Jumalan perhe etsi eksyneitä

Jumalan perhe etsi eksyneitä

Jumalan perhe etsi eksyneitä Apt. 8:1-8, 26-40

etiopialainen

Lue kertomus Raamatusta

Kun seurakunta oli syntynyt, sillä oli sekä suuri tehtävä että ulkonaisia vaikeuksia. Tehtävänä oli ja on tänäkin päivänä Vapahtajan antaman lähetyskäskyn toteuttaminen. Jeesus sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti." (Matt. 28:18-20) Oli siis julistettava evankeliumia, jotta mahdollisimman moni tulisi uskomaan Jeesukseen. Toiselta puolen seurakunta joutui kokemaan vainoa. Monet juutalaiset vastustivat Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan. Jotkut uskovat joutuivat antamaan henkensä tämän asian takia.

Lähetyskäskyn toteuttaminen ja ulkonaiset vaikeudet kuitenkin yhdistyivät. Alkuvaiheissa Jerusalemin seurakunta joutui vainon kohteeksi. Sen johdosta seurakunnan jäsenet hajaantuivat useille paikkakunnille. Samalla he julistivat evankeliumia. Kun Filippus, yksi diakoneista, meni Samariaan, sen asukkaat ottivat vastaan evankeliumin. Kaupungissa syntyi suuri ilo. Tämä ei olekaan ihme, sillä evankeliumi merkitsee sanomaa syntien sovituksesta yksin Jeesuksen tähden. Evankeliumi osoitti myös epäjumalanpalveluksen vääräksi, kuten Simon-noidan tapaus, Apt. 8: 9-25, ilmoittaa.

Kun evankeliumi oli levinnyt Samariaan, Jumala antoi sen levitä Filippuksen toiminnan myötä vielä kauemmaksi. Jumala lähetti enkelinsä sanomaan Filippukselle, että tämän piti lähteä puolipäivään eli etelään päin (jae 26). Tuolla tiellä hän tapasi etiopialaisen hoviherran. Mies oli tehnyt pitkän matkan tullakseen Jerusalemiin rukoilemaan. Hän oli yksi niitä pakanoita, jotka Vanhan testamentin sanan nojalla tunsivat Jumalan ja osasivat odottaa Vapahtajaa. Kuten jatkosta ilmenee, etiopialainen hoviherra ei kuitenkaan vielä tuntenut Jeesusta. Oli siis tarpeen, että Filippus selitti hänelle Raamattua.

Kun Filippus tuli hoviherran vaunujen lähellä, tämä oli lukemassa profeetta Jesajan kirjaa. Hän luki ennustusta Jeesuksesta ja hänen sovituskuolemastaan. Hän ei kuitenkaan ymmärtänyt lukemaansa. Jotta hän olisi ymmärtänyt, hän pyysi Filippusta vaunuihin, jotta tämä selittäisi kirjoitusta hänelle. Jesajan kirjan kohdasta lähtien Filippus julisti hoviherralle evankeliumia Jeesuksesta. Tämä julistus synnytti uskon miehen sydämessä, ja mies halusi tulla kastetuksi. Näin etiopialainen hoviherra tuli osalliseksi Jeesuksen hankkimasta pelastuksesta. Hyvin luultavasti hän kotiin palattuaan julisti evankeliumia myös omassa maassaan.

Kertomus etiopialaisen hoviherran uskoon tulemisesta ja kasteesta osoittaa jo helluntaina ilmi tullutta asiaa, nimittäin että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan. Hänen tahtonsa on, että ihmiset luopuvat vääristä uskonnoista, hylkäävät epäjumalat ja kääntyvät seuraamaan Jeesusta. Samalla Jumalan sana osoittaa, että kaikki kansat ja rodut ovat tasa-arvoisia Jumalan edessä. Hän on luonut jokaisen ja Jeesus on maksanut kaikkien syntivelan.

Kysymyksiä

1. Miksi monet kristityt lähtivät pois Jerusalemista? Apt. 8:1
2. Mitä heistä sanotaan? 8:4
3. Mihin Filippus meni? 8:5
4. Kuka Filippus oli? Apt. 6:1,6
5. Miten kansa otti vastaan sen sanan, jota Filippus julisti? 8:6
6. Miten usko syntyy? 2 Tim. 3:15, Room. 10:17
7. Mikä tarkoitus oli tunnusteoilla? 8: 6,7
8. Kuka lähetti Filippuksen etiopialaisen luo? 8:26
9. Miksi mies oli ollut Jerusalemissa? 8:27
10. Miksi mies pyysi Filippusta nousemaan ja istumaan viereensä? 8:3637
11. Kenestä Filippus kertoi miehelle? 8:35
12. Miten uskoon tuleminen vaikutti etiopialaiseen? 8:39
13. Mitä Jeesus opettaa seuraavissa Raamatun kohdissa?
Matt. 28: 19-20, Mark. 16:15, Matt. 24: 14, Luuk. 24:47

14. Mitä evankeliumi on? Apt. 8:5, 1 Kor. 15: 1-4
15. Miksi evankeliumia on julistettava?
1 Piet. 2:25, Ef. 2:1, Room. 1:16, Apt. 26:17,18

16. Kenelle evankeliumin julistaminen kuuluu? 1 Piet. 2:9
17. Etiopialaisella oli uskonto (hän meni Jerusalemiin rukoilemaan).
Mutta mitä häneltä puuttui? Apt. 8:34

18.Hyödyttääkö ihmistä sellainen uskonto, joka ei tunne Jeesusta Jumalan poikana ja maailman Vapahtajana? Apt. 4:12 (Nykyajan esimerkkejä)

19. Etiopialaiset ovat mustaihoisia. Todista Raamatun lauseilla, että kaikki kansat ovat Jumalalle yhtä kalliita. Matt. 28:19,20, 1. Tim. 2:3,4 , Joh. 3:16. (Mitä on sanottava rotusyrjinnästä?)

20. Etiopialainen halusi saada kasteen. Voiko ihminen pelastua, jos hän hylkää kasteen? Joh. 3:5, Mark. 16:16. Miksi kasteemme on meille niin kallis asia? Tiit. 3:4,5, Gal. 3:26,27.
Oppikaamme ulkoa:

1. Tim. 2:4 "(Jumala) tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Apt. 4:12 "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa: sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman."
Päivän hengellinen laulu:

SK 161 = Vainiolle korjuutyöhön, vilja on jo kypsynyt...