Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/luterilaicom/public_html/components/com_content/router.php on line 338
Soittaja - Daavid

Soittaja - Daavid

1
Osaatko sinä soittaa jotakin soitinta? Muistatko, mitä soitinta Daavid soitti, kun hän rauhoitti soitollaan kuningas Saulia. Vastauksen löydät 1 Sam. 16:23. Vaikka Raamatussa ei mainita montakaan soittajaa, on niitä ollut, kun soittimiakin on ollut. Annakin sinulle nyt tehtäväksi laskea, kuinka monta soitinta löydät tästä tekstistä.

Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan Kainin jälkeläisistä: ”Juubalista tuli kaikkien niiden kantaisä, jotka kannelta ja huilua soittavat.” 1 Moos. 4:21.

Vanhassa Testamentissa soittimet ja niiden soittaminen liittyvät Jumalan ylistämiseen: ”Daavid ynnä koko Israelin heimo karkeloi kaikin voimin Herran edessä soittaen kaikenkaltaisilla kypressipuisilla soittimilla, kanteleilla, harpuilla, vaskirummuilla, helistimillä ja kymbaaleilla.” 2 Sam. 6:5. Kymbaalit olivat nykyisten symbaalien eli lautasten kaltaiset.

Daavidin aikana oli soittajien lisäksi myös laulajia, heitä nimitettiin veisaajiksi: ”Nämä kaikki - - veisasivat Herran temppelissä kymbaalien, harppujen ja kanteleitten säestäessä, Jumalan temppelipalveluksessa kuninkaan - - johdolla. Heidän ja heidän veljiensä lukumäärä, jotka oli opetettu veisaamaan Herran kunniaksi, kaikkien taitajien, oli kaksisataa kahdeksankymmentä kahdeksan. (288 = 2*12*12)” 1 Aik. 25:6-7. Nehemian aikana kuoron muodostivat nais- ja miesveisaajat. (Neh. 7:67)

Kun Israelin kansa oli pakkosiirtolaisuudessa Babyloniassa, annettiin tällainen käsky: "Teille, kansat, sukukunnat ja kielet, julistetaan: heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikkinaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartaen rukoilkaa kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Mutta joka ei lankea maahan ja kumarra, se heitetään sillä hetkellä tuliseen pätsiin." Dan. 3:4-5. Näin Nebukadnessar olisi halunnut itselleen samanlaisen kunnianosoituksen kuin Jumalalle, mutta Jumala sanoo Sanassaan: ”Älköön sinulla olko muukalaista jumalaa, äläkä kumarra vierasta jumalaa.” Ps. 81:10.

Jeesus ja opetuslapset lauloivat kiitosvirren ehtoollisen asettamisen jälkeen ennen kuin he lähtivät Öljymäelle. Paavali ja Siilas lauloivat kiitosvirttä koko yön, vaikka he olivat vangittuina.

Laulaminen ja soittotaito ovat Jumala lahjoja, leivisköitä. Jumala tahtoo, että me käytämme niitä. Paavali kehottaa kristittyjä ylistämään Jumalaa psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin: ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.” Kol. 3:16.

Virsi-sanakin on Raamatusta, jossa meitä kehotetaan:

Veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti. Ps. 33:3.

Hän antoi minun (Daavidin) suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Ps. 40:4. Lue myös Daavidin psalmi 150, josta on tehty meille tuttu virsi: Herraa hyvää kiittäkää.

Ilmestyskirjassa meille kerrotaan iankaikkisesta elämästä: ”Minä (Johannes) kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. He veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä…”

Onko sinulla jokin lempivirsi tai hengellinen laulu, josta pidät erityisen paljon? Tähän aikaan vuodesta laulamme tietysti joululauluja. Martti Lutherin virsi, Enkeli taivaan lausui näin, on varmaan tunnetuin ja rakastetuin virsi Suomessa ja muissakin maissa. Osaathan sen?