukematonta määrää. Tästä on hyvä esimerkki, kun Jumala lupasi Aabrahamille: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä."

Pakanat palvoivat tähtiä epäjumalinaan. Jumala on kieltänyt sen: ”Kun nostat silmäsi taivasta kohti ja katselet aurinkoa ja kuuta ja tähtiä, kaikkea taivaan joukkoa, älä anna vietellä itseäsi kumartamaan ja palvelemaan niitä, sillä Herra, sinun Jumalasi, on jakanut ne kaikille muille kansoille koko taivaan alla.” 5 Moos. 4:19.

Tähtitiede eli astronomia on luonnontiede, joka tutkii maailmankaikkeutta ja sen kohteita, ilmiöitä sekä kehitystä. Tähtitieteen tutkimusalueeseen kuuluu kaikki maapallon ja sen ilmakehän ulkopuolella oleva ja myös Maa yhtenä planeettana. Tähtitiede pohjautuu lähinnä fysiikkaan, mutta siinä käytetään hyväksi muitakin tieteitä biologiasta kemiaan. (Wikipedia.fi) Tähtitieteilijä on astronomi. Raamatun aikaan ei ollut vielä kaukoputkia.

Tähtitiedettä ei saa sotkea tähdistä ennustamiseen (astrologia), joka on uskomus, jonka mukaan taivaankappaleiden suhteellisista asemista ja välisistä kulmista voidaan päätellä Maan tapahtumien yksityiskohtia kuten ihmissuhteita ja ihmisten kohtaloita sekä tulkita luonteita. (wikipedia.fi) Tällaisia astrologeja oli jo profeetta Jesajan aikana: ”Astukoot esiin ja auttakoot sinua taivaan mittaajat, tähtien tähystäjät, jotka kuu kuulta ilmoittavat, mitä sinulle tapahtuva on.” Astronomia ja astrologia erotettiin toisistaan vasta 1700-luvulla.

Raamatussa tietäjät olivat lähinnä merkeistä (enteistä) ennustajia. Heillä oli virallinen ja kunnioitettu asema Raamatun maissa Israelia lukuun ottamatta. (DiGiIRT). Profeetoista käytettiin nimitystä näkijä.

Kun Jeesus syntyi Betlehemissä, Jumala antoi erikoisen merkin. Taivaalle syttyi tähti, joka johdatti tietäjiä itäisiltä mailta kumartamaan Jeesusta. He myös toivat Hänelle arvokkaita lahjoja. Tietäjät eivät löytäneet lasta enää tallista, vaikka monesti joulukortteihin on niin piirretty. Heillä oli pitkä ja vaivalloinen matka, johon on saattanut kulua lähes kaksi vuotta. Tietäjät olivat ensimmäiset pakanat, jotka kumarsivat Jeesusta. Lue Raamatusta koko kertomus tietäjien käynnistä Betlehemissä: Matt. 2:1-12.

Raamattu on meidän tähtemme. Se johdattaa meidät - ei vain vasta syntyneen Jeesus-vauvan luo - vaan se johdattaa meidät tuntemaan koko maailman Vapahtajan. Hän kärsi ristinkuoleman meidän edestämme. Jeesus, joka elää nyt taivaassa, on luvannut olla meidän kanssamme täällä ajassa joka päivä. Kun me säilymme uskossa, niin me pääsemme kerran näkemään Jeesuksen kasvoista kasvoihin. Taivaan kodissa saamme kumartaa ja ylistää Häntä iankaikkisesti.