Hartaus psalmista 19:17-14

Hartaus psalmista 19:17-14

 

Psalmissa 19 Pyhä Henki nostaa silmämme taivaiden ääriin, ja näin hän näyttää meille Jumalan Sanan valtavan ja suuren aarteen. Sellainen voima Sanalla on, että se tunkeutuu sielujemme syvyyksiin. Olemme täynnä hämmästystä Jumalan ihmeistä sekä hänen maailmassaan että hänen Sanassaan.

 

Psalmista aloittaa ylistämällä Jumalaa hänen kunniastaan, jota julistetaan luomakunnassa. Hän ylistää Herraa rikkauksista, jotka on ilmoitettu hänen Sanassaan ja jotka vaikuttavat sisimmissämme. Jakeet 7-11 kuvaavat Jumalan Sanaa ja sen siunattuja vaikutuksia. Daavid avaa meille itsetutkistelevan rukouksensa ja osoittaa todellisen vaikutuksen, joka Jumalan Sanalla oli häneen. Näin voimme ottaa sydämelle tämän psalmin sanat. Osasta Daavidin rukousta jakeissa 12 - 14 on oikeastaan tullut osa monien kristittyjen päivittäistä rukousta. Itse asiassa ne muodostavatkin tämän hartauksen teeman:

 

Kelvatkoot sinulle suuni sanat ja sydämeni ajatukset edessäsi, HERRA

 

                                        I.      Kun kunniasi puhuu minulle maailmasi välityksellä.

 

                                          II.      Armosi antaa minulle anteeksi Sanasi kautta.

                                                                        I.

v. 1— Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja. Daavid ihmettelee Jumalan luomistyön majesteettia ja laajuutta, ja hänen kättensä tekoja. Niiden kunnia ja loisto voivat vain himmeästi heijastaa taivasta Jumalan luona. Ihminen ei voi edes alkaa kuvitella millaista se on. Daavid saattoi vain katsoa ylös taivaalle ja kunnioittaa Jumalaa. Ja todella, sellainen on maailmankaikkeus, maailmankaikkeus on Jumalan teko. Hänen vain täytyi puhua, ja Sanansa voiman kautta hän loi taivaan, maailmankaikkeuden ja tähdet ja planeetat. (Jesaja 40:22). "Hän yksinään levittää taivaat …" (Job 9:8).

 

Niin suuria kuin maailma ja taivaat ovatkaan, sen tähdet ja planeetat, nämä "luodut asiat" saavat meidät ajattelemaan, kuka ne on luonut. Ja niin myös Daavid teki. Hän ajatteli Jumalaa, kaiken luojaa. Jumala on jumala, täynnä hyvyyttä, ja huolenpitoa kaikkea luomaansa kohtaan. Silti koko luotu maailmankaikkeus on vain pelkkä kuva ja muistutus äärettömästä hyvyydestä, voimasta, rakkaudesta ja Jumalan kunniasta, joka on suurempi kuin maailmankaikkeus!!!

II.

 

Daavid kuitenkin ymmärsi, että niin ihmeelliset kuin taivaat ovatkaan, ne eivät ilmoita Jumalan pelastavasta armosta Kristuksessa, joka virtaa hänen lahjana annetusta, uskollisesta rakkaudestaan. Vain Jumalan Sana ilmoittaa sen (1. Kol 2:9, 10; Joh 6:63). Niinpä Daavid ylistää Herraa hänen Sanastaan. Miten tämän voi sanoa ymmärrettävin sanoin?? Daavid havaitsi, että Jumalan Sanassa on jotakin suurempaa ja jopa kunniakkaampaa kuin koko luomistyö! Hän sai selville enemmän Jumalan läsnäolosta, laupeudesta, rakkaudesta, ja paljon enemmän, kuin hän pohti Jumalan Sanaa!

