Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/luterilaicom/public_html/components/com_content/router.php on line 338
Maanviljelijä, kylväjä - Kain

Maanviljelijä, kylväjä - Kain

22
Kun Jumala oli luonut ensimmäiset ihmiset, Aadamin ja Eevan, Hän sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi." Tapahtui niin. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja se oli sangen hyvää. Tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä. 1 Moos. 1:29-31.

Syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala sanoi Aadamille: ”Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." - - Niin Herra Jumala ajoi hänet (ihmisen) pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. 1 Moos. 3:17-19,23.

Maanviljelijä on maailman ensimmäinen ammatti, jonka Raamattu mainitsee, sillä Kainista, Eevan ja Aadamin esikoisesta tuli peltomies. Maanviljelijöitä tarvitaan aina. Jeesuksen aikana viljeltiin vehnää ja ohraa - ei ruista eikä kauraa, joita meillä Suomessa viljellään nykyisin. Raamatussa ei mainita sanoja kaura, ruis eikä perunaakaan lainkaan.

Jeesuksen aikaan kylväjät kylvivät peltoon siemenet käsin. Jeesus käytti tätä ihmisille tuttua asiaa vertauksessaan kylväjästä, joka kylvää Jumalan Sanaa ihmisten sydämeen. Voit lukea sen Raamatusta Mark. 4:1-20. Tohtori Aho sanoi saarnassaan: Mitä suurempi tähkä, sen enemmän se painaa ja tähkän painosta vilja taipuu. Sitä nöyremmäksi ihminen tulee, mitä enemmän hedelmää hän kantaa.

Mutta Jeesus opetti myös toisen vertauksen. Siinä vihamies kylvi peltoon lustetta, vehnän näköistä, haitallista rikkakasvia turmellakseen maanviljelijän sadon. Näin tekee sielunvihollinen. Se kylvää valheoppia ihmisten sydämeen.

Me voimme kylvää Jumalan Sanan siemeniä eli tehdä lähetystyötä kertomalla muille Jeesuksesta ja Hänen hankkimastaan pelastuksesta ja taivaan kodista. Voimme kutsua ystäviämme kirkkoon tai pyhäkouluun. Jos joku ei lähde mukaan, hän voi lukea tai kuunnella Jumalan Sanaa kotona kirkkomme nettisivuilta. Meidän tulee myös rukoilla Jumalaa, että Hän kutsuisi uskollisia pastoreita ja että Hänen siunaava Sanansa saisi levitä kaikkialle maailmaan.

Meidän tehtävämme on kylvää ja luottaa siihen, että Jumala itse antaa siemenelle kasvun ajallaan. ”Niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.” Jes. 55:10-11.