Synagoogan esimies - Jairus

Synagoogan esimies - Jairus

17
Olethan ollut jumalanpalveluksessa? Siellä lauletaan virsiä, rukoillaan yhdessä ja kuunnellaan, kun pastori saarnaa eli opettaa Jumalan Sanaa. Nykyisin jumalanpalvelukset pidetään usein kirkossa, mutta seurakunta voi kokoontua myös muussa sopivassa paikassa, vaikkapa jonkun kotona. Jeesus on luvannut: ”Missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä." Matt. 18:20.

Israelin kansa kokoontui uhraamaan Jumalalle ensin Ilmestysmajassa ja myöhemmin Jerusalemin temppelissä. Temppelijumalanpalvelusten rinnalle syntyi synagoogajumalanpalvelukset. Synagoogalaitos lienee saanut alkunsa jo Baabelin vankeuden aikana, mutta Raamatussa se mainitaan ensimmäisen kerran vasta evankeliumeissa. Synagoogia oli joka kaupungissa ja samassakin kaupungissa saattoi olla useitakin synagoogia.

Synagoogassa kansa kokoontui kuulemaan, kun joku luki Raamattua (silloin oli vasta Vanha Testamentti) ja selitti Kirjoituksia. Siellä myös rukoiltiin ja laulettiin psalmeja. Jumalanpalveluksia pidettiin aamupäivisin kaikkina sapatteina ja juhlapäivinä sekä lisäksi iltapäivisin sapatinpäivänä ja kahtena viikon arkipäivänä, maanantaina ja torstaina. Seurakunnan jäsenillä oli velvollisuus osallistua jumalanpalveluksiin. Synagoogassa toimi myös koulu juutalaispojille.

Synagoogan esimies oli arvostetussa asemassa oleva mies. Esimiehen tehtävänä oli valvoa jumalanpalvelusta ja pitää huolta siitä, ettei poikettu perinteisestä järjestyksestä. Hän valitsi, kuka sai lukea lakia ja profeettoja tai saarnata. Esimiehen kuului johtaa synagoogassa pidettyjä keskusteluja. Hänen tehtävänään oli myös huolehtia synagoogarakennuksesta.

Jeesus opetti monesti synagoogassa. ”Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.” Matt. 9:35. Myöhemmin myös apostolit saarnasivat synagoogissa.

Raamatussa kerrotaan kahdesta synagoogan esimiehestä. Molemmat uskoivat Jeesukseen. Heistä Jairus on meille tutumpi. Jeesus herätti Jairuksen tyttären kuolleista. Voit lukea koko kertomuksen Raamatusta Luuk. 8:49-56.

Apostolien teoissa kerrotaan toisesta esimiehestä: ”Paavali lähti sieltä ja meni erään Titius Justus nimisen jumalaapelkääväisen miehen luokse, jonka talo oli aivan synagoogan vieressä. Synagoogan esimies Krispus ja koko hänen perhekuntansa uskoivat Herraan; ja myös monet korinttolaiset, jotka olivat kuulemassa, uskoivat, ja heidät kastettiin.”

Saamme riemuita siitä, että Jumala on antanut meille Sanansa ja että Hän puhuu sen kautta meille. Jeesus sanoi Jairukselle ja Hän sanoo meille myös: ”Älä pelkää; usko ainoastaan.”