 

 

vv. 7–9—HERRAn laki on täydellinen. Se virvoittaa sielun. HERRAn todistus on vahva. Se tekee tyhmästä viisaan. HERRAn asetukset ovat oikeat. Ne ilahduttavat sydämen. HERRAn käskyt ovat selkeät. Ne valaisevat silmät. HERRAn pelko on puhdas, se pysyy iäti. HERRAn oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat.

 

Jumalan Sana tulee Herralta, vapaan ja uskollisen rakkauden Jumalalta; Hän ilmoittaa meille pelastuksen lupaukset, jotka hän tekee ja pitää. Termit, joita Daavid käyttää Jumalan Sanasta, yhdistetään tavallisesti lakiin, Jumalan tahtoon, siihen mitä meidän tulee tehdä ja olla tekemättä. Hyvät luterilaiset eivät sekoita lakia ja evankeliumia. Vanhassa testamentissa nämä termit eivät kuitenkaan olleet rajoitettuja vain lakiin. Ne usein sisälsivät koko Jumalan Sanan ja joskus niitä käytettiin etupäässä evankeliumissa, Jumalan lupauksen hyvässä uutisessa, että ihmiset pelastuvat uskon kautta Kristukseen. Sisällön täytyy määrittää merkitys. Näissä jakeissa, sanassa "laki" on opetuksen perusajatus.

 

Herran opetus on "täydellistä", se on "täydellinen". Jumalan Sana kertoo kaiken mitä meidän tarvitsee tietää Herran pelastussuunnitelmasta ja hänen tahdostaan elämäämme kohtaan (2 Tiit. 3:15–17). Me emme saa lisätä tai vähentää mitään!!! Koska Herran opetus on täydellinen, sen siunattu vaikutus on "virvoittava". Sillä on toimivan katumuksen merkitys ihmissydämiin. Katumus on kääntymistä pois synnistä ja kääntymistä Jumalaa kohti. Juuri tämän Jumala vaikuttaa meissä Sanansa välityksellä. Sana kääntää meidät pois synnistä ja kuolemasta, mutta se kääntää meidät takaisin elämään, jonka vain Jumala voi antaa! Daavid miettii, miten Jumalan sanalla on vahva vaikutus sielusta sieluun. Luther sanoisi, että kun Jumala luo uskoa, se on kuin taivas ja maa luotaisiin uudelleen. Tämä uudistuminen antaa hengellisen elämän, joka tulee katumuksesta ja luottamuksesta Jumalan hyvyyteen ja laupeuteen. Siksi voimme lainata Daavidin sanoja omin sanoin: "Herran opetus on täydellinen, se saa aikaan katumusta sielussa." Rakkaat ystävät! Pitäkää aina kehotusta katumukseen hyvänä asiana. Kyllä, katumuksessa näemme synnit sellaisina kuin ne ovat, mutta Jumalan suuri teko on kääntyä pois synnistä ja kääntyä hänen, meidän Luojamme, puoleen. Sana vaikuttaa sielun uudistuksen, sen virvoituksen! Siksi tämä psalmi, kun se luetaan oikeassa asiayhteydessä, antaa meille ilon ja antaa meidän ymmärtää nämä termit, jotka me tavallisesti yhdistämme lakiin.

 

Daavidin jäljellä olevat sanat ovat samanlaisia ajatuksia, jotka saavat meidät ylistämään Herraa siitä, että hän ilmoitti Sanansa, joka on täydellinen, luotettava, oikea, puhdas, tosi ja iankaikkinen. Hänen Sanansa tuo meille iloa ja ymmärrystä. Ei mikään ihme, että psalmisti ylistää Herran sanaa, kun rikkaimpana aarteenamme ja suloisimpana ilonamme.


vv. 10, 11—Ne ovat kalliimmat kultaa ja puhtaan kullan paljoutta, makeammat hunajaa ja mehiläisen mettä. Myös palvelijasi ottaa niistä vaarin, niiden noudattamisesta on suuri palkka.

