4. käsky

4. käsky


kuva16

KUNNIOITA ISÄÄSI JA ÄITIÄSI,
ETTÄ MENESTYISIT JA KAUAN ELÄISIT MAAN PÄÄLLÄ.

Eräässä kodissa asui isoäiti monta vuotta, aina siihen asti, kun taivaan Isä korjasi hänet luokseen. Isoäiti oli viimeisinä vuosinaan jo hyvin usein sairas ja hänestä oli perheelle paljon huolta ja vaivaa. Mutta kun perheenäidiltä kysyttiin, eikö ole hankalaa pitää kodissaan vanhusta muun perheen lisäksi, perheenäiti vastasi: "Isoäitikö vaivaksi! Ei toki. Hänhän on meidän tärkein perheenjäsenemme. Hän on meille "antenni taivaaseen". Hänellä on enemmän aikaa kuin meillä muilla rukoukseen ja sananviljelyyn. Hän laulaa joka päivä rakkaita hengellisiä lauluja ja rukoilee meidän kaikkien puolesta. Isoäiti on todellinen lahja kodillemme."

Monessa kodissa varmaankin asuu myös isoäiti tai isoisä. Kunpa jokaisessa kodissa voitaisiin pitää heitä tällaisina perheenjäseninä! Jumala antaa joillekin pitkän elämän, ja se on hänen erikoinen siunauksensa, sillä heillähän on kallisarvoinen tehtävä rukoilla sen kodin puolesta, jossa ovat. Monelle kodille on ollut suurena siunauksena tällainen vanhus.

Neljännessä käskyssä meitä kehotetaan kunnioittamaan vanhempiamme. Sen lisäksi, että huolehdimme heistä heidän vanhuudessaan, kuten juuri luimme, kuuluu meidän osoittaa heille kunnioitusta jo lapsina. Äiti ja isä ovat tehneet työtä puolestamme, he ovat valvoneet ja rukoilleet. He ovat jakaneet kanssamme ilomme ja surumme ja ovat aina olleet valmiit meitä auttamaan. Mutta usein emme edes ajattele sitä. Olemme tyytymättömät ja tottelemattomat. Näin rikomme neljättä käskyä vastaan.

On lapsia, joilla ei ole vanhempia. Heilläkin on kuitenkin joku, joka vanhempien sijaisena heistä huolehtii. Erikoisen onnellisia ovat ne lapset, joilla on isoäiti tai isoisä. Miten paljon rakkautta ja neuvoja lapset saavatkaan isovanhemmiltaan, ja kuten tuossa kertomuksessamme juuri luimme, he myös rukoilevat puolestamme. Tästä meidän tulee kiittää taivaallista Isää joka päivä. Mutta olipa se kuka tahansa, joka meistä huolehtii lapsuudessamme, tulee hänen saada rakkauden lisäksi myös kunnioitusta.

Aina eivät vanhempamme osaa toimia, niin kuin heidän tulisi. Hekin ovat vain syntisiä ihmisiä. Mutta vaikka näkisimme heissä virheitä ja puutteita, tulee meidän kuitenkin osoittaa heille kunnioitusta, koska he ovat Jumalan asettamat. Vain silloin, jos he vaativat meitä tekemään jotakin, joka selvästi on vastoin Jumalan käskyjä, silloin emme voi heitä totella.

Neljännen käskyn piiriin kuuluvat myös vanhempien ja holhoojien lisäksi, opettajat, seurakunnan pastorit, työnantajat ja maan hallitusväki. Heille kaikille tulee meidän olla kuuliaisia ja osoittaa heille kunnioitusta.

Neljännessä käskyssä on myös lupaus. Jumala lupaa: "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä". Tällä lupauksella Jumala osoittaa, kuinka tärkeä käsky tämä on ja että sen noudattaminen tuo siunauksen jo tässä elämässä.Mutta me olemme heikot ja syntiset. Emme pysty täyttämään tätä käskyä, vaan sydämessämme näemme pahoja ajatuksia. Jeesus tulee tässäkin avuksemme. Hän joka maan päällä ollessamme oli meille esimerkkinä myös kuuliaisuudessa, hän antaa meillekin voimaa ja tukea. Pyytäkäämme hänen anteeksiantoaan ja siunaustaan neljännenkin käskyn kohdalla.