Jeesus Pilatuksen edessä

Jeesus Pilatuksen edessä

UT3 18
Varhain aamulla ylipapit ja kansan vanhimmat sitoivat Jeesuksen ja veivät hänet roomalaisen maaherran, Pilatuksen eteen.

Niin Pilatus kysyi häneltä: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Hän vastasi ja sanoi hänelle: "Sinäpä sen sanot." Ja ylipapit tekivät monta syytöstä häntä vastaan. Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen: "Etkö vastaa mitään? Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät sinua vastaan." Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli.

Mutta juhlan aikana hän tavallisesti päästi yhden vangin irti, sen, jota kansa anoi. Niin siellä oli mies, jota sanottiin Barabbaaksi. Hän oli ollut mukana kapinassa ja tehnyt murhan

Ja kansaa tuli Pilatuksen talon eteen ja rupesi pyytämään, että hän vapauttaisi yhden vangin niin kuin tapa oli.

Pilatus vastasi heille sanoen: "Tahdotteko, että päästän teille juutalaisten kuninkaan?" Sillä hän tiesi, että ylipapit kateudesta olivat antaneet Jeesuksen hänen käsiinsä.

Mutta ylipapit kiihottivat kansaa anomaan, että hän päästäisi heille Barabbaan. Ja Pilatus puhui taas heille ja sanoi: "Mitä minun sitten on tehtävä hänelle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?" Niin he taas huusivat: "Ristiinnaulitse hänet!" Mutta Pilatus sanoi heille: "Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?" Mutta he huusivat vielä kovemmin: "Ristiinnaulitse hänet!" Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Niin sotamiehet veivät hänet sisälle palatsiin, ja kutsuivat siihen koko sotilasjoukon. Ja he pukivat hänen yllensä purppuravaipan, väänsivät orjantappuroista kruunun ja panivat sen hänen päähänsä ja rupesivat tervehtimään häntä: "Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he löivät häntä päähän ruovolla, sylkivät häntä ja laskeutuen polvilleen kumarsivat häntä. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä purppuravaipan ja pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa. Ja he veivät hänet pois, ristiinnaulitakseen hänet.