 

Jumalan Sana on parempi kuin mikään voitto tai ilo. Silti mitä uhrauksia ihmiset tekevätkään saadakseen niitä asioita, jotka ovat tästä maailmasta! Miten paljon suurempaa on tuntea Jumalan Sana ja uskoa se!

 

Kun Herra puhuu Sanaansa, meidän asenteemme häntä kohtaan on palvelijan asenne. Olemme valmiita kuuntelemaan. Hänen sanansa varoittaa ja opettaa meitä. Silti sama Jumala, joka loi taivaat ja maan Sanansa voiman kautta, käyttää meissä samaa voimaa luomaan uskoa häneen armonsa, totuuden ja rakkauden lupauksien kautta. Siksi Jumalan Sanan pitäminen tarkoittaa uskomista hänen lupauksiinsa ja hänen käskyjensä tottelemista ilolla. Hänen käskyistään tulee jotain, mitä me vaalimme. Me vaalimme hänen tahtoaan ja suunnitelmaansa meitä kohtaan!

 

Lopuksi Daavid kertoo meille, että Jumalan Sanan pitämisessä on suuri palkinto. Huomatkaa, että teksti ei sano, että saamme suuren palkinnon niiden pitämisestä, vaan niiden pitämisessä. Toisin sanoen palkinto ei ole ansiopalkinto tottelevaisuudesta, vaan se on armollinen siunaus (esim. omatunnon rauha, kunnia taivaassa), jotka tulevat, kun otamme Jumalan Sanan sydämenasiaksi ja pidämme sen. Jumala haluaa Sanansa sisimpäämme, Jumala haluaa itsensä sisimpäämme. Sitä Daavid ihmetteli ja mietti! Sydämissä, jotka tuntevat Jumalan, Jumala levittää rakkauden ja armon ääretöntä universumia, koska hän hallitsee sydämiämme Sanansa ja Hengen kautta! Sanan sisäinen "universumi" on suurempi, kuin mitä  taivaissa ja kaikessa luomakunnassa näemme.

 

Aamen.


