Stefanus kivitetään

Jerusalemin seurakunta oli kasvanut suureksi ja joukossa oli myös paljon köyhiä varsinkin leskiä. Seurakunta valitsi keskuudestaan seitsemän luotettavaa miestä auttamaan niitä, joilla oli vaikeuksia. Eräs heistä oli Stefanus. Hän todisti rohkeasti Jeesuksesta. Jotkut juutalaiset rupesivat väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta Hän tunsi kirjoitukset ja puhui niin viisaasti, etteivät väittäjät kyenneet pitämään puoliaan. Niinpä he hankkivat vääriä todistajia, jotka sanoivat, että Stefanus pilkkasi Jumalaa ja Moosesta. Stefanus joutui suuren neuvoston eteen.

Ylipappi kysyi Stefanukselta, olivatko syytökset oikeita. Ja Stefanus puhui taas täynnä Pyhää Henkeä. Hän osoitti, miten Jumala oli johdattanut Israelin kansaa Aabrahamista alkaen. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, katsoivat häntä. Ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Omissatunnoissaan täytyi kuulijoiden tuntea, että Stefanus puhui Jumalan sanoja. Kun Stefanus vakavasti nuhteli kuulijoita Jeesuksen surmaamisesta ja lain rikkomisesta, viilsi se heidän sydäntänsä ja he suuttuivat niin, että kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta Stefanus kohotti katseensa taivasta kohti ja sanoi: "Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella".

 

Pa07.jpg 

Silloin he paaduttivat sydämensä ja raivoissaan ajoivat Stefanuksen ulos kaupungista ja kivittivät hänet kuoliaaksi. Ja todistajat riisuivat vaippansa Sauluksen jalkojen juureen. Myös Saulus hyväksyi Stefanuksen surmaamisen. Kivien sataessa Stefanuksen päälle hän kuitenkin rukoili: "Herra Jeesus, ota minun henkeni." Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi: "Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!" Sitten hän nukkui pois. Niin Stefanus pääsi taivaaseen Jeesuksen luo.

Tästä alkoi suuri vaino koko Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Uskovat hajaantuivat ympäri Juudean ja Samarian. Kaikkialla, minne he menivät, he julistivat Jeesusta Vapahtajana. Ja yhä uudet ihmiset tulivat uskoon. Mutta Saulus kulki talosta taloon ja panetti vankeuteen kaikki, jotka tunnustivat uskovansa Jeesukseen.