Kirkollisia uutisia
 • Kolme uutta pastoria

  Teologian maisterit Mika Bergman, Vesa Hautala ja Dani Puolimatka vihittiin ja asetettiin julkisesti saarnavirkaan 31.10.2015 Lahdessa, Rajakadun kirkossa.

  Vihkimisen ja virkaanasetuksen toimitti pastori Markku Särelä, joka oli myös ohjannut näiden teologien opiskelua Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen Kirkon teologisessa koulutusohjelmassa usean vuoden ajan.

  Mika Bergmanin oli kutsunut saarnavirkaan Helsingin Tunnustuksellinen Luterilainen Seurakunta. Vesa Hautalan ja Dani Puolimatkan oli kutsunut Tampereen Tunnustuksellinen Luterilainen Seurakunta. Kutsutut olivat kukin ottaneet vastaan saamansa seurakunnan kutsun Jumalan kutsuna, mikä vahvistettiin julkisesti virkaanvihkimysjuhlassa.

  Mika Bergman hoitaa Lahden, Helsingin ja Turun aluetta. Dani Puolimatka ja Vesa Hautala hoitavat Porin, Tampereen ja Hämeenlinnan aluetta. Seurakuntia vuodesta 1998 lähtien hoitanut pastori Kimmo Närhi jatkaa saarnavirassa hänelle määritetyllä toiminta-alueella, joka käsittää molempien seurakuntien pohjoiset alueet. Samoin apulaispastori Rev. Edward Brockwell jatkaa tähänastisen toimialueensa hoitamista Jyväskylässä ja Keski-Suomessa.

 • Markus Mäkinen-Taina vihitty pastoriksi

  Markus vihkimys

  Pyhäinpäivänä 5.11. Lahdessa vihittiin pastoriksi teologian maisteri Markus Mäkinen-Taina. Virkaanvihkimys toimitettiin uskonpuhdistusjuhlan avausjumalanpalveluksen yhteydessä Rajakadun kirkolla. Virkaanvihkimyksen toimitti kirkkokunnanjohtaja pastori Mika Bergman. Vihkimyksessä avustivat muut STLK:n pastorit ja Luterilaisen Ristin Seurakunnan pastori Risto Relander.

  Markus Mäkinen-Tainan oli kutsunut pastoriksi Helsingin Tunnustuksellinsen Luterilainen seurakunta. Helsingin seurakunnassa palvelevat tällä hetkellä lisäksi pastorit Kimmo Närhi ja Mika Bergman.

 • Rev. Edward Brockwell asetettu saarnavirkaan

   

  Rev. Edward Brockwell asetettiin saarnavirkaan
  Tampereen Tunnustuksellisen Luterilaisen Seurakunnan apulaispastoriksi Siitamajalla  6.7.2010

  Image  

  Virkaanasetustilaisuuden ohjelma (PDF)

  Kuuntele pääkohdat virkaanasetustilaisuudesta (23 min,  MP3)

   
 • Sisarseurakunta Latviassa

  Suomen Tunnustuksellisen Luterilaisen kirkon seurakunnat ovat Jumalaa kiittäen yksimielisesti todenneet, että niillä on opillinen ja kirkollinen yhteys Ylösnousemuksen Luterilaisen Augsburgin Tunnustuksen Seurakunnan kanssa (Riika, Latvia) kanssa. Seurakunnan nimi latviaksi onAugsburgas ticibas apliecibas Augšamcelšanas luteranu draudze.Tämä seurakunta totesi omasta puolestaan opillisen ja kirkollisen yhteyden seurakuntiemme kanssa helmikuussa.

  Latvialainen sisarseurakuntamme on kutsunut pastorikseen Indreks Sungatulinsin, jonka virkaan vihkiminen oli pääsiäispäivänä 8.4. STLK:sta tilaisuuteen osallistui pastori Edward Brockwell.

 • Teologinen konferenssi Siitamajalla 23.–24.9.2016

  Siitamajan leirikeskuksella pidettiin 23.–24.9. teologinen konferenssi, jonka aiheena oli saarnavirka. Konferenssin puhujina oli teologeja STLK:sta ja sisarseurakunnistamme Saksasta ja Suomesta. Osanottajia saapui näiden kirkkojen lisäksi myös muista suomalaisista kirkoista, sekä teologeja että maallikkoja.

  Konferenssi oli onnistunut. Se antoi eri maista oleville teologeille tilaisuuden tutustua uskonveljiinsä paremmin ja lujittaa sisarkirkkojen välisiä siteitä. Konferenssin jälkeen syysjuhlassa STLK:n saksalaisen sisarseurakunnan pastori Martin Blechschmidt esitti omasta ja seurakuntansa puolesta julkisesti kutsun saapua seuraavana vuonna konferenssiin Saksaan.