Tyhjä vasen

Lue saarnoja

  • All
  • Mika Bergman
  • Edward Brockwell
  • Vesa Hautala
  • Markus Mäkinen
  • Kimmo Närhi
  • Dani Puolimatka
  • Markku Särelä
  • Risto Relander
  • Saarna
  • Rippisaarna
  • Hartaus
  • Matt. 7:13 14
  • Matt. 7:15 21
  • Matt. 21:1 9
  • Luuk. 16:1 9
  • Luuk. 17:11 19
  • Luuk. 19:41 47
  • Anteeksiantamus
  • Armonvälineet
  • Evankeliumi
  • Ilo
  • Ikuinen Elämä
  • Israel
  • Jaakob
  • Jeesuksen Kärsimys
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Job
  • Jumala
  • Jumalan Poika
  • Jumalan Rakkaus
  • Jumalan Sana
  • Kadotus
  • Kaksiluonto–oppi
  • Kaste
  • Katumus
  • Kiitos
  • Kiusaukset
  • Kristillinen Elämä
  • Kristillinen Seurakunta
  • Kristityn Risti
  • Kärsimys
  • Lohdutus
  • Lopunajat
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Oikea Oppi
  • Omaisuus
  • Pyhä Henki
  • Raamattu
  • Rauha
  • Sovitus
  • Suru
  • Synti
  • Usko
  • Vanhurskauttaminen
  • Koettelemukset
  • Synninpäästö
  • Kristuksen Taivaaseen Astuminen
  • Johannes Kastaja
  • Paastonaika Ja Pääsiäinen
  • Rukous
  • Esirukous
  • Pääsiäissunnuntai
  • Toinen Pääsiäispäivä
  • 1. Sunnuntai Pääsiäisestä (Quasi Modo Geniti)
  • 2. Sunnuntai Pääsiäisestä (Misericordias Domini)
  • 3. Sunnuntai Pääsiäisestä (Jubilate)
  • 4. Sunnuntai Pääsiäisestä (Cantate)
  • Marianpäivä
  • Laskiaissunnuntai (Esto Mihi)
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • 3. Paastonajan Sunnuntai (Oculi)
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Palmusunnuntai
  • Kiirastorstai
  • 1. Adventtisunnuntai
  • 2. Adventtisunnuntai
  • 3. Adventtisunnuntai
  • 4. Adventtisunnuntai
  • Jouluaatto
  • Ensimmäinen Joulupäivä
  • Joulun Jälkeinen Sunnuntai
  • Uudenvuodenaatto
  • Uudenvuoden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Septuagesimasunnuntai
  • Seksagesimasunnuntai
  • Loppiainen
  • 1. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 2. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 3. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 4. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 5. Sunnuntai Loppiaisesta
  • 6. Sunnuntai Loppiaisesta
  • Kynttilänpäivä
  • Helluntai
  • Pyhän Kolmiykseyden Päivä
  • 2. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 3. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 6. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 9. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 10. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Helatorstai
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 17. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Mikkelinpäivä
  • 20. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 21. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 22. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 26. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Pyhäinpäivä
  • Kirkkovuoden Lähinnä Viimeinen Sunnuntai
  • Tuomiosunnuntai
  • Pyhä Ehtoollinen
  • Maallinen Ja Hengellinen Uskovan Elämässä
  • Pyhä Raamattu
  • Pyhä Saarnavirka
  • Harha
  • Antaminen
  • Etsikkoaika
  • Lähimmäinen
  • Kiitollisuus
  • 22.Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • 4. Paastonajan Sunnuntai
  • 1. Vuosikerta
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
  • Luuk. 5:1 11
  • Jaak. 1:22 27
  • 2. Piet. 1:17
  • Matt. 11:25 27
  • Luuk.10:23 37
  • Laupias Samarialainen
  • Lapsenusko
  • Viettelykset
  • Jumalan Valtakunta
  • Matt.18:1 11
  • Jumalan Armo
  • Liiton Arkki
  • 17. Pyhän Kolmiykseyden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Luuk.14:1 6
  • Lakihenkisyys
  • Esivalta
 • Oletus
 • Päivämäärä
 • Satunnainen
 • Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa kiedotuksi. He lähettivät hänen luokseen opetuslapsensa herodeslaisten kanssa sanomaan: "Opettaja, tiedämme, että olet totuudellinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa kenestäkään välittämättä, sillä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?" Mutta Jeesus ymmärsi heidän
  Read More
  • 23. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Esivalta
  • Markus Mäkinen
 • Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli vaientanut saddukeukset, he kokoontuivat yhteen, ja eräs heistä, lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi.' Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on:
  Read More
  • 18. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Jumalan Rakkaus
  • Lähimmäisenrakkaus
  • Saarna
  • Vesa Hautala
 • Sitten [Jeesus] astui veneeseen, meni jälleen toiselle rannalle ja tuli omaan kaupunkiinsa. Katso, hänen luokseen tuotiin halvaantunut mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi ovat sinulle anteeksiannetut." Katso, muutamat kirjanoppineista sanoivat mielessään: "Tämä pilkkaa." Mutta Jeesus ymmärsi heidän ajatuksensa
  Read More
  • 19. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Esirukous
  • Kärsimys
  • Markus Mäkinen
  • Rukous
 • Tapahtui, että kun [Jeesus] tuli sapattina erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, he pitivät häntä silmällä. Katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Jeesus alkoi puhua lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: "Onko luvallista parantaa sapattina?" Mutta he olivat vaiti. Hän tarttui häneen, paransi hänet ja laski menemään. Hän sanoi heille: "Jos
  Read More
  • 17. Pyhän Kolmiykseyden Päivän Jälkeinen Sunnuntai
  • Jumalan Armo
  • Jumalan Rakkaus
  • Lakihenkisyys
  • Luuk.14:1 6
  • Markus Mäkinen
 • Sen jälkeen tapahtui, että hän vaelsi Nain-nimiseen kaupunkiin, ja hänen kanssaan vaelsi monia hänen opetuslapsistaan sekä suuri kansanjoukko. Kun hän nyt lähestyi kaupungin porttia, katso, kannettiin ulos kuollutta, äitinsä ainoaa poikaa. Äiti oli leski, ja hänen kanssaan oli paljon ihmisiä kaupungista. Hänet nähdessään Herra armahti häntä ja sanoi hänelle: "Älä
  Read More
  • 16. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Jumalan Armo
  • Liiton Arkki
  • Markus Mäkinen
  • Sovitus
 • Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: "Kuka sitten on suurin taivasten valtakunnassa?" Hän kutsui luokseen lapsen, asetti sen heidän keskelleen ja sanoi: "Totisesti sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette tule taivasten valtakuntaan. Sen tähden, se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Se,
  Read More
  • Jumalan Valtakunta
  • Lapsenusko
  • Markus Mäkinen
  • Matt.18:1 11
  • Mikkelinpäivä
  • Usko
  • Viettelykset
 • Jumala voi tehdä pahastakin hyvää Sen jälkeen kun Joosef oli haudannut isänsä, hän palasi Egyptiin, hän ja hänen veljensä sekä kaikki, jotka hänen kanssaan olivat menneet hautaamaan hänen isäänsä. Mutta Joosefin veljet pelkäsivät, kun heidän isänsä oli kuollut, ja ajattelivat: "Ehkä Joosef nyt alkaa vainota meitä ja kostaa meille kaiken
  Read More
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Koettelemukset
  • Saarna
  • Vesa Hautala
 • Katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi koetellen [Jeesusta]: "Opettaja, mitä minun pitää tehdä, että minä iankaikkisen elämän perisin?" Hän sanoi hänelle: "Mitä laissa on kirjoitettuna? Miten luet?" Hän vastasi ja sanoi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi." Hän sanoi
  Read More
  • 13. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Laupias Samarialainen
  • Luuk.10:23 37
  • Markus Mäkinen
 • Siihen aikaan Jeesus vielä puhui ja sanoi: ”Ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on ollut otollista sinun edessäsi. Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne
  Read More
  • 14. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Markus Mäkinen
  • Matt. 11:25 27
  • Usko
 • Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä majesteettiselta kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt." (2. Piet. 1:17) Kristus Jeesus sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden. Psalmissa 97 sanotaan: HERRA on kuningas! riemuitkoon maa. Iloitkoot saaret, niin monta kuin niitä
  Read More
  • 2. Piet. 1:17
  • Markus Mäkinen
  • Rippisaarna
 • Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita pettäen itsenne. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimesta luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti, millainen oli. Mutta se, joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä
  Read More
