Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/luterilaicom/public_html/components/com_content/router.php on line 338
Profeetta - Elia

Profeetta - Elia

12
Profeetta (näkijä) ei ole mikään ammatti, mutta se oli tehtävä, jota jotkut Jumalan valitsemat henkilöt hoitivat Vanhan Testamentin aikana. Viimeinen profeetta oli Johannes Kastaja.

Mikä oli profeetan tehtävä? Profeetta julisti Jumalan Sanaa kansalle Jumalan antaman tehtävän ja ilmoituksen perusteella. Muistetaan, että Vanhan Testamentin aikana ei vielä ollut kuin osa kirjoitettua Raamattua, eikä kansa osannut lukea. Profeetat siis välittivät Jumalan tahdon ja Jumalan antaman Sanan ihmisille. Usein näihin liittyi myös ennustuksia tulevista tapahtumista. Erityisesti profeetat ennustivat Jeesuksen syntymästä ja sovitustyöstä.

Jouluna kirkossa luetaan usein profeetta Jesajan ennustus: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.” Huomaa profeetta Jesaja sanoi tämän noin 700 vuotta ennen kuin Jeesus syntyi maailmaan.

Keitä muita profeettoja muistat? Jumala näytti voimansa profeetta Elian kautta Karmel-vuorella. Siitä voit lukea Raamatusta:  1 Kun. 18:17-39. Elia ei koskaan kuollut, vaan Jumala otti hänet taivaaseen tulisilla vaunuilla. Profeetta Elia ja hänen seuraajansa Elisa herättivät kuolleen pojan henkiin. Samuel on myös tuttu profeetta. Hänhän sai tehtäväkseen voidella Israelin kuninkaat Saulin ja Daavidin. Profeetta Naatan joutui nuhtelemaan kuningas Daavidia tämän otettua Uurian vaimon itselleen. Näistä kaikista tapahtumista kerrotaan lisää pyhäkoulussamme.

Jo Vanhan Testamentin aikaan oli myös vääriä profeettoja. Heistä käytettiin nimitystä tietäjät. Monet kuninkaat yrittivät saada selville, mitä heidän unensa merkitsivät. Niinpä he turvautuivat tietäjien apuun.

Myös meidän aikanamme, lopun ajan yhä lähestyessä esiintyy vääriä profeettoja. Markus kirjoittaa meille evankeliumissaan: ”Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki.”

Meillä ei ole enää profeettoja, kun meillä on Raamattu. Lukekaamme ja opetelkaamme sitä. Siinä on meille annettu profeetalliset sanat, iankaikkisen elämän sanat.