Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/luterilaicom/public_html/components/com_content/router.php on line 338
Opettaja, rabbi - Jeesus

Opettaja, rabbi - Jeesus

7
Sinä menet kouluun. Oletko ajatellut, että se on etuoikeus. Suomessa lapsilla on ollut mahdollisuus käydä koulua vasta noin 100 vuotta. Kansakoulut yleistyivät 1900-luvun alussa. Oppivelvollisuus määrättiin lailla 1921. Kuusivuotinen kansakoulu muutettiin 9-vuotiseksi peruskouluksi vaiheittain 1972 - 1977.

Jeesuksen aikana lapset eivät käyneet koulua kuten nyt. Vain pojat pääsivät synagogissa pidettyihin kouluihin. Näissä kouluissa opeteltiin lukemaan ja kirjoittamaan, mutta koulun ainoa oppikirja oli Vanhan Testamentin kirjoitukset eli silloinen Raamattu. Erityisesti opeteltiin Mooseksen lakia. Koulua käytiin 5-vuotiaasta 12-vuotiaaksi asti.

Jeesuksen aikana opettajat eivät opettaneet vain lapsia koulussa vaan myös aikuisia. Heidän ympärilleen kokoontui opetuslapsia (aikuisia miehiä). Usein opetuslapset seurasivat opettajaansa, sillä opettaja opetti heitä sekä puheillaan että koko elämällään. Päästäkseen tällaisen opettajan tehtävään tarvittiin perusteellinen koulutus, joka kesti 12 vuotta.

Jeesus oli opettaja, rabbi. Sana tarkoittaa opettajaa, mestaria, suurta miestä, huomattavaa persoonallisuutta, jolle on ominaista mm. suuri oppineisuus. Jeesus ei kuitenkaan ollut valmistunut opettajaksi perinteisellä tavalla. Hän ei ollut käynyt kenenkään opettajan koulua, eikä Hän ollut muodollisesti pätevyyttä opettajan virkaan. Tämä herätti juutalaisissa hämmästystä: ”Mutta kun jo puoli juhlaa oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat: "Kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikkei ole oppia saanut?" Jeesus vastasi heille ja sanoi: "Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.” Joh. 7:14-17.

Jeesus oli enemmän kuin vain kirjanoppinut opettaja. Hän on Jumalan Poika, tosi Jumala. Jeesus aloitti usein puheensa - ei vain sanomalla: ”Näin sanoo Herra”, vaan sanoilla: ”Minä sanon teille”. Eikä Hän opettanut vain puheillaan, vaan Hän eli ilman syntiä. Hän täytti Jumalan lain puolestamme ja kärsi meille, lainrikkojille, kuuluvan rangaistuksen. Jeesus hankki meille iankaikkisen elämän Jumalan luona taivaassa. Sen Hän lahjoittaa meille armosta, sulana lahjanaan.

Jeesus opetti opetuslapsilleen ja Raamatun kautta yhä meille sen tärkeimmän asian elämässä, nimittäin sen, miten pääsemme iankaikkiseen elämään: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.” Mark. 16:16.

Raamattu nimittää pastoreita seurakunnan opettajiksi. Jumalan Sanan opettaminen on pastorin tärkein tehtävä. Pastoreista sanotaan: ”Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies - - taitava opettamaan.” 1 Tim. 3:2.

Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” Mark.16:15. Myös meidän tehtävämme on mennä kaikkeen maailmaan opettamaan niitäkin lapsia ja aikuisia, jotka eivät vielä tunne Jeesusta ja joilla ei ole opettajaa eikä koulua, mitä käydä. Kaikki eivät voi itse mennä kauas vieraisiin maihin, mutta kaikki voivat rukoilla lähetystyön puolesta ja tukea sitä työtä taloudellisesti. Toisaalta meidän lähellämmekin on ihmisiä, jotka eivät tunne Jeesusta. Ihan pieni lapsikin voi kertoa läheisilleen, mitä pyhäkoulussa opetettiin. Jumala itse on luvannut siunata kylvötyötämme.