  • 8. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Jaak. 1:22 27
  • Markus Mäkinen
 • ”Tapahtui, että kun kansa tunkeutui Jeesuksen ympärille kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Genetsaretin järven rannalla, hän näki järven rannassa kaksi venettä; mutta kalastajat olivat lähteneet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Hän astui niistä toiseen, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkan päähän maasta; ja hän istui ja
  Read More
  • 5. Sunnuntai Pyhän Kolmiykseyden Päivästä
  • Kimmo Närhi
  • Luuk. 5:1 11
 • 3. pääsiäisenjälkeinen sunnuntai, I vsk Jeesus sanoi opetuslapsillensa: ”Vähän aikaa, niin ette enää näe minua, ja taas vähän aikaa, niin näette minut, sillä minä menen Isän luo." Silloin muutamat hänen opetuslapsistaan sanoivat toisilleen: "Mitä tarkoittaa, kun hän sanoo meille: 'Vähän aikaa, niin ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin
  Read More
  • Jumalan Sana
  • Markus Mäkinen
 • Pääsiäispäivä. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä he ja eräitä muita naisia tuli hyvin varhain haudalle tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. He huomasivat kiven vieritetyksi pois haudalta. He menivät sisälle, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Tapahtui, että kun he olivat tästä ymmällä, katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. He
  Read More
  • Evankeliumi
  • Jeesuksen Ylösnousemus
  • Markus Mäkinen
  • Pääsiäissunnuntai
  • Sovitus
 • 5. paastonajan sunnuntai (judica) I vsk Mutta kun Kristus tuli esiin tulevaisen hyvän ylipappina, hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan pyhään ja sai aikaan iankaikkisen
  Read More
  • 1. Vuosikerta
  • 5. Paastonajan Sunnuntai (Judica)
  • Kimmo Närhi
  • Kristuksen Ylimmäispapillinen Virka
 • 4. paastonajan sunnuntai I vsk. Joh. 6:1-15 Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberiaan, meren tuolle puolelle. Häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsineen. Pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon
  Read More
  • 4. Paastonajan Sunnuntai
  • Paastonaika Ja Pääsiäinen
  • Risto Relander
  • Saarna
 • 4. paastonajan sunnuntai (puolipaasto), I vuosikerta. Kun kastesumu oli haihtunut, katso, erämaassa oli maan pinnalla hienoa mannaa, hienoa kuin härmä. Kun israelilaiset näkivät sen, he sanoivat toisilleen: "Se on mannaa." Sillä he eivät tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille: ”Tämä on se leipä, jonka HERRA on antanut teille syötäväksi.”
  Read More
  • 4. Paastonajan Sunnuntai (Laetare)
  • Evankeliumi
  • Markus Mäkinen
  • Pyhä Ehtoollinen
  • Rippisaarna
 • Psalmissa 19 Pyhä Henki nostaa silmämme taivaiden ääriin, ja näin hän näyttää meille Jumalan Sanan valtavan ja suuren aarteen. Sellainen voima Sanalla on, että se tunkeutuu sielujemme syvyyksiin. Olemme täynnä hämmästystä Jumalan ihmeistä sekä hänen maailmassaan että hänen Sanassaan. Psalmista aloittaa ylistämällä Jumalaa hänen kunniastaan, jota julistetaan luomakunnassa. Hän ylistää
  Read More
  • Edward Brockwell
  • Hartaus
  • Jumalan Sana
  • Pyhä Raamattu
  • Usko
 • 1. paastonajan sunnuntai (Invocavit), 1. vsk. 1 Moos. 3:1–15 Mutta käärme oli älykkäin kaikista kedon eläimistä, jotka HERRA Jumala oli tehnyt. Se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" Vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä
  Read More
  • 1. Paastonajan Sunnuntai (Invocavit)
  • Markus Mäkinen
  • Saarna
 • 2. paastonajan sunnuntai (Reminiscere), 1. vsk, Matt. 15:21-28. Sitten Jeesus lähti sieltä ja vetäytyi Tyyron ja Siidonin tienoille. Katso, kanaanilainen nainen tuli niiltä seuduilta ja huusi sanoen: "Herra, Daavidin poika, armahda minua. Riivaaja vaivaa kauheasti tytärtäni." Mutta hän ei vastannut hänelle sanaakaan. Hänen opetuslapsensa tulivat ja rukoilivat häntä sanoen: "Päästä
  Read More
  • 2. Paastonajan Sunnuntai (Reminiscere)
  • Markus Mäkinen
  • Saarna
Lataa lisää pidä SHIFT pohjassa ladataksesi kaikki Lataa kaikki

Muista myös saarnakirjat

  • All
  • G. A. Aho
  • Rupert Efraimson
  • Markku Särelä
  • C. F. W. Walther
  • Saarnakirjat
  • Hartauskirjat
 • Oletus
 • Otsikko
 • Päivämäärä
 • Satunnainen